Posted on

atelierexpositie Leendert Houtekamer

Plein 30 ‘s-Heer Hendrikskinderen

15 augustus t/m 5 september 2020

za 10.30-16 u (alleen op afspraak per mail)

johanneshoutekamer@gmail.com

 

Leendert Houtekamer was ruim ruim veertig jaar zelfstandig beeldend kunstenaar.

Hij is voornamelijk bekend geworden vanwege zijn portretten en menselijke figuren. Daarin is een ontwikkeling te zien van expressief naar verstild. Hij werkte in steen, brons en vooral in gips, dat hij soms kleur gaf. Van veel beelden bestaan varianten met kleine verschillen – Leendert streefde namelijk in alles naar perfectie. Naast grotere portretten en mensfiguren maakte hij talloze maskertjes, reliëfs en fragmenten.

Het meeste werk is vrij werk, maar hij kreeg ook een aantal opdrachten voor werk in steenen brons. Daarnaast was hij als docent iemand die zijn leerlingen inspireerde tot het maken van goed werk.

In april 2020 overleed Leendert Houtekamer, 63 jaar oud. Hij laat een veelzijdig, fraai en indrukwekkend oeuvre na.

Een groot deel van zijn levenswerk is de komende tijd te bezichtigen in zijn atelier, de oude dorpsschool van ’s-Heer Hendrikskinderen. Het is een verkoopexpositie, er zijn veel grote en kleinere werken te koop.

De expositieperiode is van za. 15 augustus t/m za. 5 september. Het atelier is gedurende deze periode te bezoeken op zaterdagen van 10.30 tot 16 u. Er zijn max. 4 bezoekers tegelijk welkom om er voor te zorgen dat iedereen zich aan de voorgeschreven contactregels kan houden.

U bent van harte welkom! (Alleen te bezoeken op afspraak.)

Posted on

Nico Parlevliet gaat viraal. Hier de hele zitting

Na een bepaald spetterend bezoek aan zijn neefje in Zoutkamp, garnalen-CEO te Heiboef, en wiens directie hij in september jl. de huid vol schold wegens uitbuiting ende kapotmaking van de gehele garnalensector in Nederland, is Nico weer voor de camera te bewonderen. Dit keer tijdens een zitting van de wrakingskamer van de rechtbank Den Haag die gaat over de wraking van de wrakingskamer (aantal weken geleden). De hoofdtoespraak van Nico zag u vorige week al:

Maar nu hebben we  de hele zitting, geannoteerd en al, voor u online gezet. Want de gewraakte wrakingskamer behandelde vader en zoon Parlevliet bepaald onheus in het officiële verslag van die zitting. Een verslag dat ook nog eens lichtelijk anders is dan de geluidsopname van die zitting die in bezit is van Parlevliet senior.

Dus nu is de wrakingskamer gewraakt en dat geval wordt in deze zitting behandeld. Zowel de tegenpartij in het hoofddossier als de gewraakte wrakingskamer hebben een reactie hierop gegeven aan de huidige wrakingskamer. De gewraakte wrakingskamer geeft als advies aan de huidige wrakingskamer mee om een ‘wrakingsverbod’ in te stellen. Want wrakingen moeten we natuurlijk niet hebben met zijn allen. Rechters kunnen straffeloos verstoppertje spelen door persoon en ambt te verwisselen, net als ministers overigens (zie aangiftes Schouten en Ollongren tegen de boeren). Ze kunnen allemaal gekwetst doen, partijen de mantel uitvegen, en blijk geven van andere kribbigheidjes. Al dit geïntimideer mag en gebeurt gewoon in de Nederlandse bananenrepubliek.

Beste rechters van Nederland, het volk is eensgezind: Nico is een held, en jullie zijn het vertrouwen van het volk kwijt.

Posted on

Belgische steun voor Syriërs?

Toch mooi hoe België en Duitsland in de VN-veiligheidsraad hun best hebben gedaan zodat de nodige internationale voedselhulp toch bij de Syriërs zal geraken. Ze hebben eerst wel een diplomatiek robbertje moeten uitvechten met die ‘boze en erg gevaarlijke en smerige’ Russen en Chinezen die deze voedselhulp tegen hielden. En uiteindelijk ook grotendeels het pleit wel wonnen. Maar de hulp komt er. Dankzij België?

Nationale soevereiniteit

Die obstructie ging echter veel mensenlevens kosten beweerden enkele ngo’s, diplomaten, politici en natuurlijk niet te vergeten onze media. De zoveelste verzameling leugens, halve waarheden en verdraaiingen. Maar dat zijn we van hen al gewend. Ze weten wel hoe de vork juist aan de steel zit maar dat zullen ze niet vertellen aan hun lezers, kijkers en luisteraars.

En dus kregen we een verhaal dat soms vol tegenspraak zat en de meest essentiële elementen vergat. Vooreerst is daar het element van nationale soevereiniteit dat men in het geval van Syrië in het Westen straal negeert.

De leiders van dat land zijn volgens de NAVO en de VS, en dus ook voor de slaafjes in België en Nederland, niets anders dan een stel massafolteraars en moordenaars. En daarom is voor de NAVO hier in dit specifieke geval de soevereiniteit afgeschaft.

Maar de NAVO en haar lidstaten kunnen beweren wat ze willen, de wereld is niet hun eigendom. De soevereiniteit van een land is geen loos begrip en is dat ook nooit geweest. China moet ons in de EU niet komen vertellen wat we moeten doen met de zwarte pietendiscussie, ons sociaal zekerheidssysteem of de immigratiepolitiek. En China zal dat ook nooit doen.

Chinese activistische politiek

En dus is de levering van noodhulp van internationale instellingen zoals het Wereldvoedselprogramma of UNICEF een zaak van het betrokken land zelf. Is er discussie dan is dat voor de Verenigde Naties, de VN-veiligheidsraad en vooral de vijf permanente leden om te beslissen. En dat zijn de VS, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, China en Rusland. En die kunnen ieder met hun veto alles blokkeren.

In de VN-Veiligheidsraad kwam het vorige week tot een botsing tussen een Duits-Belgische resolutie en Rusland en China over de voedselleveringen aan Syrië. Rusland en China wonnen het pleit over een zaak waar de VS volgens bepaalde bronnen eerder een rode lijn had getrokken. De door de VS georkestreerde rellen in Hongkong lieten zich ook in het dossier betreffende Syrië al voelen. China verscherpte zijn beleid hier ten overstaande van de VS. De kans dat China zich in het dossier betreffende Syrië duidelijker zal laten gevoelen is groot. Tot heden bleven ze meer discreet.

Tot vorig jaar maakten Syrië, Rusland en China geen problemen met die noodhulp. De vanuit het Westen gevoerde oorlog maakte dat grote delen van het land buiten de controle vielen van de regering en er woonden massa’s onschuldige burgers.

En zelfs al woonden die in door Al Qaeda, ISIS of de Turkestan Islamic Party gecontroleerde gebieden dan nog mochten die van Syrië en haar bondgenoten toch humanitaire hulp krijgen. Ook al hielden die terreurgroepen veel hulp achter.

Syrië had via de Russen en Chinezen vlot een veto kunnen stellen die hulp onmogelijk maakte maar ze deden dat nooit. De bewering in onze media dat Damascus die hulp zou achterhouden voor mensen die in rebellengebied leven is dan ook een leugen. Damascus had dat via een Russisch veto al jaren geleden kunnen doen maar het deed dat niet. Maar dat schrijven de massamedia nooit.

Pas na de veroveringen door het Syrische leger van het grensgebied met Jordanië, Libanon en delen van de grens met Irak en ook Turkije wijzigden Damascus, Moskou en ook Beijing hun beleid. Want dan is het een kwestie van nationale soevereiniteit. En dus kwam alleen nog de enclave in het door al Qaeda & Co bezette deel van de provincie Idlib ter discussie.

Merkwaardig bij deze discussie was dat China haar veto op een andere manier stelde dan Rusland. Zo eiste Beijing dat de Belgisch-Duitse resolutie een veroordeling moest bevatten van het Amerikaans beleid van embargo’s tegen Syrië. Wat Brussel en Berlijn natuurlijk weigerden. Het toont wel een tegenover de VS meer activistische Chinese buitenlandse politiek. Hongkong liet zich ook hier voelen.

Hypocriet België

Dat België en Duitsland bij de Veiligheidsraad een motie indienden over de steun aan de Syrische bevolking is natuurlijk merkwaardig op zich. Beide landen hebben immers een strak embargo rond het land gespannen en steunen al straks 10 jaar die jihadisten in hun bloedige aanval op het land. Het is de oorzaak van al die miserie.

Bij dit embargo is ook de Syrische nationale bank betrokken. Waardoor het praktisch onmogelijk is voor Syrië, dat ooit een uitvoerder was van geneesmiddelen, om in Europa medicijnen aan te kopen. Men spreekt met grote woorden over voedselhulp en gelijktijdig steunt men de vernieling van het land en poogt men er voor te zorgen dat het land op eigen kracht geen voedsel en geneesmiddelen kan produceren.

Bovendien is Washington die toch lid is van dit genootschap van oorlogvoerende landen begonnen met het verbranden van graanvelden in het door de VS deels bezette oosten van Syrië. Het is normaal een van de voornaamste graanschuren van het land. Ook voerde de VS de zogenaamde Caesarwet in [1] die het eventueel mogelijk maakt voor Washington om iedereen die met Syrië handel drijft te straffen.

Komt daarbij de zware financiële crisis in Libanon die grote gevolgen heeft voor Syrië en het is duidelijk dat men het land dan maar op andere wijze wil ten gronde richten. Lukt het niet militair dan probeert men het nu op een andere wijze, de bevolking uithongeren.

Het doet denken aan het fameuze interview van het actualiteitsprogramma 60 minutes van de Amerikaanse TV-zender CBS met toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Madeleine Albright. Daarin werd haar gevraagd of de 500.000 dode Iraakse kinderen omgekomen door het embargo tegen Irak het dat wel waard waren. “Ja,” was na een korte aarzeling haar antwoord. [2]

Westerse waarden

Hetzelfde poogt men nu te realiseren met Syrië onder het mom van voedselbedelingen voor de nodigen, eerst in Irak en nu in Syrië. In het Westen in kranten als The Financial Times, The Economist en The Washington Post heeft men het graag over Westerse waarden. Dit is de realiteit achter die “waarden’”: Een massaslachting.

Die voedselleveringen van het Wereldvoedselprogramma zijn op papier wel mooi maar het is als het geven van vissen aan honger leidende vissers. Wat ze werkelijk nodig hebben zijn vissersboten en netten zodat ze zelf hun vis kunnen vangen. Maar België en Duitsland, in opdracht van de VS, pogen er echter voor te zorgen dat dit niet lukt. Geen wederopbouw maar continu honger lijden. Dat is de boodschap.

Dat men in de Veiligheidsraad dan ruzie maakte of er twee of een doorgang voor die noodhulp nodig is en of dit akkoord voor zes of twaalf maanden zal duren is erg bijkomstig. Rusland, Syrië en China wilden gewoon zo tonen dat Syrië een soeverein land is en dus zelf zal bepalen wie wat op zijn grondgebied mag doen.

En hier was het Syrië dat via haar bondgenoten aan het langste eind trok. Alleen nog de overgang van Bab al Hawa aan de Turkse grens zal vanaf heden nog door de hulporganisaties van de VN gebruikt mogen worden. Die van de wat verder in het noorden van die enclave gelegen grensovergang bij Bab al Salam wordt voor noodhulp gesloten.

Al Qaeda vergeten

In onze media en bepaalde ngo’s stelt men alsof dit tot de dood van velen zal leiden en dat men zo 1,3 miljoen mensen afsluit van die hulp. Complete onzin natuurlijk want dit door al Qaeda en Turkije gecontroleerde gebied bestaat uit één stuk en de wegen zijn perfect bruikbaar. Maar het hoort bij de sfeerschepping tegen de Syrische regering. En wie weet of daar werkelijk zoveel mensen leven? Allen geregistreerd door al Qaeda?

Het is trouwens zeker geen toeval of vergetelheid dat Dominique Minten in De Standaard en Jens Franssen bij de VRT het beiden hadden over rebellen of mensen. Een zeer vage omschrijving om zo te vermijden dat men zou moeten verwijzen naar al Qaeda en de andere aan al Qaeda gelieerde terreurgroepen zoals Huras al Deen en de Turkestan Islamic Party bestaande uit vooral Chinese Oeigoeren.

De Turkestan Islamic Party (TIP), Chinese Oeigoeren, hier in Syrië in de ‘klas’ met hun kinderen. Op schoolreis? Ook dit zijn de helden van onze media. Mensen als Dominique Minten van De Standaard en Jens Franssen van de VRT doen alsof ze niet bestaan. De TIP is een van de voornaamste in Idlib actieve terreurgroepen.

Dat o.m. ons land die terroristen steunt mag nu eenmaal niet geweten zijn. Die terreurgroepen heffen immers aan de grensovergangen en de controleposten onderweg allerlei taksen om zo hun oorlog te financieren en hun (private) kas te spijzen. Er is voor sommigen immers als het lukt een leven na de jihad in dan leukere oorden.

In wezen is gans die discussie in de VN-Veiligheidsraad dus een fijn staaltje van westerse hypocrisie. Men voert een beleid van massaslachting en destructie en dankzij onze media en enkele ngo’s wordt ons dat gebracht als een mooie humanitaire geste. George Orwell kon het nooit beter beschreven hebben.

Noten

[1] Caesar is genaamd naar een fictief persoon die beweert een door het Syrische leger aangestelde fotograaf te zijn die als taak had foto’s te maken van alle door de veiligheidsdiensten gefolterde en vermoorde gevangenen. Een wel heel rare job die blijkbaar sporen van foltering moest nalaten. De omgekeerde wereld.

Volgens zijn verklaring liep hij met een 50.000 foto’s over naar de jihadisten en zo geraakte het dossier bij Qatar die een Londens advocatenkantoor de opdracht gaf om hierover een dossier samen te stellen. Dit werd gebruikt tijdens een van de vele zogenaamde vredesconferenties over Syrië in Genève. Een amper te geloven verhaal dat er in onze media inging als zoete koek.

Zelf heeft de man nooit zijn identiteit onthuld. De reden die hij gaf was om zo te verhinderen dat zijn in Damascus achtergebleven familie moest zijn naam bekend raken dan gestraft zou worden. Maar zijn taak is zo bizar en uniek dat men in Damascus – moest het verhaal waar zijn – onmiddellijk zijn identiteit zou kennen.

Recent heeft de VS een nieuwe draconische sanctiewet met die naam aangenomen waarbij iedereen die nog met Syrië handel drijft door de VS kan aangepakt worden. Het lijkt voorlopig vooral gericht tegen de Verenigde Arabische Emiraten die nu terug in Damascus een ambassade met een zaakgelastigde heeft. Washington heeft hen al publiek gewaarschuwd.

[2] CBS, 60 minutes, Madeleine Albright en haar rol bij de moord op 500.000 gedode Iraakse kinderen. Een rol die ze hier weet te verdedigen. In het kader van de ‘Westerse waarden’? https://www.youtube.com/watch?v=bntsfiAXMEE

Posted on

Bericht van Pater Daniël Maes: Corona

Pater Daniël Maes, auteur voor De Blauwe Tijger, is een Belgische priester die woont en werkt in Syrië en regelmatig stuurt hij nieuwsbrieven om ons op de hoogte te houden van zijn ervaringen in dit rampgebied. Onderstaand een fragment over de corona-epidemie en zijn visie erop:

Toen het corona virus uitbrak verklaarden de politieke wereldleiders onmiddellijk: wij zijn in oorlog! Ze wilden de volle aandacht van de bevolking vestigen op dit virus en de mensen angst aanjagen. Alom werden overdreven cijfers verspreid en steeds meer doden in het vooruitzicht gesteld, zonder enige redelijke grond. Wereldwijd werden draconische maatregelen genomen, waardoor miljoenen mensen hun inkomen verloren en in armoede geraakten. Toen aan het Italiaanse parlement het cijfer van 25.000 doden werd meegedeeld, zorgde het parlementslid Vittorio Sgarbi voorde ontmaskering: er waren welgeteld 925 mensen gestorven aan het corona virus en 24.075 aan geheel andere oorzaken. Gelijkaardige vervalsingen vonden in alle landen plaats. In België worden nagenoeg alle sterfgevallen in bejaardenhuizen aan corona toegeschreven, waardoor de angst flink opgedreven kan worden.

Het corona is een nagenoeg gewone griep. Daarvoor zijn goede en goedkope geneesmiddelen ter beschikking. De zwakkeren en zij die gevaar lopen hierdoor besmet te worden, dienen goed verzorgd te worden. De hele bevolking dient wat extra aandacht aan hygiëne te besteden en te zorgen voor een gezonde voedingen de versterking van het eigen afweersysteem. De meeste regeringennamen de tegenovergestelde maatregelen waardoor ze veel meer mensen lieten sterven. Een intern rapport van het Duitse ministerie (dat we vorige keer al gaven), door de ambtenaar Stephen Kohn openbaar gemaakt, klaagt de lockdown aan als nutteloze maatregel tegen corona en zeer schadelijk voor de hele bevolking. Hetzelfde doet dr. Camilla Stoltenberg, de voorzitster van het Noors instituut voor volksgezondheid. De schepen bieden ons de beste illustratie. Het Franse vliegdekschip Charles De Gaulle heeft 1046 mariniers, waarvan 60% aangetast is door het corona virus en geen enkele dode. Het VS vliegdekschip Roosevelt heeft 3000 mariniers, waarvan 25 % aangetast is en er één gestorven is. Als mondmaskers effectief zijn, waarom dan 1,5 m afstand houden? En als deze maatregelen zin hebben, waarom dan de hele gezonde bevolking in lockdown opsluiten?

Een club van superrijken, gesteund door Wall Street, het militair-industrieel complex, de Big Pharma, die de politici en de media beheersen, willen steeds rijker worden, de armen uitschakelen met alle menselijke waarden van leven, gezin en samenleving. Hiervoor willen ze dat permanent en wereldwijd oorlogen gevoerd worden. Die gaan daarom ook nu in coronatijd onverminderd door.

De oproep van onze politici is een valse oorlogsverklaring, bedoeld om de echte criminele oorlog tegen de hele mensheid te verdoezelen. Zij moeten ter verantwoording geroepen worden voor de dood, armoede, ellende van ontelbare onschuldigen. Er moet een wereldwijde weerstand groeien. Geen massabetogingen zoals de huidige Black Lives Matter, zogezegd tegen racisme, die door dezelfde duistere machten gesteund worden om volken en landen nog meer te ontwrichten. Het moet een weerstand zijn uit alle volken, niet gemanipuleerd en niet gesponsord, voor het herstel van de waardigheid van alle mensen, de fundamentele burgerrechten, de democratie, de rechtvaardigheid en de waarheid.

“Verplichte afzondering is ‘racistisch’…Verplichte afzondering vernietigt onze instellingen, ondermijnt het gezinsleven en de sociale relaties, vernietigt de cultuur, sluit scholen en universiteiten en zaait armoede bij de brede lagen van de wereldbevolking…

De schade veroorzaakt door de wereldwijde economische afgrendeling overtreft verre de gevolgen van het corona virus voor de gezondheid. Het doel van de financiële elite, de miljardairs, de filantropen[Bill Gates, Soros] is de concentratie van de rijkdom, het failliet van de reële economie, een massale werkeloosheid, sociale ongelijkheid en racisme…

Wat wij nodig hebben is een echte beweging vanuit de basis, over heel het land, nationaal en internationaal, onafhankelijk van de financiële ondernemingen. De corona crisis is een oorlogsdaad tegen de mensheid. Wij moeten de hand reiken aan allen die van deze crisis het slachtoffer zijn. De wettigheid van de COVID-19 pandemie steunt op angst, valse informatie en de onderworpenheid aan een hoger gezag. De leugen breken betekent het breken van een crimineel opzet van een wereldwijde vernietiging, waarvan het najagen van profijt de belangrijkste kracht is. We hebben aan de basis een breed netwerk nodig, onafhankelijk van alle lagen van de bevolking, in stedelijke agglomeraties, in steden en dorpen, op de arbeidsplaatsen en de parochies. Organisaties van arbeiders en landbouwers, van de beroepen en ondernemingen, scholen en studentenverenigingen, oud-strijders en religieuzen dienen zich bij deze beweging aan te sluiten. De pandemie van COVID-19 is gebouwd op een leugen. Het eensgezind aanvaarden hiervan moet gebroken worden” (Emeritus prof. Michel Chossudovsky, Canadees econoom en auteur, directeur van het Centre for Research on Globalisation, 5 juni 2020: https://www.mondialisation.ca/covid-19-le-neoliberalisme-et-la-campagne-contre-le-racisme/5646297).

We zijn in oorlog, maar niet tegen een virus. We strijden tegen duistere machten in onze wereld, zoals de hl Paulus het schreef: “Want onze strijd gaat niet tegen vlees en bloed, maar tegen de heerschappijen, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis…” (Efeziërs 6, 12)

[N.B. ~ Lees HIER meer over het laatste boek van Pater Daniël Maes bij De Blauwe Tijger. Klik HIER voor zijn Syrische oorlogsdagboeken.]

 

Posted on

Agent richt wapen op boer die even een kopje koffie bij de Mac wil halen

Wij hebben onderstaand video en foto’s van Rutger van Lier bij de betreffende boeren nagetrokken. De ± tien boeren wilden na hun demonstratie bij het CBL in Leidschendam even wat eten bij de Mac en daarna naar de Achterhoek, naar huis. De begeleidende agent hield iedereen staande en weigerde toe te lichten waarom ze niet naar de Mac mochten. Het mocht niet. Deze botte machtsvertoning ging een boer dermate te ver dat die weer in zijn trekker ging zitten. De agent sprong er met getrokken wapen voor. Er was voor zover bekend in de verste verte geen bedreigende situatie die het trekken van een revolver rechtvaardigde.
Die agenten worden dermate opgeruid en opgejut van bovenaf dat we eigenlijk verbaasd moeten zijn dat ze niet allemaal onder hoogspanning tegenover die boeren staan.

 

Posted on

De Belgentruc … binnenkort dus ook in Nederland 

Hoe goedkoop duurkoop wordt!!

Zoals we weten: arbeid heeft zo zijn prijs: arbeid kost geld.

Een Belgische chauffeur kost, om en nabij, de 12 euro per uur. Eigenlijk: kostte, want negentig procent zit heden ten dagen thuis, werkloos, omdat ze ingeruild werden voor goedkope Oostblokkers die hetzelfde werk voor om en nabij een uitbuitpremie van twee á drie euro per uur verrichten.

Besparing voor de transportondernemer: pakweg, 10 euro per uur.

Echter: het Koninkrijk der Belgen draait op voor de uitkeringen der werkloze vrachtrijders. Immers, over de uitbuitpremies worden, althans in België, geen sociale premies afgedragen. Bovendien verdwijnt de uitbuitpremie nagenoeg volledig vanuit België naar het oosten: gevolg: derving BTW-inkomsten.

Wel grappig; de ondernemers vinden Belgen te duur; de oostblokkers vinden België te duur…

Maar Belgen zouden geen Belgen zijn als ze daar niet iets op vonden. Jawel, daar is ze: de kilometerheffing voor vrachtverkeer!!

Transportondernemingen komen nu op de koffie. Met de heffing betalen ze thans de uitkeringen van de werkloze chauffeurs!

Met andere woorden: betaalden ze eerst 12 euro, nu wel meer dan 15 euro per uur.

De moraal van deze geschiedenis?

Hadden die transportondernemers gewoon hun vakkundige Belgische chauffeurs gehouden, dan ontving hun overheid voldoende premies en belastingen zodat de kilometerheffing achterwege had kunnen blijven.

Zo zie je maar weer.

Maar uiteindelijk is de Belgische regering de lachende derde, u weet wel, de derde hond en het been.  Dat gaat er nu met het leeuwendeel van het chauffeurssalaris vandoor …

Posted on

Linkse media is megafoon, msm bepaalt de toon

Er bestaat geen geestdodender werk dan het volgen van websites van linkse signatuur. Het is een samenraapsel van allerlei vormen van communicatie: blogs, Facebookposts, vertaalde artikelen, filmpjes, en zo nu en dan een eigen schrijfsel. Nog vervelender zijn de verklaringen van de diverse actiegroepen – radicaal-links, homogroepen en de rest van de ‘regenboogcoalitie’, veganisten, enz.. Ronkende taal, veel uitroeptekens en hoofdletters, en vooral onbegrijpelijk. Zeg maar ‘Joe Biden on steriods’.

Een ronde langs allerlei linksachtige sites geeft vooral een compleet kwartetspel van alle slachtoffergroepen die bestaan. “Heeft u voor mij de Oeigoerse veganistische kraker? Dan krijgt u van mij de Noord-Nigeriaanse lesbienne in rolstoel!” Het tijdschrift waarin iedere Nederlander ze allemaal compleet kan krijgen is OneWorld. “OneWorld legt onrecht bloot en heeft oog voor de dwarsverbanden”, staat er boven hun manifest, dat 10 actiepunten omvat. Van ‘systeemdenken en niet neutraal’ tot ‘rechtvaardige taal en transparant’. In ieder nummer van dit full color maandblad krijgen alle slachtoffergroepen en hun afsplitsingen en subgroepen een plek. Hier vinden we de gebruikelijke verdachten, zoals klimaatdemonstranten, antiracismegroepen en de LHBTIQAPC+-activisten. Maar vooral ook heel veel artikelen waarom het een niet zonder het ander kan. De dwarsverbanden zijn fundamenteel volgens de redactie, want al deze activisten streven vanzelfsprekend een totale omwenteling na. Vandaar gewetensvragen als ‘Moet je als feminist ook vegan zijn?’ of ‘Maakt diereneten ons minder menselijk?’ Wat opvalt is dat het blad niet de zwaar ideologische lading heeft die men vroeger in deze wereld aantrof. Ze brengt haar radicaal-linkse boodschap verpakt in ‘leuke’ lifestyle- en cultuuronderwerpen. Een giftige strategie, want de onderliggende boodschap blijft een ‘umwertung aller werte’; het doel blijft een volledig getransformeerd Nederland, waarin alle seksueel denkbare varianten mogelijk zijn, waarin iedereen vegan eet en waarin de zogenaamde ‘zegeningen’ van de multiculturele samenleving-met-open-grenzen leidend zijn. Een nachtmerrie-staat, kortom. 

Nog zo’n hutspot met eenzelfde doelstelling is Doorbraak, een “linkse basisdemocratische organisatie tegen kapitalisme, patriarchaat en racisme”. Ook op deze site datzelfde allegaartje van klimaatdrammers, blankenhaters en homo- en transactivisten, aangevuld met foto- en filmreportages van hun haatmanifestaties. Doorbraak speelt een belangrijke rol in het anti-Zwarte Piet protest en vormt dé digitale ontmoetingsruimte waar de racisten van KOZP en BLM elkaar treffen. Ook deze organisatie, ontstaan vanuit de gewelddadige krakerswereld (anti-apartheid, RaRa, Milieudefensie), probeert zeer gekunsteld alle ‘onderdrukkingsthema’s’ met elkaar te verbinden: van arbeidersstrijd en flextensie, van fundamentalisme tot Turks rechts. Dat de gewone arbeider – die iedere dag noodgedwongen om 6:35 uur in zijn diesel in de file staat terwijl hij zijn broodje leverworst opeet en nog na zit te genieten van de VI-aflevering van de vorige avond – hier geen enkele boodschap aan heeft spreekt voor zich. Dat hoeft de arme man ook niet te doen, want zijn kinderen worden op school dag in dag uit gebombardeerd met de OneWorld-ideologie. 

OneWorld is een glossy-achtig magazine, met een flitsende website. Vroeger heette het blad OnzeWereld, dat volledig gefinancierd werd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. In het gratis tijdschrift werd aandacht besteed aan de successen van het Nederlandse ontwikkelingshulp-beleid, maar de redactie was redelijk onafhankelijk, want er verschenen ook juichverhalen over de revoluties in Latijns-Amerika en de marxistische machtsovername in bijvoorbeeld Ethiopië (bijna 2 miljoen doden als gevolg van terreur en hongersnood). Vanaf 2018 staat OneWorld naar eigen zeggen op eigen benen. Het financiert het tijdschrift en annex website door middel van abonnementen en partnerschappen. Maar op de pagina met samenwerkingspartners (die de missie van OneWorld moeten onderschrijven) staan, naast clubs als Greenchoice, Rutgers, Triodosbank en GroenLinks (uiteraard), het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Stichting SDGNederland, een samenwerkingsverband van ruim 800 partijen die “bijdragen aan het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s)”. Zie de Facebookpagina van Oswald Von Rittershofen voor onthullingen over de werkelijke doelstelling van deze stichting. 

Maar waar het blad vroeger de stem van de overheid vertegenwoordigde, zijn anno 2020 de rollen omgedraaid. Nu bepalen organisaties als OneWorld de politieke en maatschappelijke agenda. Zij zoeken de ‘onrechtvaardigheden’ in binnen- en buitenland en vervolgens gaat de politiek op deze onderwerpen beleid maken. Of het nu gaat om ‘Nederland aardgas-vrij’, ‘Zwarte Piet is racisme’ of ‘transgenderisme is een mensenrecht’, clubs als OneWorld en Doorbraak geven de voorzetten en de politiek kopt ze in. De persoonlijke contacten met politici zijn goed, juist omdat een groot aantal volksvertegenwoordigers uit de actiewereld komt (lees de boeken van Peter Siebelt over het econostra-netwerk). 

Dat deze linkse organisaties en hun websites voor de doorsnee Nederlander saai, lachwekkend en ergerniswekkend zijn, hoeft geen verbazing te wekken. Want hun rol is, volgens klassiek leninistische leer, op de achtergrond. “OneWorld doet niet aan mediahypes”, staat er op hun website. Dat hoeft ook niet, want de media maakt hypes van de ideeën die OneWorld aandraagt. Verdunde, zeg homeopathische, versies van hun gedachtengoed zijn namelijk dagelijks te vinden in de mainstream media. Auteurs van OneWorld werken ook voor landelijke en provinciale dagbladen en omroepen. Zij verkondigen dag aan dag de ‘blijde boodschap’ van de revolutionairen. Deze laatsten zijn de megafoon, de msm brengt de boodschap op de juiste toonhoogte, om zoveel mogelijk mensen te indoctrineren. 

Hoe harder de actiegroepen op hun websites verkondigen dat de media en overheid “te weinig doen tegen racisme en seksisme”, hoe duidelijker het is dat zij aan invloed winnen. Het is namelijk nooit genoeg. Iedere knieval betekent in hun wereld ‘te laat en te weinig’. We zullen daarom nog lang niet verlost zijn van al die sites met geestdodende verhalen en ronkende zinnen.

Gerard Koning

Posted on

LIVEblog boerenprotesten 2 juli 2020

Het leger domineert het beeld rond het Binnenhof vandaag …

 

Afgelopen nacht …

n nacht

 

UPDATE 1. FDF-held Mark van den Oever is direct na aankomst opgepakt en afgevoerd door de politie.

Video-3

Video-4

Ondertussen worden de bloedhonden van Remkes en Rutte in paraatheid gebracht. Ook het leger wordt direct ingezet:

Posted on

DE DOORGESTOKEN KAART van natuurmonumenten

Tot groot verdriet en grote woede van regiobewoners wil natuurverpester Natuurmonumenten in de schitterende Bonnenpolder bij Rotterdam een zeer grote natuurbegraafplaats inrichten. (link 1, 2 en 3)

Al het “laaghangende fruit” (zo praat Natuurmonumenten over de doelgroep) van Rotterdam verdwijnt dan in een gezellig, “eeuwig natuurgraf’ in de Bonnenpolder, dat – aldus Natuurmonumenten – zo wordt behouden als ‘natuurgebied’!

Een groot voorstander en promotor van natuurbegraafplaats de Bonnenpolder is mevrouw Anneklaar Wijnants (link 4), ambassadeur van Natuurmonumenten Zuid-Holland én … de bedrogen partner van de GroenLinkser Rik Grashoff (link 5), niet geheel toevallig Natuurmonumentens ‘groenste politicus van 2016’ (link 6). 

Om natuurbegraafplaats de Bonnenpolder er Groenslinks door te drukken heeft Natuurmonumenten nu een onafhankelijke “externe projectleider”  aangesteld, te weten de heer Frank van Vliet (link 1, 7, 8 en 9) om “samen met de betrokken partijen uit de omgeving tot een goed ontwerp voor dit gebied te komen”. Frank van Vliet werkt voor APPM Management Consultants. 

MAAR HOE ONAFHANKELIJK IS FRANK?  

Nou, helemaal níet! Want projectleider Frank van Vliet woont in de Stadsboerderij te Delft – aldus damesblad Margriet More (zie screenshot facebook)- in een soort commune, samen met … Natuurmonumentens accountmanager Anneklaar Wijnants en haar ontrouwe partner, Natuurmonumentens ‘groenste politicus’ 2016 Rik Grashoff (foto) 

Het is weer eens doorgestoken kaart bij Natuurmonumenten en iedereen stinkt er in.

Op de foto van links naar rechts:

Frank, Rik en Anneklaar. Leuk, onafhankelijk setje! 

links: 

1. https://www.natuurmonumenten.nl/nieuws/meer-natuur-bonnenpolder-weer-een-stap-dichterbij

2. https://www.natuurmonumenten.nl/natuurbegraven/bonnenpolder

3. https://www.natuurindebonnen.nl/

4. https://www.linkedin.com/in/anneklaar-wijnants-370b8a12/

5. https://www.linkedin.com/in/rik-grashoff-26197659/

6. https://www.bnnvara.nl/vroegevogels/artikelen/groenste-politicus

7. https://www.linkedin.com/in/frank-van-vliet-82292ba/

8. https://www.appm.nl/

9. https://www.appm.nl/appmer/vliet