fbpx
In dit ontluisterende boek zijn de verklaringen opgenomen van tachtig agenten over de impact die de coronamaatregelen hebben op hun werk en hun contact met burgers en collega’s. De commissie constateert dat de recente eruptie van geweld samenhangt met enkele andere, structurele problemen in de Nationale Politie. Terugkerende thema’s in deze verklaringen zijn een verharding binnen het politiekorps, buitenproportioneel geweld, drugsgebruik, dehumanisering, racisme, seksisme en een cultuur van angst en wantrouwen.

De Buitenparlementaire Onderzoekscommissie 2020 biedt met deze rapportage niet alleen een zorgelijk beeld van de huidige staat van het politiekorps, maar ook een uitnodiging aan de politiek en de korpsleiding om deze problemen te erkennen en nader te onderzoeken
Prijs   26,95
In winkelmand


NIEUW! Tweede tussenrapportage BPOC2020: politieverhoren

De Buitenparlementaire Onderzoekscommissie (bpoc2020) legt de basis voor een parlementaire enquête, die weer als grondslag kan dienen voor een speciaal tribunaal om degenen in politiek, bestuur en media die de rampzalige aanpak van de beweerde Covid-crisis hebben gekozen en goedgepraat, ter verantwoording te roepen. —prof. dr Kees van der Pijl
You're viewing: NIEUW! Tweede tussenrapportage BPOC2020: politieverhoren 26,95
In winkelmand