Posted on

Luik – Vakbonden noemen Al Qaida bondgenoot

Luik

Eerder deze maand verspreidden de socialistische metaalvakbond in Luik en de gelijkaardige bediendenbond van FN Herstal en John Cockerill een pamflet waarin ze zich verzetten tegen de mogelijkheid om de wapenuitvoer naar bepaalde landen te verbieden. Een voorstel dat tijdens de onderhandelingen voor de vorming van de Waalse regering door Ecolo op tafel werd gegooid, maar al snel weer verdween.

Minimi - al Qaeda - Deutsche Welle - Video YouTube
Een foto uit een door Ansar al Sharia, onderdeel van al Qaida in Jemen, in januari 2016 op YouTube online gezette video. Een minimi gemaakt met steun van de metaalvakbond van Luik.

Dat kan niet, want dan gaan onze concurrenten met die mooie contracten lopen. Zo was de redenering van beide bonden in Luik. Ze gebruikten daarbij naast de werkgelegenheid ook nog een ander argument. Namelijk dat van de geostrategische bondgenootschappen van ons land.

Bondgenoten volgens vakbonden Luik

Zo stelt hun pamflet:

Et enfin de la géopolitique (qui sont nous alliés dans les conflits qui déchirent le monde?)

En dan is er ook nog de geopolitiek (wie zijn onze geallieerden in de conflicten die de wereld verscheuren?)

Met andere woorden: al Qaida, IS, Saoedi-Arabië, Bahrein, de Verenigde Arabische Emiraten en Qatar zijn volgens de Luikse metallo’s onze bondgenoten. Niet dus de honderdduizenden slachtoffers, ook in België, van dit salafisme. Hoe klonk dat ook weer, die Internationale?

Atleten naar Qatar

Maar ja, op dit ogenblik zien we onze atleten afzakken naar gasproducent en al Qaida-financier Qatar voor de wereldkampioenschappen atletiek daar. En geen persmuskiet die hierover opmerkingen maakt. Ook geen woord over de honderden bij de bouw van die Qatarese sportinfrastructuur omgekomen arbeiders. Dat was toch maar lompenproletariaat? Maar wat als al Qaida met haar Luikse minimi ’s toeslaat in de fiere stede aan de Maas? Wat zullen beide vakbonden dan tegen de nabestaanden van de slachtoffers zeggen? Sorry?

Posted on

Schieten op Qatar, om FIFA te treffen

Voor de Europese voetbalorganisaties komt de diplomatieke crisis rond Qatar als geroepen. Eindelijk is er een geschikte aanleiding om de onvrede over het wereldkampioenschap voetbal dat in 2022 in het emiraat gehouden moet worden, de vrije loop te laten.

Dat de woestijnstaat vermoedelijk terroristen ondersteunt, dat het het WK met steekpenningen gekocht heeft, dat de buitenlandse arbeiders die aan de bouw van de WK-stadions werken als slaven behandeld worden – het was allemaal al lang bekend. Wie dat nu als reden aanvoert om zelfs een boycot voor te stellen, is meer dan hypocriet.

De voetbalfunctionarissen schieten op Qatar, maar willen de FIFA treffen. Het is hen een doorn in het oog, dat het WK vanwege de hitte tussen 21 november en 18 december gehouden moet worden. Dat schopt het wedstrijdrooster van de Europese clubs in de war, die dan midden in hun seizoen zitten.

Bovendien vreest men in de dwergstaat, waar niet het voetbal maar veeleer het racen met kamelen volkssport is, lege stadions aan te treffen tijdens het toernooi. Dat is slecht voor het imago.

Maar, geen zorgen: Zolang clubs als FC Bayern München of FC Barcelona sponsorcontracten met Qatarese bedrijven hebben, zal de officiële proteststem tegen het Golfstaatje wel weer verstommen. Business must go on.

Posted on Leave a comment

Qatar onder druk om “slavenarbeid”

Werknemers in Doha, Qatar - Novini

Qatar staat onder groeiende internationale druk om op te treden tegen het stijgend aantal doden onder migranten arbeiders, die het wereldkampioenschap van 2022 voorbereiden, zo meldt The Guardian. Die de omstandigheden waarin de arbeiders verkeren “slavenarbeid” noemt.

Qatar maakt, net als andere Golfstaten, gebruik van het zogenaamde “kafala”-systeem, waarbij een buitenlandse arbeider een ‘sponsor’ heeft, meestal hun werkgever. De toestemming van de sponsor is nodig om het land binnen te komen, te verlaten of van baan te veranderen. Het bedrijf is ook verantwoordelijk voor de afgifte van identiteitspapieren. Zonder deze papieren is de status van de werknemer gereduceerd tot die van buitenlandse vreemdeling zonder wettelijke bescherming.

In de praktijk laat dit systeem de migrerende werknemers over aan de genade van hun werkgevers, die kan weigeren loon te betalen, of documenten achterhouden waardoor betrokken werknemers vastzitten en ze zo dwingen om lange dagen te werken in gevaarlijke omstandigheden. Ze uit te buiten of te misbruiken op andere manieren.

The Guardian meldde woensdag dat wanhopige mensen uit Nepal, een van de armste landen van Azië, goed zijn voor zo’n 40 procent van de arbeiders in Qatar. Tussen 4 juni en 8 augustus stierven ten minste 44 van hen, aldus de krant, daarbij verwijzend naar documenten van de Nepalese ambassade in Doha. Meer dan de helft van de sterfgevallen waren te wijten waren hartaanvallen, hartfalen en arbeidsongevallen, aldus de krant.

Men is bang dat er nog zeker 4000 werknemers overlijden aan “slavenarbeid” voordat er ook maar een voetbal geraakt wordt in 2022.

Toen de overheid gevraagd werd om reactie gaf de minister van arbeid aan dat in Qatar strikte regels gelden over werkomstandigheden en salaris prompt wordt uitbetaald. Als een werkgever de regels niet nakomt worden stappen ondernomen door het ministerie.

Qatar besteedt naar schatting een bedrag van 100 miljard dollar aan infrastructuur projecten ten behoeve van het wereldkampioenschap. Daarnaast worden negen stadions gebouwd. Er wordt 20 miljard besteed aan nieuwe wegen. 4 miljard voor een verbindingsweg die Qatar verbindt met Bahrein. 24 miljard voor een hogesnelheidstrein netwerk. 55.000 hotelkamers om bezoekende fans te huisvesten. Daarnaast is de bouw van een nieuwe luchthaven bijna afgerond.

Een woordvoerder van de organisatie van het wereldkampioenschap in Qatar gaf aan “geschokt” te zijn door het rapport en gaf aan dat er “geen excuus” is voor mishandeling van werknemers.

Als de werkomstandigheden op korte termijn niet verbeteren, kan verwacht worden dat de discussie gaat oplaaien dat het wereldkampioenschap in 2022 in Qatar geboycot moet worden.