Posted on

‘Neutraal’ Finland wil militair akkoord met Amerika

De regering van Finland onderhandelt momenteel met de Verenigde Staten over een militair samenwerkingsakkoord, dat komende herfst afgerond moet worden. Dat heeft de Finse minister van Defensie Jusi Niinistö gezegd tegenover persbureau Reuters.

Het akkoord heeft volgens Niinistö betrekking op terreinen waarop Finland reeds samenwerkt met de VS, zoals militaire training en het delen van inlichtingen en onderzoek.

In juli was de Finse minister ook al aanwezig bij de NAVO-top in Warschau. Daar tekende hij onder andere een militair samenwerkingsakkoord met het Verenigd Koninkrijk (foto). De Finse regering stuurt echter vooralsnog niet aan op NAVO-lidmaatschap en het militaire akkoord met de VS zal volgens de minister geen verplichting tot wederzijdse verdediging bevatten. De Finse regering houdt de optie dat ze later alsnog aansluiting zoekt bij de NAVO echter open.

Niinistö hoopt dat het akkoord nog voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen getekend kan worden, maar benadrukt dat hij erop vertrouwt dat het akkoord ook daarna doorgang zou kunnen vinden, ongeacht wie de volgende president wordt. Intussen hebben de Verenigde Staten reeds gevechtsvliegtuigen in Finland gestationeerd.

De laatste maanden is er in de media in diverse landen rond de Oostzee en de Botnische Golf veel te doen over een vermeende Russische militaire dreiging. Zo was er in Zweden veel ophef over een vermeende Russische onderzeeër. Dat bleek uiteindelijk een storm in een glas water te zijn. Rusland ontkent dan ook dat het een dreiging vormt voor Scandinavische of Baltische staten en wijst daarentegen op de gestage oostwaartse uitbreiding van de NAVO.

Het vanouds eveneens neutrale Zweden tekende in juni al een vergelijkbaar akkoord met de VS, terwijl het Zweedse parlement in mei de NAVO al meer toegang tot het Zweedse territorium voor trainingsdoeleinden had verleend.

Finland, dat een grens van zo’n 1.300 kilometer met Rusland heeft, was tijdens de Koude Oorlog strikt neutraal en behoorde derhalve tot de NAVO noch het Warschaupact. Van 1809 tot 1917 was Finland een autonoom groothertogdom in het Russische Rijk.

Jussi Niinistö, niet te verwarren met de centrumrechtse president Sauli Niinistö, is lid van de nationaal-conservatie partij ‘Ware Finnen’, die samen met de Centrumpartij en de liberale Nationale Coalitiepartij de huidige regering van Finland vormt.

Posted on

Zweedse regering: Er was geen Russische onderzeeër

De Zweedse strijdkrachten melden twee jaar geleden dat Russische onderzeeboten de Zweedse territoriale wateren binnengedrongen zouden zijn. De Zweedse minister van Defensie heeft nu echter toegegeven dat het om Zweedse en Duitse onderzeeërs ging.

De Zweedse minister van Defensie Peter Hultqvist heeft het bericht dat in 2014 een Russische onderzeeër de Zweedse territoriale wateren zou zijn binnengedrongen formeel nietig verklaard. In het geval dat leidde tot veel media-aandacht zou het in feite om een Zweedse onderzeeër zijn gegaan, aldus Hultqvist tegenover Sverige Radio.

Dat zou gebleken zijn uit nadere analyse van de signalen. De minister neemt de volledige verantwoordelijkheid voor de situatie, de regering is destijds afgegaan op achteraf bezien foutieve informatie van de Zweedse krijgsmacht.

Opmerkelijk is evenwel dat Sverige Radio meldt dat het bewijs voor de stelling dat het om een Russische onderzeeër zou zijn gegaan, reeds in september 2015 door de krijgsmacht ongeldig werd verklaard. De regering en de krijgsmacht zouden echter overeen zijn gekomen deze informatie niet naar buiten te brengen om zich niet publiek te kijk te zetten.

Nabij de haven van Stockholm was een onbekende onderzeeër kort opgedoken. De Zweedse marine werd gewaarschuwd en begon een grootschalige zoekactie in de Oostzee. Er zouden Russisch radioverkeer vanuit de enclave Kaliningrad gehoord zijn. Rusland ontkende echter iedere betrokkenheid.

Ook bij een oefening in de wateren voor Vindbaden meldde de Zweedse marine dat een vreemde onderzeeër gezien was. Ook toen viel de verdenking op Rusland. Niet veel later werd duidelijk dat het waarschijnlijk een Duitse onderzeeër geweest was, zo meldt de Göteborgs-Posten.