Posted on

Leider Ware Finnen stapt op na twee teleurstellende jaren in regering

Timo Soini heeft aangekondigd dat hij in juni op zal stappen als leider van de Ware Finnen, de nationaal-conservatieve en eurosceptische partij die hij al sinds 1997 leidt.

De Ware Finnen behaalden in 2011 met 19% van de stemmen een opmerkelijk resultaat. In 2015 viel de partij terug naar 17,6%, maar werd ze, mede door het verlies voor de liberalen en de sociaaldemocraten, wel de op een na grootste partij. Sindsdien nemen de Ware Finnen voor het eerst deel aan een regering met de ‘Centrum’-partij en de liberale Nationale Coalitie Partij.

Sinds de regeringsdeelname neemt de populariteit van de Ware Finnen echter steeds verder af, tot onder de tien procent, zodat ze bij verkiezingen door vier of misschien wel vijf partijen voorbij gestreefd zou worden.

De partij kon vanaf 2011 zo’n hoge vlucht maken in populariteit door haar kritiek op bijvoorbeeld de ‘euroreddingsmechanismen’ en in het algemeen door haar euroscepsis. Op dit punt heeft de partij echter in moeten binden om aan de regering deel te kunnen nemen. Zo wilden de Ware Finnen eigenlijk een referendum over de euro, maar voor de coalitiepartners was dat een breekpunt. Veel van de nieuwe kiezers van de Ware Finnen hadden echter juist vanwege hun euroscepsis de stap naar de Ware Finnen gemaakt. 

Ook is de partij vanouds een voorvechter van de strikte neutraliteit van Finland, waar naast de afwijzing van de EU ook een afwijzing van het NAVO-lidmaatschap bij hoort. Nou wijst de partij formeel het NAVO-lidmaatschap nog steeds af, maar uitgerekend Jussi Niinistö van de Ware Finnen, heeft als huidig minister van Defensie verschillende stappen ondernomen voor meer Defensie-samenwerking met de NAVO.

Verder was de partij recent niet in staat om te voorkomen dat haar coalitiepartners voor invoering van het homohuwelijk stemden.

Daarmee hebben de Ware Finnen met hun regeringsdeelname tot nu toe zowel hun nieuwe kiezers als hun traditionele achterban teleurgesteld. En daarvoor zijn vooral beeldbepalende door de Ware Finnen geleverde ministers verantwoordelijk, zoals vice-premier en minister van Buitenlandse Zaken Timo Soini en minister van Defensie Niinistö.

Aan de basis hiervan ligt een onhandige onderhandelingsstrategie, waarbij de Ware Finnen wel een aantal van de regeringsposten hebben binnen gehaald die ze idealiter zouden bezetten om belangrijke speerpunten te realiseren, maar tegelijk juist op die speerpunten teveel hebben moeten toegeven om deel te kunnen nemen aan de regering.

Zo bezien is het begrijpelijk dat Soini nu opstapt als partijleider. Kandidaten om hem op te volgen zijn onder andere fractievoorzitter Sampo Terho en europarlementariër Jussi Halla-aho.

Posted on

Regeringsdeelname Ware Finnen goed mogelijk

Juha Sipilä, leider van de Centrumpartij, die naar alle waarschijnlijkheid de Finse parlementsverkiezingen op 19 april zal winnen, staat er voor open om de eurosceptische Ware Finnen uit te nodigen voor deelname aan de nieuw te vormen regeringscoalitie, zo meldt persbureau Reuters. Ten aanzien van de verhouding tot de Europese Unie ziet Sippila wel wat strijdpunten, maar niets waar men niet uit zou kunnen komen.

In 2011 werden de nationaal-conservatieve Ware Finnen met 39 zetels de derde partij in het parlement. Er werd toen echter een regeringscoalitie gevormd onder leiding van de Nationale Coalitiepartij (KOK), met maar liefst vijf andere partijen, om de Ware Finnen te vermijden. De belangrijkste coalitiepartner van KOK is de sociaaldemocratische SDP, die heeft echter bij monde van haar partijleider Antti Rinne duidelijk laten merken dat de relaties met KOK verzuurd zijn en men zeker open staat voor samenwerking met de Centrumpartij.

Met het oog op de peilingen ligt dan ook een drie-partijencoalitie van Centrumpartij, Ware Finnen en SDP voor de hand. Volgens de peilingen zijn dat ook meteen de drie grootste partijen, aangezien KOK terugzakt naar 33 of 34 van de 200 zetels. De Centrumpartij lijkt met 53 à 56 zetels de duidelijke winnaar te worden, terwijl de Ware Finnen en de SDP met elk circa 35 zetels de tweede partij zouden kunnen worden.

Sommige Finse partijen laten zich moeilijk vergelijken met die in andere landen. Zo staat de nu regerende KOK als liberaal-conservatief bekend en is ze op EU-niveau bij de Europese Volkspartij aangesloten, haar leden in het Europees Parlement stemmen echter dikwijls afwijkend, net als bijvoorbeeld de vertegenwoordigers van de Zweedse Moderaterna. KOK ontwikkelt zich de laatste jaren in toenemende mate tot een liberale partij. De Centrumpartij daarentegen is op EU-niveau lid van de liberale ALDE, maar is geen doctrinair liberale partij, ze staat in de traditie van de noordse agrarische partijen, ze kent dan ook een meer sociaal-liberale vleugel en een meer behoudende conservatief-agrarische vleugel, de ene vleugel is ook meer internationalistisch, terwijl de andere vanouds meer hecht aan neutraliteit (tegen NAVO-lidmaatschap) en eurokritischer is.

Rusland en de EU
Een belangrijke exponent van de rechtervleugel van de Centrumpartij is oud-presidentskandidaat Paavo Väyrynen, die mogelijk minister van Buitenlandse Zaken kan worden, een andere kandidaat voor die post is de zittende sociaaldemocratische minister van Buitenlandse Zaken Erkki Tuomioja, die ook als gematigd eurokritisch bekend staat. Het lijkt er hoe dan ook op dat een nieuwe regering van Centrumpartij, Ware Finnen en SDP gereserveerder tegenover verdere Europese integratie zal staan dan de huidige regering onder leiding van de eurofiele KOK. Men zal zich allicht ook harder opstellen ten aanzien van een eventuele nieuwe bail-out voor Griekenland, zowel de Centrumpartij als de Ware Finnen stemden vanuit de oppositie tegen de tweede bail-out.

Daarnaast zou de opstelling van Finland in de kwestie van de sancties tegen Rusland enigszins kunnen veranderen. De Ware Finnen staan weliswaar als anti-Russisch bekend vanwege hun irredentisme (de partij pleit voor aansluiting van delen van het Russische Karelië die ooit Fins waren), de Centrumpartij en met name de SDP zijn bij lange na niet zo tegen Rusland gekant als KOK en zullen zich, geleid door de feitelijke economische belangen van Finland, eerder inzetten voor ontspanning in de relatie met Rusland.

Posted on

Groenen dreigen regering Finland te verlaten vanwege ‘Russische’ kernreactor

Ville Niinistö, minister van Milieu en leider van de Groene Alliantie (niet te verwarren met de liberaal-conservatieve president Sauli Niinistö) wil dat zijn partij de regeringscoalitie verlaat, vanwege het instemmen van de regering met de bouw van een nieuwe kernreactor.

De Groenen zijn één van de kleinere partijen die deelnemen aan een brede regeringscoalitie van vijf partijen. Na het vertrek van Jyrki Katainen staat de regering onder leiding van premier Alexander Stubb van de liberaal-conservatieve Nationale Coalitie Partij (KOK). Met het vertrek van de Groenen zou de coalitie van liberaal-conservatieven, sociaaldemocraten, de Zweedse Volkspartij en de christendemocraten nog een meerderheid van één zetel overhouden.

[note color=”#F4FDFF”] Blijf op de hoogte van nieuws, opinie en achtergronden met een internationale focus: Volg Novini!

[/note]

De Groenen hadden, voor ze drie jaar geleden toetraden tot de brede links-rechts-coalitie, bedongen dat er geen nieuwe kernreactors gebouwd zouden worden. De Groenen willen meer investeringen in ‘duurzame energie’.

Finlandisering
Nu de andere coalitiepartners toch voor de bouw van een nieuwe kernreactor kiezen, proberen de Groenen in te spelen op de anti-Russische stemming in het land, door aan te voeren dat de Finse energie-afhankelijkheid van Rusland groter wordt door de bouw van de kernreactor. Het Russische bedrijf Rosatom heeft namelijk een aandeel van 34% in de bouw. De Groenen roepen daarmee het spook van de zogeheten ‘finlandisering’ op, de situatie waarin het neutrale Finland tijdens de Koude Oorlog nauwgezet rekening moest houden met de voorkeuren van de Sovjet-Unie.

Premier Stubb ontkende eerder fel dat Finland tegen nieuwe sancties tegen Rusland zou zijn geweest. Onlangs lekte echter uit dat de sociaaldemocratische minister van Buitenlandse Zaken Erkki Tuomioja in de ministerraad bezwaar heeft aangetekend tegen het besluit om de sancties te steunen. De Finse regering draalde met de implementatie van de sancties. Stubb is overigens ook voorstander van toetreding van Finland tot de NAVO, maar daarvoor is in het Finse parlement vooralsnog geen meerderheid te vinden. Finland werkt wel met de NAVO samen in het kader van het zogenaamde ‘Partnerschap voor de vrede’.