Posted on

Ministers splitsen zich af van Ware Finnen

Nadat de Centrumpartij en de Nationale Coalitiepartij weigerden verder te regeren met de Ware Finnen, nu hardliner Jussi Hallo-aho tot partijleider is gekozen, hebben 21 leden van de parlementsfractie van de partij zich afgesplitst onder de naam ‘Nieuw Alternatief’. Premier Juha Sipilä wil nu met deze nieuwe partij verder regeren.

Onder de politici die zich van de Ware Finnen hebben afgesplitst is ook Sampo Terho, die in de race om het partijleiderschap overtuigend verslagen werd door Halla-aho, en sinds een maand minister van Europese Zaken is. Mede-oprichter en minister van Buitenlandse Zaken Timo Soini heeft zich ook bij de afsplitsing aangesloten, net als de andere ministers van de Ware Finnen.

Nieuw Alternatief zal de coalitie voortzetten op basis van het eerder door de Ware Finnen met de andere twee coalitiepartners uitonderhandelde coalitieprogramma. Saillant detail is dat de nieuwe leider van de Ware Finnen niets anders eiste dan dat het bestaande coalitieprogramma ook daadwerkelijk uitgevoerd wordt waar het gaat om het immigratiebeleid.

Premier Sipilä reageerde dinsdagmiddag dat hij het aanbod van Nieuw Alternatief om de regering voort te zetten aan wil nemen. Dat zet een streep door gesprekken die zijn agrarisch-liberale Centrumpartij en de burgerlijk-liberale Nationale Coalitiepartij voerden met de Zweedse Volkspartij en de Christendemocraten. De regering zou nu voortgezet kunnen worden met steun van de 49 parlementsleden van de Centrumpartij, 37 van de Nationale Coalitiepartij en 21 van Nieuw Alternatief, wat een meerderheid van 107 van de 200 zetels oplevert.

De Ware Finnen houden 15 zetels over na de afsplitsing. Partijleider van de Ware Finnen Jussi Halla-aho reageerde dat hij zo’n grote uittocht van politici niet verwacht had. Halla-aho sprak zijn teleurstelling uit over de manier waarop zijn voormalige partijgenoten omgaan met een democratisch tot stand gekomen verkiezing van een nieuwe partijleider.

Hoewel de inhoudelijke verschillen niet overdreven moeten worden, is de factie die zich heeft afgesplitst van de Ware Finnen te kenschetsen als meer bereid tot vergaande compromissen, zo leverden de Ware Finnen in de persoon van Jussi Niinistö de minister van Defensie, die inzette op nauwere militaire samenwerking met de NAVO. Dit was een van de zaken die tegen het zere been was van de factie rond Halla-aho, nu de romp van de Ware Finnen die over blijft. Deze meer principiële stroming houdt vast aan belangrijke klassieke standpunten van de partij zoals de neutraliteit van Finland, harde euroscepsis en een restrictief immigratiebeleid.

Hoeveel steun de afgesplitste politici hebben bij de partijbasis van de Ware Finnen en in hoeverre die achterban hen zal volgen naar het Nieuw Alternatief is nog onduidelijk. Reguliere parlementsverkiezingen staan pas weer voor 2019 op de rol.

Posted on

Ware Finnen kiezen hardliner als leider

De nationaal-conservatieve Ware Finnen, die deel uitmaken van de Finse regering, hebben zaterdag Jussi Halla-aho tot nieuwe partijleider gekozen. Hallo-aho staat als hardliner bekend.

Halla-aho, die lid is van het Europees Parlement, kreeg 56 procent van de stemmen op het partijcongres, terwijl zijn belangrijkste tegenkandidaat Sampo Terho, een meer gematigd parlementslid, 37 procent van de stemmen kreeg. Terho was de gedoodverfde opvolger van Timo Soini.

In de partijbasis bestaat echter de nodige onvrede over wat de Ware Finnen hebben weten te bereiken in de regering, zoals ook blijkt uit de peilingen, dat heeft allicht een rol gespeeld in de voorkeur voor de meer radicale Hallo-aho.

Hallo-aho wil dat Finland de Europese Unie verlaat en wil een strenger immigratiebeleid afdwingen bij de coalitiepartners, de agrarisch-liberale Centrumpartij en de burgerlijk-liberale Nationale Coalitiepartij.

Premier Juha Sipila van de Centrumpartij stelde in een reactie dat het risico bestaat dat de regeringscoalitie sneuvelt.

Posted on

Aanstormend leider Ware Finnen: Buiten EU meer ruimte om te beslissen over immigratie

Sampo Terho, een van de twee belangrijkste kanshebbers om Timo Soini op te volgen als partijleider van de Ware Finnen, wil zich hard maken voor een referendum over het Finse lidmaatschap van de Europese Unie.

Terho, die sinds 2015 in het Finse parlement zit en daarvoor sinds 2011 lid was van het Europees Parlement, is een belangrijke kanshebber om leider van de nationaal-conservatieve Ware Finnen te worden. Zijn voornaamste concurrent is europarlementariër Jussi Halla-aho. In juni kiezen de Ware Finnen een nieuwe partijleider, nadat Timo Soini eerder deze maand aankondigde af te treden als partijleider.

Euroscepsis

Soini leidde de partij al sinds 1997. In 2011 behaalden de Ware Finnen met 19% van de stemmen een opmerkelijk resultaat. In 2015 viel de partij terug naar 17,6%, maar werd ze, mede door het verlies voor de liberalen en de sociaaldemocraten, wel de op een na grootste partij. Sindsdien nemen de Ware Finnen voor het eerst deel aan een regering met de ‘Centrum’-partij en de liberale Nationale Coalitie Partij.

Sinds de regeringsdeelname neemt de populariteit van de Ware Finnen echter steeds verder af, tot onder de tien procent, zodat ze bij verkiezingen door vier of misschien wel vijf partijen voorbij gestreefd zou worden. De partij kon vanaf 2011 zo’n hoge vlucht maken in populariteit door haar kritiek op bijvoorbeeld de ‘euroreddingsmechanismen’ en in het algemeen door haar euroscepsis. Op dit punt heeft de partij echter in moeten binden om aan de regering deel te kunnen nemen. Zo wilden de Ware Finnen eigenlijk een referendum over de euro, maar voor de coalitiepartners was dat een breekpunt. Veel van de nieuwe kiezers van de Ware Finnen hadden echter juist vanwege hun euroscepsis de stap naar de Ware Finnen gemaakt.

Immigratie

De keuze voor een nieuwe partijleider is dan ook mede bepalend voor de aanpak die Ware Finnen zullen kiezen om zich terug te vechten in de gunst van de kiezers. De twee beste kanshebbers om Soini op te volgen, Sampo Terho en Jussi Halla-aho verschillen daarbij niet zozeer in hun opvattingen als wel in hun stijl. Waar Halla-aho bekend staat als een houwdegen die met controversiële uitspraken de aandacht op zich weet te vestigen, staat Terho bekend als een no nonsense-politicus met een zakelijke stijl.

Halla-aho heet de informele leider van de rechtervleugel van de partij te zijn, die teleurgesteld is over de geringe gevolgen die de regeringsdeelname van de partij heeft gehad voor het immigratiebeleid. Die onvrede zou in zijn voordeel kunnen werken, maar het feit dat Halla-aho zich vooral op dit dossier profileert, maakt ook dat hij nodig moet laten zien dat hij nog meer pijlen op zijn boog heeft. Verder kan zijn imago van ongeleid projectiel tegen hem werken.

Terho probeerde recent Halla-aho op zijn eigen terrein wat wind uit de zeilen te nemen. Door te stellen dat er een referendum over het Finse lidmaatschap van de Europese Unie moet komen, precies vanwege de immigratie:

We willen geen herhaling van de ongecontroleerde immigratie van 2015. Maar er is niet veel dat we zelf kunnen doen als EU-lid. Buiten de EU zouden we meer ruimte hebben om te beslissen over immigratie.

Posted on

Leider Ware Finnen stapt op na twee teleurstellende jaren in regering

Timo Soini heeft aangekondigd dat hij in juni op zal stappen als leider van de Ware Finnen, de nationaal-conservatieve en eurosceptische partij die hij al sinds 1997 leidt.

De Ware Finnen behaalden in 2011 met 19% van de stemmen een opmerkelijk resultaat. In 2015 viel de partij terug naar 17,6%, maar werd ze, mede door het verlies voor de liberalen en de sociaaldemocraten, wel de op een na grootste partij. Sindsdien nemen de Ware Finnen voor het eerst deel aan een regering met de ‘Centrum’-partij en de liberale Nationale Coalitie Partij.

Sinds de regeringsdeelname neemt de populariteit van de Ware Finnen echter steeds verder af, tot onder de tien procent, zodat ze bij verkiezingen door vier of misschien wel vijf partijen voorbij gestreefd zou worden.

De partij kon vanaf 2011 zo’n hoge vlucht maken in populariteit door haar kritiek op bijvoorbeeld de ‘euroreddingsmechanismen’ en in het algemeen door haar euroscepsis. Op dit punt heeft de partij echter in moeten binden om aan de regering deel te kunnen nemen. Zo wilden de Ware Finnen eigenlijk een referendum over de euro, maar voor de coalitiepartners was dat een breekpunt. Veel van de nieuwe kiezers van de Ware Finnen hadden echter juist vanwege hun euroscepsis de stap naar de Ware Finnen gemaakt. 

Ook is de partij vanouds een voorvechter van de strikte neutraliteit van Finland, waar naast de afwijzing van de EU ook een afwijzing van het NAVO-lidmaatschap bij hoort. Nou wijst de partij formeel het NAVO-lidmaatschap nog steeds af, maar uitgerekend Jussi Niinistö van de Ware Finnen, heeft als huidig minister van Defensie verschillende stappen ondernomen voor meer Defensie-samenwerking met de NAVO.

Verder was de partij recent niet in staat om te voorkomen dat haar coalitiepartners voor invoering van het homohuwelijk stemden.

Daarmee hebben de Ware Finnen met hun regeringsdeelname tot nu toe zowel hun nieuwe kiezers als hun traditionele achterban teleurgesteld. En daarvoor zijn vooral beeldbepalende door de Ware Finnen geleverde ministers verantwoordelijk, zoals vice-premier en minister van Buitenlandse Zaken Timo Soini en minister van Defensie Niinistö.

Aan de basis hiervan ligt een onhandige onderhandelingsstrategie, waarbij de Ware Finnen wel een aantal van de regeringsposten hebben binnen gehaald die ze idealiter zouden bezetten om belangrijke speerpunten te realiseren, maar tegelijk juist op die speerpunten teveel hebben moeten toegeven om deel te kunnen nemen aan de regering.

Zo bezien is het begrijpelijk dat Soini nu opstapt als partijleider. Kandidaten om hem op te volgen zijn onder andere fractievoorzitter Sampo Terho en europarlementariër Jussi Halla-aho.

Posted on

Veel steun in Finland voor vertrek uit Euro

Een burgerinitiatief voor een referendum over de vraag of Finland de Euro moet verlaten, is in minder dan een week tijd door 27.000 Finnen ondersteund.

Het initiatief voor het referendum werd genomen door europarlementariër Paavo Väyrynen, oud-minister van Buitenlandse Zaken en voormalig partijleider van de regerende Centrumpartij. Die partij kent vanouds een niet geringe gematigd eurosceptische stroming.

Väyrynen stelt dat Finland beter af is zonder de euro, omdat het dan de mogelijkheid heeft een eigen monetair beleid te voeren. De oud-minister wijst daarbij op Zweden en Denemarken, die de euro niet hebben ingevoerd.

Volgens Väyrynen staat het onderwerp in de regering nog niet op de agenda. Hij bepleit echter dat er een volksraadpleging gehouden wordt, voorafgegaan door een publiek debat waarin de voors en tegens afgewogen kunnen worden.

Om de petitie voor een referendum aan het parlement ter overweging aan te bieden, moeten binnen zes maanden tenminste 50.000 handtekeningen verzameld worden.

Het Finse initiatief doet enigzins denken aan het Nederlandse Burgercomité-EU dat vorig jaar een burgerinitiatief, dat door meer dan 60.000 Nederlanders werd ondersteund, aan de Tweede Kamer aanbood, dat de regering opriep om bij een volgende soevereiniteitsoverdracht aan de Europese Unie een referendum te houden. Momenteel verzamelt het comité handtekeningen voor een referendum over het Associatieverdrag van Oekraïne met de EU.

Väyrynen staat er om bekend niet bang te zijn om tegen de stroom in te gaan. Zo streek hij in 2008 het Finse politieke establishment tegen de haren in door te wijzen op het feit dat de Russisch-Georgische oorlog was veroorzaakt door de Georgische aanval op Russische vredeshandhavers in Zuid-Ossetië. Hij benadrukte bij die gelegenheid nog eens het belang van de Finse neutraliteit en zijn oppositie tegen een eventueel NAVO-lidmaatschap van Finland.

Posted on

Regeringsdeelname Ware Finnen goed mogelijk

Juha Sipilä, leider van de Centrumpartij, die naar alle waarschijnlijkheid de Finse parlementsverkiezingen op 19 april zal winnen, staat er voor open om de eurosceptische Ware Finnen uit te nodigen voor deelname aan de nieuw te vormen regeringscoalitie, zo meldt persbureau Reuters. Ten aanzien van de verhouding tot de Europese Unie ziet Sippila wel wat strijdpunten, maar niets waar men niet uit zou kunnen komen.

In 2011 werden de nationaal-conservatieve Ware Finnen met 39 zetels de derde partij in het parlement. Er werd toen echter een regeringscoalitie gevormd onder leiding van de Nationale Coalitiepartij (KOK), met maar liefst vijf andere partijen, om de Ware Finnen te vermijden. De belangrijkste coalitiepartner van KOK is de sociaaldemocratische SDP, die heeft echter bij monde van haar partijleider Antti Rinne duidelijk laten merken dat de relaties met KOK verzuurd zijn en men zeker open staat voor samenwerking met de Centrumpartij.

Met het oog op de peilingen ligt dan ook een drie-partijencoalitie van Centrumpartij, Ware Finnen en SDP voor de hand. Volgens de peilingen zijn dat ook meteen de drie grootste partijen, aangezien KOK terugzakt naar 33 of 34 van de 200 zetels. De Centrumpartij lijkt met 53 à 56 zetels de duidelijke winnaar te worden, terwijl de Ware Finnen en de SDP met elk circa 35 zetels de tweede partij zouden kunnen worden.

Sommige Finse partijen laten zich moeilijk vergelijken met die in andere landen. Zo staat de nu regerende KOK als liberaal-conservatief bekend en is ze op EU-niveau bij de Europese Volkspartij aangesloten, haar leden in het Europees Parlement stemmen echter dikwijls afwijkend, net als bijvoorbeeld de vertegenwoordigers van de Zweedse Moderaterna. KOK ontwikkelt zich de laatste jaren in toenemende mate tot een liberale partij. De Centrumpartij daarentegen is op EU-niveau lid van de liberale ALDE, maar is geen doctrinair liberale partij, ze staat in de traditie van de noordse agrarische partijen, ze kent dan ook een meer sociaal-liberale vleugel en een meer behoudende conservatief-agrarische vleugel, de ene vleugel is ook meer internationalistisch, terwijl de andere vanouds meer hecht aan neutraliteit (tegen NAVO-lidmaatschap) en eurokritischer is.

Rusland en de EU
Een belangrijke exponent van de rechtervleugel van de Centrumpartij is oud-presidentskandidaat Paavo Väyrynen, die mogelijk minister van Buitenlandse Zaken kan worden, een andere kandidaat voor die post is de zittende sociaaldemocratische minister van Buitenlandse Zaken Erkki Tuomioja, die ook als gematigd eurokritisch bekend staat. Het lijkt er hoe dan ook op dat een nieuwe regering van Centrumpartij, Ware Finnen en SDP gereserveerder tegenover verdere Europese integratie zal staan dan de huidige regering onder leiding van de eurofiele KOK. Men zal zich allicht ook harder opstellen ten aanzien van een eventuele nieuwe bail-out voor Griekenland, zowel de Centrumpartij als de Ware Finnen stemden vanuit de oppositie tegen de tweede bail-out.

Daarnaast zou de opstelling van Finland in de kwestie van de sancties tegen Rusland enigszins kunnen veranderen. De Ware Finnen staan weliswaar als anti-Russisch bekend vanwege hun irredentisme (de partij pleit voor aansluiting van delen van het Russische Karelië die ooit Fins waren), de Centrumpartij en met name de SDP zijn bij lange na niet zo tegen Rusland gekant als KOK en zullen zich, geleid door de feitelijke economische belangen van Finland, eerder inzetten voor ontspanning in de relatie met Rusland.