Posted on

Nico Parlevliet gaat viraal. Hier de hele zitting

Na een bepaald spetterend bezoek aan zijn neefje in Zoutkamp, garnalen-CEO te Heiboef, en wiens directie hij in september jl. de huid vol schold wegens uitbuiting ende kapotmaking van de gehele garnalensector in Nederland, is Nico weer voor de camera te bewonderen. Dit keer tijdens een zitting van de wrakingskamer van de rechtbank Den Haag die gaat over de wraking van de wrakingskamer (aantal weken geleden). De hoofdtoespraak van Nico zag u vorige week al:

Maar nu hebben we  de hele zitting, geannoteerd en al, voor u online gezet. Want de gewraakte wrakingskamer behandelde vader en zoon Parlevliet bepaald onheus in het officiële verslag van die zitting. Een verslag dat ook nog eens lichtelijk anders is dan de geluidsopname van die zitting die in bezit is van Parlevliet senior.

Dus nu is de wrakingskamer gewraakt en dat geval wordt in deze zitting behandeld. Zowel de tegenpartij in het hoofddossier als de gewraakte wrakingskamer hebben een reactie hierop gegeven aan de huidige wrakingskamer. De gewraakte wrakingskamer geeft als advies aan de huidige wrakingskamer mee om een ‘wrakingsverbod’ in te stellen. Want wrakingen moeten we natuurlijk niet hebben met zijn allen. Rechters kunnen straffeloos verstoppertje spelen door persoon en ambt te verwisselen, net als ministers overigens (zie aangiftes Schouten en Ollongren tegen de boeren). Ze kunnen allemaal gekwetst doen, partijen de mantel uitvegen, en blijk geven van andere kribbigheidjes. Al dit geïntimideer mag en gebeurt gewoon in de Nederlandse bananenrepubliek.

Beste rechters van Nederland, het volk is eensgezind: Nico is een held, en jullie zijn het vertrouwen van het volk kwijt.

Posted on

Pleidooi voor het gebruik van hydroxychlorquine bij de behandeling van SARS-cov-2 (Covid-19)in de eerste lijn

Door Rob Elens huisarts te Meijel

Website is inmiddels in de lucht: www.zelfzorgcovid19.nl

In maart is mijn praktijk overspoeld met coronapatiënten. Op de hoogtijdagen deden we tien visites en consulten voor coronapatiënten per dag. Twaalf mensen overleden in drie weken. De helft van mijn ingestuurde patiënten overleden in het ziekenhuis. In die tijd kondigde het ziekenhuis een opnamestop af en wij stonden letterlijk met de rug tegen de muur.

Om die reden ben ik op zoek gegaan naar een andere oplossing dan uitsluitend het voorschrijven van paracetamol. Dit laatste is wat ondermeer wordt geadviseerd in de richtlijnen voor de eerste lijn bij een coronabesmetting. Zo kwam ik terecht bij Dr. Zelenko en Dr. Cardillo uit de Verenigde Staten. Zij hadden goede resultaten met een combinatie van hydroxychloroquine, azitromycine en zink. Zij zagen heel veel patiënten in een kort tijd bestek aanzienlijk verbeteren.

Na overleg met mijn apotheker hebben we een lokaal protocol opgestart en zijn we hydroxychloroquine off label samen met zink-orotaat en azitromycine gaan voorschrijven aan positief geteste corona patiënten. We hebben tien patiënten behandeld en tien mensen genezen binnen een week. Ik was zo enthousiast dat ik mijn ervaringen heb gedeeld op sociale media. Tot mijn stomme verbazing ben ik twee dagen later gebeld door de inspectie, die mij vertelde dat wij moesten stoppen met dit protocol om verschillende redenen.

Nadat we een antwoord hebben geschreven op de brief van de inspectie hebben we een gesprek met hen gehad om ons protocol te bespreken. De inspectie keurt deze combinatie voor medicijnen af en wel om de volgende redenen.

Off label voorschrijven van medicijnen, waar in ons geval sprake is, mag alleen als het wordt ondersteund door een professioneel protocol en dat is in dit geval niet het geval. Er bestaat geen protocol voor de eerste lijn. Hydroxychloroquine wordt alleen genoemd in de protocollen van de ziekenhuizen.

Het college ter beoordeling van geneesmiddelen en de SWAB keuren gebruik in de eerste lijn af omdat er mogelijk ( zonder het geven van data ) ernstige hartritmeproblemen kunnen optreden bij het voorschrijven ervan. Dus veiligheid zou een probleem zijn.

Daarnaast zou er een probleem zijn met de voorraad van dit medicijn en dat mogelijk een tekort zou ontstaan voor reumapatiënten omdat zij dit medicijn regelmatig gebruiken.

Veiligheid van Hydroxychloroquine

Dit medicijn bestaat al sinds 1955 en is al miljoenen malen voorgeschreven. In het rapport van de WHO over cardiale toxiciteit van malaria middelen zijn er nul mensen overleden in de tijd dat het is voorgeschreven (100 miljoen doses). Reumapatiënten krijgen dit middel voorgeschreven in de dosis van twee keer per dag 1 tablet, maandenlang. Nu zou een dosis van drie keer per dag 1 tablet voor vier dagen opeens erg gevaarlijk zijn ?

Onderzoek

Een andere reden voor de SWAB om het niet te adviseren in de eerste lijn is het ontbreken van klinisch bewijs. Er is geen dubbel blind gerandomiseerd onderzoek naar deze cocktail gedaan en daarom niet bewezen dat het werkt. Er lopen nu verschillende onderzoeken maar de klinische ervaringen van verschillende artsen opgeschreven door de AAPS, de Association of Americain Physicians and Surgeons heeft volgens hen enorm veel bewijs kracht. Er is nu geen tijd voor een uitgebreid onderzoek en de beoordeling van de verschillende dokters die deze cocktail gebruiken geeft de volgende resultaten volgens de AAPS. De kans op succes is volgens hen 91,6 % en de kans op sterfte is slechts 2,7 %. Als je dit vergelijkt met de kans op sterfte als je op de ic wordt beademd is het verschil enorm. De kans om te sterven op de ic is ongeveer 50 procent.

Zij concluderen dat de behandeling met dit protocol drastisch beter is dan beademing op een ic.

Een aantal landen gebruiken al langere tijd hydroxychloroquine en zink in de eerste lijn waaronderMarokko, Griekenland, Frankrijk, India en Algerije en deze landen laten een daling zien van de sterfte en de ziektelast.

In India gebruikt men hydroxychloroquine om te voorkomen dat mensen geïnfecteerd worden. Het wordt gebruikt in families met een besmet persoon en bij medewerkers in de zorg .

Waarom zink, hydroxychloroquine en azitromycine?

Hydroxychloroquine is een zogenaamde zink ionofoor. Het verhoogt het gehalte aan zink in de cel. Dit hoge gehalte aan zink stopt de kopieermachine van virusdeeltjes in de cel. Daarnaast verandert het de zuurgraad in de cel en het voorkomt aanhechting van het virus aan de cel. Deze combinatie, als het vroeg in het ziekteproces wordt gegeven, vermindert de virusload en voorkomt de erge fase van het ziektebeeld. Een behandeling van vier dagen lijkt voldoende.

In mijn ogen zorgen de huidige richtlijnen voor de eerste lijn voor een inadequate behandeling, wat zorgt voor veel mensen die moeten worden opgenomen in het ziekenhuis. Ik denk dat een vroege behandeling met hydroxychloroquine, Azitromycine en zink in de eerste lijn heel veel mensen zal helpen en ik denk dat we het eventuele-en sowieso erg kleine -risico op bijwerkingen op de koop toe moeten nemen.

Ik wil steun vragen aan iedereen in Nederland om te zorgen dat de we hydroxychloroquine in de eerste lijn mogen gaan gebruiken en dat de SWAB richtlijnen worden aangepast zodat wel deze coronacrisis snel kunnen oplossen.

 

Bronnen:

AAPS document.

https://drive.google.com/file/d/1w6p_HqRXCrW0_wYNK7m_zpQLbBVYcvVU/view

https://www.who.int/malaria/mpac/mpac-mar2017-erg-cardiotoxicity-report-session2.pdf


Het Nederlandse behandelplan voor ziekenhuizen is per 1 mei aangepast:

Gebruik van HCQ en Q wordt nu afgeraden: Daarom wordt vanaf heden afgeraden deze middelen bij opgenomen COVID-19 patiënten off label voor te schrijven. Hooguit is toediening in onderzoeksverband een optie.

Ook Remdesivir wordt niet meer geadviseerd, waarschijnlijk naar aanleiding van de resultaten van dit op 29 april in The Lancet gepubliceerde onderzoek: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31022-9/fulltext

Azitromycine en Zink worden nog steeds ontraden wegens het ontbreken van een wetenschappelijke basis.

Behandelplan onder 2 – Advies: Optimale supportieve zorg is op dit moment de meest belangrijke interventie bij de behandeling van COVID-19. Tegenwoordig is de stand van zaken zodanig dat, indien overwogen wordt antivirale of immuunmodulerende medicatie toe te dienen aan patiënten die opgenomen zijn vanwege (matig) ernstige symptomen van ziekte, dit in principe alleen nog dient te gebeuren via inclusie in een wetenschappelijk klinisch onderzoek en niet via off label gebruik.

Men valt in de adviezen dus terug op optimale supportivecare, wat in de praktijk neer komt op niet veel meer dan stervensbegeleiding. https://swab.nl/nl/covid-19

Wat gebeurt er elders in de wereld?

Italië gaf toestemming aan huisartsen H voor te schrijven, met levering via ziekenhuisapotheken: https://www.trustnodes.com/2020/03/29/italy-finally-starts-mass-treatment-with-hydroxychloroquine.

In meer dan 1500 apotheken in Piemonte wordt H inmiddels gratis verstrekt:https://torino.repubblica.it/cronaca/2020/04/23/news/la_terapia_in_farmacia_il_farmaco_plaquenil-254798700/ Vertaal: https://translate.google.com/?hl=nl&tab=TT

In Frankrijk besliste de rechter dat (vooralsnog) aan huisartsen en apothekers niet het recht kan worden ontzegd H voor te schrijven dan wel te verstrekken:https://www.zinfos974.com/Hydroxychloroquine-Une-victoire-paradoxale–malgre-le-rejet-de-la-requete-pour-exces-de-pouvoir_a153466.html Vertaal: https://translate.google.com/?hl=nl&tab=TT

In de Verenigde Staten publiceerde een aantal specialisten een aanbeveling voor een vroege, eerstelijns behandeling met H, A en Z:  https://coda.io/@covid-19-initiative/immediate-treatment-early-stage-sars-cov-2. De aanbeveling is inmiddelsdoor meer dan 50 artsen onderschreven: We propose the US emergency authorization be extended immediately to include early stage and outpatient treatment at the discretion of the prescribing physician, and that this extension also include the registration of those treated individuals into both formal and case observation research protocols.

Verder heeft de AAPS (Association of American Physiciansand Surgeons) afdeling Arizona de gouverneur van die staat verzocht zijn Executive Orders die het gebruik van H, A en andere beschikbare middelen belemmeren, te herroepen: https://aapsonline.org/aaps-letter-asking-gov-ducey-to-rescind-executive-order-concerning-hydroxychloroquine-in-covid-19/

The HCQ-AZ combination, when started immediately after diagnosis, appears to be a safe and efficient treatment for COVID-19, with a mortality rate of 0.5%, in elderly patients. It avoids worsening and clears virus persistence and contagious infectivity in most cases.

Historical controls are used in many previous studies in medicine. In this respect, the safety of Hydroxychloroquine is well documented. When the safe use of this drug is projected against its apparent effect of decreasing the progression of early cases to ventilator use, it is difficult to understand the reluctance of the authorities in charge of U.S. pandemic management to recommend its use in early COVID-19 cases.

In de staten South-Dakota, Oregon en Florida is het gebruik van H (en A en Z) in diverse situaties toegestaan.

Inmiddels zijn er ook een fors aantal artsen in de VS en Canada die H (met A en Z) met succes voorschrijven in verzorgingshuizen/verpleeghuizen, bijvoorbeeld:

https://www.theblaze.com/news/nursing-home-doctor-says-he-successfully-treated-39-coronavirus-patients-with-hydroxychloroquine

https://eu.northjersey.com/story/news/coronavirus/2020/04/10/new-jersey-loosens-restrictions-hydroxychloroquine-nursing-homes/5134490002/

https://www.nsnews.com/news/covid-19-patients-at-north-van-care-home-offered-chloroquine-drugs-1.24116195

India heeft vroeg in de race bepaald dat H preventief voorgeschreven kan worden voor zorgpersoneel dat met (wel of niet geteste) CV-patiënten werkt. Ook familieleden van positief geteste patiënten kunnen H preventief voorgeschreven krijgen. Bij beide groepen hoeft men geen symptomen te hebben: https://www.mohfw.gov.in/pdf/advisoryontheuseofhydroxychloroquinasprophylaxisforsarscov2infection.pdf

Brazilië staat huisartsen toe H en C voor te schrijven aan patiënten die positief getest zijn: https://renovamidia.com.br/brasil-permite-uso-de-cloroquina-em-pacientes-com-sintomas-leves-de-covid-19/?fbclid=IwAR0mHmhptMr34rwfMaNRfsGh226d2W_kWH9lYAmlImeDhWkU_vKdGWbJLwk Vertaal: https://translate.google.com/?hl=nl&tab=TT

De volgende landen hebben massaal Hydroxychloroquineingeslagen dan wel een (vroege) behandeling met H (en A en Z) geaccordeerd (niet uitputtend): Zuid-Korea, Australië, Israël, Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein, Oman, Qatar, Egypte, Marokko, Algerije, Hong Kong, Costa Rica.

Dokter Zelenko, de arts uit New York die de behandeling met H, A en Z in zijn praktijk ontwikkelde, is inmiddels door de regeringen van Rusland, Oekraïne en Honduras gevraagd hen te adviseren ten aanzien van de behandeling van Covid-19.

Inmiddels zijn er al veel trials opgestart dan wel beschreven die H (en A en Z) als uitgangspunt nemen. Hier twee overzichten:https://docs.google.com/document/u/0/d/1545C_dJWMIAgqeLEsfo2U8Kq5WprDuARXrJl6N1aDjY/mobilebasic

https://docs.google.com/document/d/1O6Cls-Oz2ZAgJuyDbnICEGjMvQPEyM-aaXARUomR9Ww/edit

Posted on

Wat spoken ze nou echt uit?

Door Bart-Jan Oplaat.

Nog geen maand geleden werd het nieuws nog niet beheerst door covid19, maar waren we op weg naar een economische crisis als gevolg van stikstof.

Toevalligerwijs stond wel hetzelfde instituut in het middelpunt van de belangstelling, het RIVM.

Boeren werden van alle kanten aangevallen, omdat ze het waagden de betrouwbaarheid van de wetenschappers in twijfel te trekken.

Inmiddels is er volgens mij een flink groter deel van de bevolking die toch vragen stellen bij de deskundigheid van dit instituut.

Volgens dit artikel van Boerderij.nl is het kabinet tot overeenstemming gekomen over de te nemen maatregelen, echter laat de publicatie waarschijnlijk op zich wachten.

Is het slecht van mij, om te denken dat ze hiermee wachten tot de piek van de corona-crisis, zodat er geen boerenprotesten meer kunnen plaatsvinden.

Bovengenoemd akkoord is echter niet in overleg met het Landbouw Collectief genomen, er ‘zitten elementen van het landbouwvoorstel’ in, is de dooddoener hierbij.

Patroon van arrogante regenten.

Dit is nou net het probleem waar de landbouw in Nederland al decennia tegen aan loopt.

Er wordt wel over hen gesproken en beslist, maar nooit MET hen.

Voor de vorm mocht de Land en Tuinbouw Organisatie (LTO) altijd aanschuiven, maar die konden nooit veel meer doen dan schadebeperking voor hun achterban, de plannen waren al klaar en de doelen mochten nooit ter discussie staan.

De boeren hebben nu echter een streep in het zand gezet, met de Farmers Defence Force als initiator hiervan en niet de ‘polderende’ LTO.

Mocht er onverhoopt toch een acceptabel akkoord voor de boeren komen om de FDF de wind uit de zeilen te nemen, zal de overheid nieuwe wegen bedenken om de boerenstand van hun gewilde bouwgrond te verdrijven.

Verdrijven? Ja, verdrijven.

Het doel van de onnoemelijke aantallen beperkingen die de landbouwsector opgelegd krijgt, is niet ter bescherming van onze postzegelnatuur, biodiversiteit of dierenwelzijn.

Met deze beperkingen maakt men de boeren tot de vijand van de natuur, dat is handiger bij het bespelen van de publieke opinie.

De regels dienen er ook voor om het boeren onmogelijk te maken concurrerend te blijven in een internationaal speelveld. Als een boer dan zijn zwaar gefinancierde bedrijf moet verkopen door knellende maatregelen, is er maar 1 koper, de overheid.

De waarde van landbouwgrond ligt op ongeveer 6 euro per vierkante meter, verkoopt de overheid het als bouwgrond, gaat de prijs over de 250 euro.

De resterende boeren worden gedwongen richting een vorm van landbouw met een hoog Ot en Siengehalte.

Afgelopen weekend kwam daar weer dit langlopende plan om de hoek kijken in een interview met JW Erisman.

Hier komt hetzelfde patroon als altijd naar voren, mensen zonder enige binding met de landbouw stellen een visie op. Daarna begint men met pilotgebieden om met veel subsidies aan te tonen dat het plan haalbaar zou zijn. Overleg en samenspraak is er in de ogen van de planners wel, maar in de aangewezen gebieden zijn de boeren echter altijd verrast om te zien dat ook hun grond staat ingetekend.

Hoe het kan dat men toch claimt draagvlak en enthousiasme hebben onder boeren?

Simpel, binnen het gebied wordt gezocht naar een enkele boer die wel in die richting wil ontwikkelen en misbruikt die dan als alibiboer.

Haalbaar zijn de plannen alleen met flinke subsidies en een nichemarkt produkt, als dit zou worden opgeschaald verdwijnt uiteraard de meeropbrengst, iets wat buiten beschouwing wordt gelaten.

Onderstaande quote komt van het platform kringlooplandbouw:

“Daarnaast richten we allerlei ‘tafels’ op, een klimaattafel, een stikstoftafel. Daarin zijn alle partijen vertegenwoordigd, zoals overheden, NGO’s, leveranciers, onderwijs, supermarkten, consultants. Wat mij betreft koppelen we kennis los van belang. Er zijn belanghebbenden, stakeholders, die stellen vragen. De kennismensen gaan daarmee aan de slag, zonder belang en agenda. We moeten die rollen en verantwoordelijkheden van elkaar scheiden.”

Boeren worden door hem weer niet genoemd, die sputteren alleen maar tegen.

Ook zijn vraagtekens te plaatsen bij ‘kennismensen zonder belang en agenda’.

Op zijn eigen site https://www.janwillemerisman.nl/about/ valt al te lezen dat zijn leerstoel bij de VU gefinancierd werd door het Wereld Natuur Fonds, niet direkt onafhankelijk dunkt me.

Nu zit hij bij het Louis Bolk Instituut en verdient flink aan het promoten van de onhaalbare kringlooplandbouw.

Eveneens is Erisman oud-werknemer van het RIVM en nauw betrokken geweest bij de omstreden ammoniak berekeningsmodellen.

Als lid van de commissie Hordijk, die de modellen bedacht heeft, mocht hij de RIVM modellen in opdracht van minister Schouten onlangs beoordelen. Die zijn dus goed bevonden, wat een verrassing…

uiterst links staat JW Erisman.

Een ander voorbeeld van verdrijven van boeren voor bouwgrond is Amsterdam Wetlands. Een moeras dat wordt aangelegd ter compensatie voor een bouwopgave van 75000 huizen in Amsterdam.

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20191016_37079413/misverstanden-en-mist-rond-onteigenen-boeren-westzaan?utm_source=google&utm_medium=organic

Een boer in Monnickendam zag plotseling 20 hectare van zijn grond ingetekend staan. Dat betekent gebruiksbeperking, dat je bijvoorbeeld geen drijfmest meer mag uitrijden. Gaat het waterpeil verder omhoog, dan kun je ook geen schapen meer weiden en veel minder koeien houden.

De afspraken tussen diverse gemeenten, provincie Noord-Holland, LTO, Landschap Noord-Holland, Natuurmonumenten en waterschappen waren toen al getekend en daarmee is de individuele boer kansloos verloren.

Met een mooie affiche van ‘Topnatuur voor zeearend, purperreiger en otter’ wordt voorbijgegaan aan het feit dat het nu een prachtig weidevogel gebied is. Na de vernatting zijn die verdwenen en blijven vermoedelijk alleen grote zwermen ganzen als nieuwe gasten over.

Megalomane plannen.

Mocht u denken dat dit meevalt en slechts een paar voor woningbouw noodzakelijke gevallen zijn, dan moet ik u teleurstellen.

Onder de volgende links kunt u een hele avond lezen over de plannen die gerealiseerd gaan worden ten koste van de boeren en voedselvoorziening in Nederland.

https://www.collegevanrijksadviseurs.nl/adviezen-publicaties/publicatie/2018/12/06/panorama-nl

https://deltametropool.nl/projecten/panorama-nederland/

https://www.commonland.com/landscapes/peat-meadows-regenerating-green-deserts/

Het uiteindelijke doel, een metropool van de Randstad, Brussel en het Roergebied met de huidige landbouwgrond als natuur en recreatieruimte voor 45 miljoen inwoners:

https://www.tristatecity.nl/

Onvermijdelijk of te stoppen?

“Koningin Juliana zei het al in haar troonrede van 1950, toen ons land nog geen tien miljoen inwoners telde. Zij herhaalde dat in 1979: “Nederland is vol, ten dele overvol.”

Hierin ligt feitelijk de kern voor het gevecht om grond in Nederland, hoever kan de bevolking toenemen?

En hoe verhoudt zich dat tot de plicht van een regering om de voedselvoorziening te waarborgen?

Als er niets veranderd zal het niet de laatste keer zijn geweest dat we de boeren op het Malieveld hebben gezien, na de stikstof vindt men wel een nieuwe stok om mee te slaan.

Dat we met het verdwijnen van de boeren ook 45 miljard inleveren op ons handelsoverschot samen met 600.000 banen in de agrosector en de economie en daarmee onze welvaart met hen verdwijnt, schijnt niet relevant te zijn.

Met de huidige Coronacrisis in gedachten, kies ik liever voor voedselzekerheid van nederlandse bodem, in plaats van import uit Canada of Oekraine.

En als ik de lijst met vitale beroepen langs loop, zie daar wel boeren op staan, maar geen landschapsarchitekten.

Bart Jan Oplaat

Twitter: @classysaxxon

BackMe.orgVond je dit artikel goed? Steun de auteur via Backme

Posted on

Daniel Maes: Open brief aan onze VRT

Geachte leden van de  Raad van Bestuur,

Onze Openbare Omroep VRT streeft een ambitieus doel na en wil kwaliteit bieden,  die tevens relevant is voor gans de Vlaamse bevolking. Deze lofwaardige ingesteldheid kan alleen maar toegejuicht worden. Met de huidige pandemie van de coronavirus, COVID-19, beseffen we nog beter hoe belangrijk onpartijdige en waarheidsgetrouwe berichtgeving is.   En op dit gebied wil ik graag een voorstel indienen en toelichten.

Mijn voorstel betreft de berichtgeving over de oorlog in Syrië. Het is slechts één onderwerp, maar wel erg belangrijk. De  hele internationale gemeenschap is er bij betrokken en alle grote wereldmachten strijden daar nu om hun belangen.

Zelf leef ik al sinds 2010 in Syrië, heb de samenmlevinggekend voor de oorlog, zag hoe de opstanden begonnen, werd door tienduizenden zwaar gewapende en zwart bebaarde terroristen gedurende  maanden belaagd,  bleef op meer dan wonderlijke wijze in leven, samen met onze  gemeenschap, die zich (als MSJM: monastery saint James the Mutilated) op verschillende terreinen en samen met vele ngo’s efficiënt tracht in te zetten voor de noodlijdende  bevolking over gans Syrië.

De mainstream media hebben vanaf het begin bepaalde opvattingen verspreid die niet waarheidsgetrouw zijn. De berichten waren gebaseerd op verzonnen verhalen die werden herhaald als voorwendsel om dit volk uit te moorden en dit mooie land te vernietigen en het aan de belangen van de westerse heersers te onderwerpen. Na negen jaar worden deze helaas, nog steeds herhaald (https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/03/12/oorlog-in-syrie-gaat-tiende-jaar-in/; https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/03/13/tijdslijn-negen-jaar-syrie/).

Dergelijke berichtgevingen verzwijgen de werkelijke achtergronden en motieven, verspreiden halve waarheden en hele leugens, voeren de onschuldige slachtoffers en hun bevrijders op als de schuldigen en de misdadigers  als de humanitaire helpers.

Er zijn in Vlaanderen en in het Nederlandse taalgebied verschillende degelijke onderzoeksjournalisten, die al jaren zorgen voor waarheidsgetrouwe verslagen over Syrië (http://golfbrekers.be; http://willyvandamme.wordpres.com; www.freesuriah.eu;   Sonja van den Ende en haar boek over Syrië); www.geotrendslines.nl;  www.ericvandebeek.nl; www.novini.nl; Jens De Rycke  (en zijn boek over Syrië). Internationaal is er een ruime keuze van deskundigejournalisten en gezaghebbende politici, die moedig tegen de politiek correcte mening in, getuigen van de waarheid: Ron Paul, voormalig Amerikaans presidentskandidaat, Paul Craigh Roberts, economist in verschillende administraties van Amerikaanse presidenten, Dick Black, senator en gouverneur van Virginia die in april 2014 aan president Bachar al Assad een brief schreef om hem te danken voor zijn  strijd tegen  het internationaal terrorisme en die hem inmiddels ook al tweemaal bezocht en vergeving vroeg voor de Amerikaanse misdaden tegen Syrië, senatrice (Hawai) Tulsi Gabbard en vele anderen. Waarheidsgetrouwe rapporten over Syrië van de meest gezaghebbende journalisten zijn te lezen in Mondialisation.ca, voltairenet.org, sputniknews.com, rt.com, almasdarnews.com en anderen. En om slechte één grondig werk te noemen: Les guerres de Syrie”, Editions Glyphe, 2019 van  Michel Raimbaud, Frans oud ambassadeur met een lange diplomatieke carrière  in de Arabische wereld, professor in internationale betrekkingen, conferencier en auteur van o.m. “Tempêtesur le Grand Moyen-Orient”.  Dit alles verklaart tevens waarom de officiële (al)machtige media steeds minder geloofd worden en de alternatieve, waarheidsgetrouwe berichtgeving steeds meer het hart van het volk wint.

Ziehier een  kleine samenvatting van de oorlogen tegen Syrië. Midden vorige eeuw  pleegde de CIA twee mislukte staatsgrepen in Syrië om de “Amerikaanse pijplijn” van Saoedi-Arabië door Homs naar de Middellandse Zee te doen aanleggen. Begin van de jaren ’80 probeerden ze het met de moslimbroeders die in de harmonieuze en in vrede levende Syrische  samenleving aanslagen pleegden. De rekrutenschool in Aleppo werd overvallen en op staande voet werden 80 jonge allawieten onthoofd. En nadat hun moordpoging met 2 bommen op president Hafez mislukte (hij schopte een bom terug met zijn voet en de andere doodde zijn lijfwacht), liet deze heel het nest van moslimbroeders uitroeien (officieren van de  buitenlandse mogendheden incluis!). In 2003 kwam de Amerikaanse kolonel C. Powel aan de jonge president Bachar al-Assad vertellen hoe hij de VS moest dienen.  In 2009 kreeg de Syrische president  de belofte dat het goud zou regenen indien hij de Amerikaanse pijplijn zou aanleggen. Het was al zeer lang bepaald dat Syrië moest ontwricht worden voor de westerse belangen. Omdat de president zijn volk en niet de buitenlandse belangen wilde dienen, werden toen de concrete plannen gevormd om Syrië te ontwrichten. Deze man, die totaal onbekend was, werd plots in heel de wereldpers voorgesteld als de gruwelijke dictator die zijn volk martelt, uitmoordt, vergiftigt. Heel de Atlantische pers nam deze gefabriceerde verhalen over. Een paar keer werd ik door een VRT journalist uitgenodigd voor een interview, dat evenwel nooit werden uitgezonden. Ik sprak enkel over de werkelijkheid die ik zelf beleefde. In november 2011 heb ik zelf gezien hoe buitenlandse gewapende groepen in ons dorp een opstand probeerden uit te lokken. Hetzelfde hoorden we van vrienden over heel Syrië. De eerste slachtoffers waren overigens allemaal soldaten en veiligheidsmensen. Hoe is dit mogelijk wanneer “een spontane vreedzame volksopstand” door het leger  “bloedig wordt onderdrukt”? Van de zogenaamde jongeren die in Daraaslogans tegen de regering op de muur schreven en daarna gemarteld zouden zijn, waardoor de “volksopstand” tot een “burgeroorlog” zou uitgegroeid zijn,  is nooit enig spoor gevonden. Het is een verhaal dat twee weken later door Al Jaziera werd uitgevonden. Een VRT journalist stak zich “in de huid” van een Syriër en liet hem zeggen: “Wij vroeger brood en kregen kogels”. Tien broden kostten toen 0,10 €! Gingen Syriërs manifesteren omdat ze voor 1 € slechts 100 broden kregen? Waarom is de solidariteit en eenheid tussen volk, leger, regering en president steeds hechter geworden? Geen enkele samenleving, regering of president is volmaakt, in Syrië evenmin als in België. Er is evenwel geen reden om Syrië steeds een “regime” te noemen, terwijl in België de Syrische vluchtelingen hun democratisch recht ontzegd werd om bij de laatste presidentverkiezingen  mee te doen. Waarom heeft geen enkele westerse president zulk een brede steun van zijn  volk als de Syrische president, die zelf een allawiet is terwijl het volk overwegend soennitisch is? Zouden de Syriërs echt niet weten wie hun kinderen vermoordt en wie hen  beschermt? Over de chemische aanvallen in Syrië zijn inmiddels voldoende  bewijzen dat ze allemaal gepleegd of verzonnen werden door terroristen, gesteund door het westen, telkens op het  ogenblik dat het Syrische leger een deel van zijn land succesvol aan het bevrijden was. Bij het onderzoek naar de grote gifgasaanval in Ghouta (augustus 2013) was onze gemeenschap zelf betrokken. Ouders uit Lattakia, waar terroristen twee weken eerder een gruwelijke overval pleegden en vele kinderen ontvoerden (waarover de hele Atlantische pers geen woord repte) herkenden later hun kinderen op de video’s van de aanval in Ghouta! Het Syrische leger heeft in deze oorlogen geen enkele keer chemische wapens ingezet.  Chemische wapens worden door terroristen gebruikt. Steevast de schuld aan Syriëgeven, moedigt de terroristen aan met hun gruwelen verder te doen. Waarom worden de massaslachtingen onder de burgerbevolking door de Amerikaanse coalitie verzwegen? En het feit dat de Amerikanen de rijkste oliebronnen, nodig voor de heropbouw van het land, gewoon bezetten,  de olie stelen en al het mogelijke doen om de terroristen te blijven steunen?

Oneerlijk is ook dat in de berichten over Syrië geen woord gerept wordt over het internationaal recht en het charter van de UNO. Zijn  de soevereiniteit van het land en zijn  territoriale integriteit niet de basis van de internationale verhoudingen? Indien deze zouden gerespecteerd worden, beginnen morgen in Syrië de vrede en de welvaart. De VS, Israël, Turkije, NAVO-landen, de golfstaten hebben tegenover Syrië alle grenzen van wet en menselijkheid overschreden en niemand protesteert … behalve Rusland, China, Iran en enkele landen. Is dit geen westerse barbaarsheid?

Het Vlaamse volk heeft recht op journalisten met hersens, een ruggengraad en een geweten. Immers, berichten over de oorlog in Syrië zijn niet neutraal. Men plaatst zich  altijd ofwel aan de kant van de onschuldige slachtoffers ofwel van de misdadige moordenaars. De kant kiezen van de westerse oorlogspropaganda is de kant van de criminelen, die het lijden van een onschuldig volk blijven verzwaren om  een kleine super rijke elite  van het industrieel militair complex nog rijker te maken. Hiermee deelt men  in de misdaden, die onder de schijn van mooie voorwendsels worden gepleegd. En het Syrische volk lijdt.

Graag wil ik dit ter overweging aanbieden en voorstellen dat we naar  een waarheidsgetrouwe berichtgeving over Syrië zouden streven. Het lijkt mij een elementaire regel voor de journalistiek. Hierdoor zullen de eer van onze Openbare Omroep alsook de belangstelling voor wat onze VRT aanbiedt, op belangrijke wijze vergroot worden. Het zou bovendien een hartverwarmende (r)evolutie in de Atlantische media kunnen bewerken,  door het gewone volk  toegejuicht.

P. Daniel Maes o.praem.        
20/03/2020              

  Deir Mar Yakub, Qâra, Syrië

Posted on

Eric Mecking: het Minsky Moment nadert, stabiliteit schept instabiliteit

Hyman Philip Minsky (1919-1996) was een Amerikaanse econoom die vooral bekend werd door zijn Financial instability hypothesis. Het centrale idee daarbij is dat stabiliteit destabiliseert, dat in een stabiele economie iedereen de neiging heeft om steeds grotere risico’s te nemen, die uiteindelijk de stabiliteit ondergraven. Minsky leert ons dat financiële markten een kort geheugen hebben en elke keer weer neigen te denken dat het deze keer anders is. Gezien de toenemende financieel-economische en politieke risico’s ben ik geneigd te denken dat Minsky weer gelijk krijgt.

Minsky’s theorie is nooit doorgedrongen tot de economische vaktijdschriften en academische handboeken met hun wiskundige modellen, waar Minsky wars van was. Het was echter de historicus professor Charles P. Kindleberger (1910-2003) die in 1978 in zijn klassieke werk Manias, panics and crashes: a history of financial crises aantoonde, hoeveel financiële crises perfect pasten in Minsky’s raamwerk.

Pas door het klappen van de internetbubbel in 2000-2002 en de kredietcrisis van 2007-2009 werd het ‘Minsky moment’ een begrip. Het werd spreekwoordelijk voor het stadium voor de crisis waarin met schulden overladen bedrijven door de opgedroogde liquiditeit gedwongen worden hun activa te verkopen en daarmee een vicieuze cirkel in gang zetten van dalende prijzen en kredietschaarste.

Minsky stelt in zijn Financial instability hypothesis dat een financiële crisis niet het resultaat is van een schok van buiten het systeem, wat vaak in economische standaardmodellen wordt verondersteld, maar van onevenwichtigheden binnen het financiële stelsel. Dat een economie met een goede, robuuste financiële structuur met overwegend normale financiering langzaam maar zeker verandert in een economie met een ‘fragiele’ financiële structuur, waar speculatieve en Ponzi financiering domineren.

“Stability is destabilizing” is een befaamde uitspraak van Minsky. Wanneer het economisch lange tijd goed gaat, vervagen de herinneringen aan een voorbije crisis. Het toenemende optimisme tijdens jaren van economische groei en stabiliteit, leidt ertoe dat velen dit als normaal gaan vinden en daarnaar gaan handelen. Sterker nog, door het optimisme gaat bijna iedereen geloven dat de bomen tot in de hemel groeien en willen steeds meer mensen profiteren van de stijgende prijzen op de financiële markten. Dat betekent dat zij geen gevaar meer zien, roekeloos worden en steeds meer risico nemen. LEES VERDER IN EPOQUE MAGAZINE >>

Posted on

Vincent de Haan: Urgenda en de geschiedenis van het EVRM

Op 20 december 2019 deed de Hoge Raad uitspraak in de door de stichting Urgenda aangespannen klimaatzaak. Urgenda eiste vijf jaar geleden bij de rechtbank Den Haag dat de staat maatregelen zou nemen om 25 tot 40 procent CO2-reductie te bewerkstelligen. De rechtbank en het gerechtshof wezen deze vordering toe, en de Hoge Raad bekrachtigt deze eerdere uitspraken nu. Het belangrijkste argument van deze rechters is dat op de Nederlandse staat een rechtsplicht rust om het recht op leven en het recht privacy te beschermen. De gevaarlijke klimaatverandering die voorspeld wordt, kan deze rechten op termijn bedreigen. Het recht op leven brengt niet alleen met zich mee dat de overheid zelf geen mensen mag doden, maar ook dat zij mensen moet beschermen tegen externe dreigingen. Als er bijvoorbeeld een gevaarlijke seriemoordenaar in Nederland rondloopt, kan de overheid ook niet stil blijven zitten. Dat wil echter niet zeggen dat elk dodelijk slachtoffer dat valt, meteen een schending van het recht op leven door de overheid is. Als de overheid op zich geschikte maatregelen, bijvoorbeeld een groot politieteam, inzet, en er vallen dan toch nog enkele slachtoffers, dan is dat uiteraard te betreuren, maar heeft de overheid het recht op leven niet geschonden. LEES VEDER IN EPOQUE MAGAZINE >>