Posted on

Ministers splitsen zich af van Ware Finnen

Nadat de Centrumpartij en de Nationale Coalitiepartij weigerden verder te regeren met de Ware Finnen, nu hardliner Jussi Hallo-aho tot partijleider is gekozen, hebben 21 leden van de parlementsfractie van de partij zich afgesplitst onder de naam ‘Nieuw Alternatief’. Premier Juha Sipilä wil nu met deze nieuwe partij verder regeren.

Onder de politici die zich van de Ware Finnen hebben afgesplitst is ook Sampo Terho, die in de race om het partijleiderschap overtuigend verslagen werd door Halla-aho, en sinds een maand minister van Europese Zaken is. Mede-oprichter en minister van Buitenlandse Zaken Timo Soini heeft zich ook bij de afsplitsing aangesloten, net als de andere ministers van de Ware Finnen.

Nieuw Alternatief zal de coalitie voortzetten op basis van het eerder door de Ware Finnen met de andere twee coalitiepartners uitonderhandelde coalitieprogramma. Saillant detail is dat de nieuwe leider van de Ware Finnen niets anders eiste dan dat het bestaande coalitieprogramma ook daadwerkelijk uitgevoerd wordt waar het gaat om het immigratiebeleid.

Premier Sipilä reageerde dinsdagmiddag dat hij het aanbod van Nieuw Alternatief om de regering voort te zetten aan wil nemen. Dat zet een streep door gesprekken die zijn agrarisch-liberale Centrumpartij en de burgerlijk-liberale Nationale Coalitiepartij voerden met de Zweedse Volkspartij en de Christendemocraten. De regering zou nu voortgezet kunnen worden met steun van de 49 parlementsleden van de Centrumpartij, 37 van de Nationale Coalitiepartij en 21 van Nieuw Alternatief, wat een meerderheid van 107 van de 200 zetels oplevert.

De Ware Finnen houden 15 zetels over na de afsplitsing. Partijleider van de Ware Finnen Jussi Halla-aho reageerde dat hij zo’n grote uittocht van politici niet verwacht had. Halla-aho sprak zijn teleurstelling uit over de manier waarop zijn voormalige partijgenoten omgaan met een democratisch tot stand gekomen verkiezing van een nieuwe partijleider.

Hoewel de inhoudelijke verschillen niet overdreven moeten worden, is de factie die zich heeft afgesplitst van de Ware Finnen te kenschetsen als meer bereid tot vergaande compromissen, zo leverden de Ware Finnen in de persoon van Jussi Niinistö de minister van Defensie, die inzette op nauwere militaire samenwerking met de NAVO. Dit was een van de zaken die tegen het zere been was van de factie rond Halla-aho, nu de romp van de Ware Finnen die over blijft. Deze meer principiële stroming houdt vast aan belangrijke klassieke standpunten van de partij zoals de neutraliteit van Finland, harde euroscepsis en een restrictief immigratiebeleid.

Hoeveel steun de afgesplitste politici hebben bij de partijbasis van de Ware Finnen en in hoeverre die achterban hen zal volgen naar het Nieuw Alternatief is nog onduidelijk. Reguliere parlementsverkiezingen staan pas weer voor 2019 op de rol.

Posted on

Fins kabinet valt over immigratiebeleid

De Finse premier Juha Sipilä van de Centrumpartij en minister van Financiën Petteri Orpo, tevens leider van de Nationale Coalitiepartij, hebben aangekondigd dat er geen basis meer is voor samenwerking met de Ware Finnen, nu die partij Jussi Halla-aho tot leider heeft gekozen.

De beide ministers meldden maandag op twitter dat wat hen betreft de regeringscoalitie met de Ware Finnen niet voortgezet wordt en dat zij dit voor zullen leggen aan hun respectievelijke parlementsfracties. Volgens Jussi Halla-aho is de coalitie gevallen over zijn eis dat de afspraken die in 2015 gemaakt zijn over een strenger immigratiebeleid ook daadwerkelijk uitgevoerd worden.

De drie partijleiders waren maandagmorgen in de ambtswoning van Sipilä bijeengekomen voor overleg. Naar verluidt hebben Sipilä en Orpo daarna reeds overleg gevoerd met diverse oppositiepartijen over een mogelijke nieuwe coalitie.

Alleen de liberale Zweedse Volkspartij en de Christendemocraten zouden bereid zijn tot gesprekken over een nieuwe regeringscoalitie met de agrarisch-liberale Centrumpartij en de burgerlijk-liberale Nationale Coalitiepartij. Dat zou een coalitie opleveren die kan steunen op slechts 100 van de 200 parlementszetels.

Posted on

Groenen dreigen regering Finland te verlaten vanwege ‘Russische’ kernreactor

Ville Niinistö, minister van Milieu en leider van de Groene Alliantie (niet te verwarren met de liberaal-conservatieve president Sauli Niinistö) wil dat zijn partij de regeringscoalitie verlaat, vanwege het instemmen van de regering met de bouw van een nieuwe kernreactor.

De Groenen zijn één van de kleinere partijen die deelnemen aan een brede regeringscoalitie van vijf partijen. Na het vertrek van Jyrki Katainen staat de regering onder leiding van premier Alexander Stubb van de liberaal-conservatieve Nationale Coalitie Partij (KOK). Met het vertrek van de Groenen zou de coalitie van liberaal-conservatieven, sociaaldemocraten, de Zweedse Volkspartij en de christendemocraten nog een meerderheid van één zetel overhouden.

[note color=”#F4FDFF”] Blijf op de hoogte van nieuws, opinie en achtergronden met een internationale focus: Volg Novini!

[/note]

De Groenen hadden, voor ze drie jaar geleden toetraden tot de brede links-rechts-coalitie, bedongen dat er geen nieuwe kernreactors gebouwd zouden worden. De Groenen willen meer investeringen in ‘duurzame energie’.

Finlandisering
Nu de andere coalitiepartners toch voor de bouw van een nieuwe kernreactor kiezen, proberen de Groenen in te spelen op de anti-Russische stemming in het land, door aan te voeren dat de Finse energie-afhankelijkheid van Rusland groter wordt door de bouw van de kernreactor. Het Russische bedrijf Rosatom heeft namelijk een aandeel van 34% in de bouw. De Groenen roepen daarmee het spook van de zogeheten ‘finlandisering’ op, de situatie waarin het neutrale Finland tijdens de Koude Oorlog nauwgezet rekening moest houden met de voorkeuren van de Sovjet-Unie.

Premier Stubb ontkende eerder fel dat Finland tegen nieuwe sancties tegen Rusland zou zijn geweest. Onlangs lekte echter uit dat de sociaaldemocratische minister van Buitenlandse Zaken Erkki Tuomioja in de ministerraad bezwaar heeft aangetekend tegen het besluit om de sancties te steunen. De Finse regering draalde met de implementatie van de sancties. Stubb is overigens ook voorstander van toetreding van Finland tot de NAVO, maar daarvoor is in het Finse parlement vooralsnog geen meerderheid te vinden. Finland werkt wel met de NAVO samen in het kader van het zogenaamde ‘Partnerschap voor de vrede’.