Posted on

Jemen – Een catastrofale oorlog met steun van het Westen

De zeer succesvolle aanval van vorige zaterdag door de Houthi’s op de Saoedische olie-installaties vestigt nogmaals de aandacht op de gruwelijke oorlog in Jemen. Rond het land heeft het Westen een blokkade georganiseerd met intussen massale bombardementen op het land.

Drones
Dat Ansar Allah in Jemen over drones beschikt is al zeker een jaar bekend. Het heeft hen een enorme slagkracht gegeven die op militair vlak ook internationaal grote invloed zal hebben. Geen peperdure F-35’s maar goedkope en moeilijk te detecteren drones brengen kroonprins Mohammed bin Salman van Saoedi-Arabië in grote verlegenheid. Zijn oorlog keert als een boemerang terug in het gezicht van de strateeg van deze oorlog.

Het gevolg is een bijna iedere Jemeniet treffende hongersnood, een massale uitbraak onder de bevolking van cholera, tienduizenden doden en een infrastructuur met zijn door UNESCO beschermde gebouwenpracht die aan diggelen ligt.

Tanden stuk bijten op Jemen

Het is vermoedelijk nu zowat voor iedereen duidelijk dat de oorlog in Jemen voor de NAVO een grote catastrofe is. Wat men zoals in het geval van Afghanistan kon voorspellen, is ook waar voor Jemen.

Het zijn landen waar imperialistische mogendheden met bijna absolute zekerheid hun tanden op stuk bijten. In beide gevallen kan men er op dit ogenblik nog onmogelijk naast kijken dat dit een ramp is. Zelfs de klassieke media geven het al deels toe.

Nu blijkt ook dat de Amerikaanse en Europese militaire steun voor IS en al Qaida in Jemen zeker nog in 2018 is blijven voortduren. Ook is de alliantie voor Jemen tussen Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten uiteengevallen en schieten ze nu al met scherp op elkaar, inclusief met gebruik van luchtbombardementen.

Riaad staat alleen

De VAE weigerde bijvoorbeeld de standpunten van de Saoedi’s te volgen over die recente aanval op de Saoedische olie-installaties. Van een alliantie is hier dan ook geen enkele sprake meer. In wezen staat Riaad in deze zaak praktisch geheel alleen. Zelfs de Britse regering van Boris Johnson stapt niet mee in hun verhaal.

De chaos is dan ook compleet. De vraag is hoelang de VS en hun ‘vrienden’ in de EU dat lijden van de Jemenieten nog gaan laten voortduren. En gezien de aanvallen op de Saoedische olievelden zal ook de EU de gevolgen voelen. Wie tankt betaalt die waanzin nu al cash.

Jemen - Militaire Situatie - 13 - 22 juli 2019
De militaire toestand op 22 juli 2019 is ongeveer dezelfde als die op het einde van 2015. Merk vooral op dat aan de grens met Saoedi-Arabië het Saoedische leger al die jaren amper vooruitgang kon boeken. Dit terwijl het op papier oppermachtig zou moeten zijn. Op papier. In wezen is dit een kaart die te vergelijken is met de verdeling voor 1990 tussen Noord en Zuid-Jemen. Het geel gekleurde gebied van Ansar Allah is ook grotendeels het kerngebied van de zaidi.

Het al straatarme land is echter nog een groot stuk armer geworden. Met de groeten van de NAVO wiens genadeloze en oerdomme agressie rampen veroorzaakt en dat niet alleen in Jemen.

Jemen is niet te veroveren

Wie de erg complexe geschiedenis van Jemen – Er was met Himyar ooit zelfs in de vierde eeuw een joods koninkrijk dat oorlog voerde met het christelijke Abessinië, nu Ethiopië – zelfs maar oppervlakkig kent weet dat het land gewoon niet te veroveren is.

Alle veroveraars, van de Abessiniers over de Romeinen, Perzen, Turken en Egyptenaren tot en met in de vorige eeuw de Britten en Saoedi’s leden er uiteindelijk nederlagen. Het terrein is wegens zijn onherbergzaamheid blijkbaar gewoon ongeschikt voor grote veroveringsoorlogen. Met een bevolking die zich ook niet zomaar laat onderwerpen.

Zaidi en al Islah

De voorspelde mislukking van het Amerikaans/Saoedisch project om Jemen te veroveren is dan ook waarheid geworden. Al sinds de oorlog begon is de militaire situatie grotendeels stabiel. Het front situeert zich grotendeels in de gebieden die voor de eenmaking in 1990 Noord-Jemen vormden met Zuid-Jemen rond de ooit Britse havenstad Aden.

Cultureel is dit ook het gebied waar de zaidische vorm van islam overheerst, een erg gematigde versie van de islam die sterk in contrast staat met de salafistische visie komende van Saoedi-Arabië. Zaidi en traditioneel soennitische moslims bezoeken in Jemen trouwens dezelfde moskee. Gemakshalve wordt zaidi door velen in de massamedia op een hoop gegooid met het Iraanse sjiïsme. Maar dat is simplistisch want er zijn grote verschillen tussen zaidi en de sjiitische versie van Iran. Alleen zijn beide regio’s ooit onder invloed geraakt van de leer van Hoessein ibn Ali, kleinzoon van Mohammed als vorm van opstand tegen de dynastie van de Oemayyaden in Damascus.

Saoedische bekeringsijver

De huidige problemen in Jemen zijn trouwens vooral ontstaan door de bekeringsijver van Saoedi-Arabië die onder meer via de al Islah partij al veel jaren poogt er het salafisme te introduceren. Veelal wordt deze al Islah omschreven als de Jemenitische afdeling van de Moslimbroederschap. Maar terwijl de Saoedi’s de oorlog verklaarden aan de Moslimbroeders wereldwijd is dat anders in Jemen. Hier financiert ze de groep.

Deze al Islah, opgericht in 1990, was trouwens ook al van bij de stichting intern verdeeld tussen meerdere fracties waaronder een pro-Saoedi-Arabië en een andere pro-al Qaida. Al Islah had ook de steun van het Westen zoals bleek toen Tawwakol Karman, een prominent lid van deze organisatie, in 2011 de Nobelprijs voor de Vrede kreeg van het Noorse Parlement.

Abdul Malik al Houthi
Abdul Malik al Houthi werd in 2004 na de dood van zijn broer Hoessein Badredddin de clanleider van de Houthi in Jemen. onder zijn leiderschap groeide beweging uit tot Ansar Allah en de belangrijkste militaire en politieke kracht van het land.

En Noorwegen is toch een lid van de NAVO met als secretaris-generaal Jens Stoltenberg, de man die toen in 2011 Noors premier was. Stoltenberg was trouwens ook premier toen de Amerikaanse president Barack Obama in 2009 eveneens de Nobelprijs voor de Vrede kreeg.

Arabische Lente

Zij kreeg die prijs voor haar werk rond de zogenaamde Arabische Lente. En dat was in het geval van Jemen gewoon een voorspel voor de latere vernieling van het land. Juist zoals in Libië, Syrië en bijna gebeurde met Tunesië en Egypte. Als gevolg van de betogingen tijdens de Arabische Lente begonnen de verschillende Jemenitische partijen gesprekken voor het zoeken naar een oplossing.

Een compromis bereikt bij deze onderhandelingen – die grotendeels in handen waren van Saoedi Arabië – zorgde ervoor dat vice-president Abed Rabbo Mansour Hadi als tijdelijk president werd aangeduid en dit voor maar twee jaar. Om de schijn op te houden organiseerde men zelfs presidentsverkiezingen met echter slechts een kandidaat, Hadi. President Ali Saleh die gehaat werd door vele clans en politieke fracties in het land verdween naar de achtergrond maar behield via het leger wel een grote invloed en macht.

Nieuwe staatsstructuur Jemen

De keuze in 2012 van Hadi voor het presidentschap was geen toeval. Voor het eerst werd een niet-zaidi president van het land dit terwijl voorheen alle heersers over Jemen meer dan 1200 jaar lang tot deze zaidi-geloofsgemeenschap behoorden. Hadi was namelijk soenniet en afkomstig uit het zuiden. De bedoeling was dat het nieuwe parlement waarin al Islah nu sterk vertegenwoordigd was, een nieuwe grondwet en structuur voor het land zou uittekenen.

Al snel echter kwamen de ware bedoelingen boven drijven en van het eensgezinde front tegen president Ali Saleh bleef vlug niets meer over. De nieuwe maar tijdelijke president leek zich samen met al Islah te keren tegen onder meer de clan van de Houthi’s. Voordien hadden al Islah, de Houthi’s en separatistische politici uit de zuidelijke regio Aden tijdens de Arabische Lente nog een front gevormd tegen Saleh maar dat klapte in elkaar.

Minimi - al Qaeda - Deutsche Welle - Detail Nummers
Een detail van een minimi (wat staat voor mini mitraillette) van FN in Herstal waarmee de groep van Aboe al Abbas vecht rond de stad Taiz. De groep van Aboe al Abbas is zoals ze zelf toegaven een onderdeel van al Qaida op het Arabisch Schiereiland en staat sinds 2017 op de terreurlijst van de VS. Zijn groep werd door de regering van president Hadi – die doet wat de Saoedi’s vragen want hij leeft er in ballingschap – opgenomen in hun regeringsleger. Bovendien beschikt ze ook over Amerikaanse gepantserde voertuigen. Deze wapens werden geleverd aan de Verenigde Arabische Emiraten en dan doorgegeven richting al Qaida. Amnesty International zei geen bewijzen te hebben over Belgische wapens bij al Qaida. (1)

Houthi’s in het noorden van Jemen

De Houthi’s wonen in het aan Saoedi-Arabië grenzende noorden met de provincies Amran en Saada als kerngebied en geraakten rond 2000 onder politieke invloed van de Libanese groep Hezbollah. Vermoedelijk zocht de clan van de Houthi’s een tegengewicht tegen de groeiende Saoedische invloed.

De Houthi’s verweten Saleh immers dat hij een pion was van het Huis van Saoed, Israël en de VS. Waarna de groep in 2004 in een gewapend conflict raakte met het Jemenitisch leger van Ali Saleh. Waarbij hun leider Hoessein Badreddin al Houthi dat jaar bij gevechten met het leger om het leven kwam. De clanleider is nu diens broer Abdel Malik al Houthi.

Toen de nieuwe voorlopige regering van president Hadi in het kader van de hervormingen de provinciegrenzen wou hertekenen raakte men in de problemen. Men stelde immers voor het gebied van de Houthi’s in stukken te hakken en de zeer dun bevolkte provincie Hadramaut met zijn olie te bevoordelen. Een totale marginalisering van de Houthi dreigde.

Geboorte Ansar Allah

En ondanks verzet van de Houthi’s kreeg Hadi in 2014 voor een jaar een verlenging van zijn mandaat. Waarna de opstand van de Houthi steeds grotere vormen aannam. Mede als gevolg van de drastische verhoging van de benzineprijs door de regering Hadi. Het eigenaardige is dat de Houthi er daarbij in slaagden bijna alle noordelijke clans achter zich te krijgen.

Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de Saoedi’s niet bepaald geliefd zijn bij de doorsnee Jemeniet. In de jaren dertig van de vorige eeuw vielen de Saoedi’s immers Jemen aan waarbij deze na vredesgesprekken er in slaagden om twee Jemenitische provincies voor dertig jaar te leasen. Tot woede van Jemen weigerden de Saoedi’s die achteraf echter terug te geven.

Samenwerking Jemenitische leger van Saleh met Houthi’s

En toen ook het leger, dat nog steeds in handen was van de vorige president Ali Saleh, de opstand tegen Hadi begon te steunen lag de hoofdstad Sanaa in het handbereik van de Houthi’s. En wat ooit een van de zovele Jemenitische clans was werd geleidelijk omgevormd tot Ansar Allah, letterlijk vertaald Fans van God. Een beweging die de clans overstijgt en volgens bronnen zelfs ook buiten de zaidi rekruteert.

Pro-Saoedische Al Islah-partij

De enige serieuze clan die op dit ogenblik vecht tegen Ansar Allah is die van generaal Ali Mohsen al Ahmar, topman van de clan al Ahmar en vice-president onder Hadi. Deze clan lag ook mee aan de basis van de creatie van al Islah, samen dan met aanhangers van al Qaida en de Moslimbroeders.

Minimi - al Qaeda - Deutsche Welle - brief Charles Michel
Toen de makers van de door Deutsche Welle uitgezonden documentaire aan premier Charles Michel vragen wilden stellen over wapenleveringen door FN uit Herstal aan al Qaida in het Arabisch Schiereiland in Jemen was dit het antwoord. Diezelfde groep was ook verantwoordelijk voor de bijna gehele uitroeiing van de redactie van Charlie Hebdo in Parijs. Dit zorgde toen voor een massale betoging waar ook Charles Michel bij aanwezig was. Toen had hij wel tijd.

Ze werd vanaf haar stichting ook duchtig gefinancierd door de al Saoedi’s, zelfs al is er officieel een open vijandschap van de al Saoed met de Moslimbroeders. Hier echter niet. Het toont dat dit hier geen soort religieuze oorlog is maar louter een om de macht.

Ahmar-clan leed zware nederlaag

De Ahmar-clan leed echter bij de opmars van Ansar Allah naar Sanaa een zware nederlaag en het ontbreekt haar op dit ogenblik duidelijk aan slagkracht. Ze opereert nu vanuit de provincie Marib gelegen ten oosten van het Jemenitische kerngebied rond de hoofdstad Sanaa. Zonder echter veel vooruitgang te boeken. Ondanks de vermoedelijk grote steun vanuit Saoedi Arabië.

Het feit dat het Saoedische leger in het grensgebied met Jemen amper vooruitgang boekt toont de zwakheid van dat leger. Het is trouwens ook zo voor haar bondgenoten van al Islah, zowel in de regio rond Aden en Taiz als elders. Zonder de vele duizenden huurlingen uit onder meer Soedan en de westerse steun zou Saoedi-Arabië vermoedelijk zelf het slachtoffer zijn van een invasie van Ansar Allah.

Al Qaeda terroristen verkleed cals vrouw - opgepakt in Sanaa - Juli 2015
Om te ontsnappen aan de troepen van Ansar Allah hadden deze leden van al Qaida zich vermomd als vrouwen. Tevergeefs.

Australische generaal-majoor

Het uitgelekte verhaal dat de VS in het naburige Oman gesprekken voert met de Houthi moet in Riaad dan ook alarmbellen hebben doen afgaan. Velen in de VS willen immers af van deze alleen voor Saoedi-Arabië nuttige oorlog die ook gezien zijn brutaliteit in de VS weinig populair is.

En dan is er de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) die in deze oorlog officieel in een coalitie zitten met de Saoedi’s. Maar hun leger vecht al sinds 2018 tegen de pro-Saoedische milities. Hun luchtmacht staat onder leiding van de Australische generaal-majoor buiten dienst Michael Simon Hindmarsh, die bovendien ook hoofd is van de presidentiële wacht van de VAE.

Greep van het Westen op oorlog in Jemen

Het toont de ijzersterke greep van het Westen over deze oorlog. Want zonder Amerikaanse technische hulp zou vermoedelijk ook amper een Saoedisch vliegtuig kunnen opstijgen. Trekt de NAVO zich hier terug dan zal deze oorlog waarschijnlijk snel stoppen. Zo zijn er de door Frankrijk gebouwde en onderhouden oorlogsschepen die er de blokkade helpen in stand houden. Zonder Frans onderhoud varen die naar nergens.

Maar van de originele alliantie tussen de de VAE en Saoedi Arabië is niets meer overgebleven. Zo is er deze zomer een open oorlog uitgebroken tussen beiden voor de controle over de zuidelijke provincies rond de havensteden Aden, Mukalla – een oliehaven – en Zanjibar. Een oorlog waarbij de VAE aan de winnende hand is.

Separatisme in Zuid-Jemen

Deze oorlog entte zich immers op een ander Jemenitisch conflict namelijk die voor de controle over de havenstad Aden tussen de regering in Sanaa en separatisten van de Zuidelijke Overgangsraad.

De hereniging van Noord en Zuid-Jemen in 1990 heeft in de regio om Aden onder separatisten veel wrok veroorzaakt. Waarbij zij nog steeds woest zijn over het verraad van Abed Rabbo Mansour Hadi die om vice-president te worden als man van het zuiden de kant kost van Ali Saleh. Zoals men ook kwaad is op al Islah die eveneens meewerkte aan het onderdrukken van hun nationalistische aspiraties.

Emiraten benutten verdeeldheid

Van die tegenstellingen maakt de VAE nu gebruik om haar slag te slaan en zich meester te maken van de havens aan de Indische Oceaan. Zo bombardeerde de VAE met zijn Australische generaal-majoor deze maand zelfs de posities van de pro-Saoedische al Islah en de aanhang van Hadi rond de havenstad Aden. Waarna die Aden en omgeving  moesten ontvluchten.

Hongersnood - Stervend kind
De levensomstandigheden van de meerderheid van de Jemenieten is verschrikkelijk en een gevolg van de door onder meer België gesteunde Saoedische militaire interventie. Waarbij de door de VN mee georganiseerde blokkade van het land de toestand nog erger maakt. Dit kind raakte nog in een hospitaal wat van velen niet kan gezegd worden.

Blokkade van Jemen met steun van het Westen

Met andere woorden: De chaos in Jemen is nu compleet en dat is denkbaar ook wat de VS en Israël willen, een vernield, amper bestuurbaar land. Het land kreunt immers niet alleen onder de bombardementen en de oorlog in het algemeen maar ook onder een met steun van het Westen georganiseerde blokkade. Westerse oorlogsbodems bewaken immers mee de Jemenitische kust en havens en niets geraakt zonder hun toestemming door.

Het gevolg is een humanitaire ramp die nog erger is dan die in Syrië of elders. Het land was in de Arabische wereld reeds het armste en wordt nu met steun van de NAVO nog verder in de put geduwd. Hoeveel doden dit al veroorzaakte is niet bekend. Hier geen door Westerse media opgeblazen cijfers over het aantal doden zoals in Syrië maar veelal stilzwijgen.

Belgische wapens voor al Qaida in Jemen

En dan zijn er ook nog al Qaida van het Arabisch Schiereiland – de slachters van de redactie van het tijdschrift Charlie Hebdo – en IS in Jemen. Vooral al Qaida staat hier relatief sterk en zit tegenwoordig in een coalitie met de VAE. Zo krijgt al Qaeda via de VAE wapens uit alle mogelijke Europese landen toegestopt waaronder minimi ’s van het Belgische overheidsbedrijf FN met de Waalse regering als eigenaar. En dit zonder dat er over die uitvoer naar de VAE en zo al Qaida al veel protest is geweest.

Yugo-Kru-Rev-PL-82mm-HE-GXX_10500ea[1]
Alliant Technologies bestelde hier 7,5 ton mortieren, goed voor 10,500 stukken bij wapenfabrikant Krusik in de Servische stad Valjevo. Deze raakten naderhand bij IS in Jemen. Alliant Technologies is tegenwoordig een onderdeel van de wapenfabrikant Northrop Grumman. Het is naast Sierra Four Industries, Global Ordnance en UDC een van de vier firma”s die van het Pentagon niet-Amerikaanse wapens mogen kopen en verkopen aan derden. Hier betrof de bestemmeling officieel het Afghaanse leger.
Alhoewel die verkopen goed gedocumenteerd zijn en dus een publiek geheim weigeren de klassieke media dit te schrijven. Hetzelfde voor Amnesty International, dat ook hier een dubieuze rol speelt. Toen ze over die zaak een persbericht verspreidden, hadden ze het alleen over door België bewapende ‘extremistische groepen’. Over al Qaida of IS zwegen ze.

“Geen bewijzen”

Hierover ondervraagd wist de woordvoerder van deze ngo alleen maar te zeggen dat ze hiervoor geen bewijzen hadden. Het vermelden van al Qaida in plaats van het vage ‘extremistische groepen’ had hun persbericht normaal nochtans veel meer weerklank gegeven. Maar ja, dat zouden de Britten en de NAVO natuurlijk niet graag zien gebeuren. En dus de omerta dan maar?

Bij de recente Waalse regeringsvorming was die wapenuitvoer naar Saoedi-Arabië een groot heikel punt met Ecolo die hier wou scoren. Het werd voor zover bekend niets. En over het door de vorige Waalse minister-president Willy Borsu (MR) beloofde onderzoek naar die export hoort men ook niets meer. Het onderzoek krijgt blijkbaar een heel mooie begrafenis.

Amerikaanse wapens voor IS in Jemen

Maar er is niet alleen het vooral ten oosten van de stad Taiz actieve al Qaida. Ook het iets noordelijker opererende IS toont er zijn krachten en zou volgens berichten ook hier in gewapend conflict liggen met al Qaida. En deze heeft zo te zien evenmin een tekort aan wapentuig.

Uit recente openbaar geraakte Servische documenten blijkt IS zich vooral vanuit Servië te bewapenen. Vliegtuigladingen vol met onder meer mortiergranaten vlogen vanuit een Amerikaans depot in Kroatië tientallen tonnen mortieren van de Servische wapenfabrikant Krusik richting IS. Daarbij gebruikte men de Azerbeidjaanse luchtvaartmaatschappij Silk Way die voorheen ook al door de VS en de Saoedi’s gekochte Bulgaarse wapens leverden aan ISIS in Irak. (2)

IS Jemen - Krusik-Wapencontract Alliant Techsystems - p 2 - 2017
Hier een pagina van een eerder contract van 11 november 2017 met meer details over de levering van die mortieren. Het verhaal lekte enkele weken geleden uit. Geen reactie in de Amerikaanse massamedia en politiek. Amerikaanse wapenleveringen aan IS is geen nieuws hier. Alliant Technologies is een directe dochter van ATK Orbital dat dan weer een dochter is van Northrop Grumman.

Simpele truc

De truc is simpel. Het Pentagon bestelt bij Krusik wapens die officieel bestemd zijn voor het Afghaanse leger of de nationale politie. Het betreft een programma van het Pentagon, waarbij het niet-Amerikaanse wapens voor derden koopt. Materiaal dat niet geschikt is voor het Amerikaanse leger maar elders door bondgenoten gebruikt wordt. Allemaal officieel en legaal dus. Ogenschijnlijk.

De waarheid kwam aan licht toen IS in Jemen een propagandafilmpje online zette waarin zie fier haar wapenarsenaal toonde met o.m….. die Servische mortieren die eerder in de lente van 2018 door de VS waren aangekocht.

IS Jemen - Met mortieren 82MM M74 HE - Krusik Servië - 1
Op 27 juli 2019 plaatste IS in Jemen een propagandafilmpje online waarin te pronkten met hun vele wapens waaronder deze Servische mortieren. Vermoedelijk konden ze in Washington er niet om lachen dat hun militaire samenwerking op die wijze openbaar kwam. En dus zweeg Washington.

Het vliegtuig met die wapens aan boord vertrekt als afgesproken richting Afghanistan maar verliest bij het bijtanken op een van de vele Amerikaanse luchtmachtbasissen in de regio blijkbaar haar vracht. En wie zal het controleren?

Trouwens, ook al Qaida krijgt Amerikaanse wapens. Zo beschikt de aan al Qaida gelieerde groep van Aboe al Abbas over Amerikaanse voertuigen en wapens. Zelfs al staat hij officieel sinds 2017 op de terreurlijst van Washington. Maar geen zorg: Officieel maakt die groep ook deel uit van het nationale Jemenitische leger van president Hadi.

Patrick Cammaert in Hodeidah

En ondertussen is de oorlog zoals vooraf vermoed vastgelopen. De hoop om de havenstad Hodeidah op Ansar Allah te veroveren is mislukt. Na vele maanden van strijd was men tot vlakbij die haven geraakt, het knooppunt via welke internationale hulporganisaties zoals het Rode Kruis aan het land hulp leveren.

Men bereikte een staakt-het-vuren en poogde via de VN generaal Patrick Cammaert, een officier van NAVO-land Nederland, te sturen om het bewind er over te nemen. Een nieuwe Karremans en met ditmaal Hodeidah als het vervloekte Srebrenica?

Het idee was duidelijk om zo de Houthi’s verder te verzwakken door die internationale hulpverlening onder nog sterkere Westerse controle te plaatsen. Heel vermoedelijk om ook zo via die haven troepen en wapens aan te voeren voor een aanval op Sanaa.

Ansar Alah had het door

Ansar Allah had het echter door en hapte niet toe. Bovendien trokken de VAE vorige maand hun troepen hier terug, zodat ook dit front in elkaar klapte. Ondertussen gebruikt Ansar Allah nu ook bewapende drones om strategische doelwitten zoals de olie-industrie, luchthavens, legerbasissen en ontziltingsinstallaties in Saoedi-Arabië aan te vallen. Poets wederom poets.

De vraag hier is dan ook hoeveel tienduizenden doden er nog moeten vallen voor de NAVO hier stopt met deze oorlog. Want zonder de NAVO is Mohammed bin Salman, de Saoedische kroonprins en sterke man, machteloos. Zijn leger is immers ondanks de gigantische wapenaankopen waardeloos. Moest Iran het land aanvallen dan zou het zonder Westerse steun mogelijk op minder dan een maand geheel veroverd zijn.

Dit verhaal toont echter niet alleen de gewetenloosheid en barbaarsheid van de NAVO maar ook dat de westerse strijd tegen IS en al Qaida een schertsvertoning is. Om over na te denken bij de recente herdenking van de aanval op het World Trade Center in New York van 11 september 2001 en zijn 3.000 doden.


Noten

1) – Deutsche Welle, Kersten Knipp, 29 november 2018. https://www.dw.com/en/yemen-the-devastating-war-waged-with-european-weapons/a-46515199?fbclid=IwAR1UF3Mdn8n30UHn1CXZcZWvob8CK-C5ehcXq4dQE3wdoqFoUs3DjT3haiU,

– Deutsche Welle, ARIJ, 4 december 2018. https://www.youtube.com/watch?v=tkUv2R97I-Y&feature=youtu.be,

2) Arms Watch, Dilyana Gaytandzieve, 1 september 2019, Islamic State weapons in Yemen traced back to US Government: Serbia files. http://armswatch.com/islamic-state-weapons-in-yemen-traced-back-to-us-government-serbia-files-part-1/. Dit is de link voor deel 1. Deel 2 is via een link in dit artikel verder te lezen.

Posted on

Servische minister van Buitenlandse Zaken stelt deling Kosovo voor

Het conflict om Kosovo, dat zich negen jaar geleden afscheidde van Servië, kan opgelost worden door de afvallige provincie op te delen. Dat stelt de Servische minister van Buitenlandse Zaken Ivica Dacic van de Socialistische Partij van Servië (SPS). Kosovo wordt momenteel nog vrijwel uitsluitend door Albanezen bewoond, schreef de minister in een gastbijdrage in het dagblad Blic.

Enkele dagen eerder had Aleksandar Vucic van de centrumrechtse SNS, die onlangs het ambt van premier voor dat van president verruilde, opgeroepen tot een dialoog binnen de Servische samenleving om eindelijk met haalbare voorstellen te komen voor een oplossing van de aanhoudende Kosovo-crisis.

Hoewel Servië en diverse andere landen Kosovo nog altijd niet als staat erkend hebben, is het al negen jaar de facto onafhankelijk en wordt het inmiddels door 111 van de 193 VN-lidstaten erkend. Voor de Serviërs, die Kosovo als de wieg van de Servische natie beschouwen, is het echter een zeer gevoelige kwestie. Zo werd hier in 1389 de Slag op het Merelveld tegen de Ottomaanse Turken uitgevochten, een nederlaag die een belangrijke plaats inneemt in het Servische nationale zelfbeeld. Ten gevolge van massieve immigratie van Albanezen en het vertrek van de resterende Serviërs, vormen de Serviërs echter een steeds geringere minderheid in Kosovo.

Alleen in het noorden van Kosovo is er nog een compacte Servische bevolkingsgroep, in de rest van Kosovo zijn er verspreide concentraties. Dacic stelt nu voor om dit noordelijke gebied bij Servië te voegen. In dit geval moet er echter rekening mee gehouden worden dat Kosovo in ruil hiervoor zal eisen dat de gemeentes in het zuiden van Servië waar naar schatting 100.000 Albanezen wonen zich bij Kosovo aan kunnen sluiten, met name Presevo en Bujanovac waar Albanezen de meerderheid vormen.

Dacic stelde verder voor dat de historische Servische kloosters in Kosovo, die op de Werelderfgoedlijst staan, in het geval van een deling van Kosovo een autonome status krijgen.

Oplossing van het conflict over Kosovo is als voorwaarde gesteld voor eventuele toetreding van Servië tot de Europese Unie. De voorstellen van Dacic riepen veel kritiek op in de media. Dacic reageerde daar echter op dat het alternatief voor opdeling is dat Kosovo helemaal verloren gaat.

Posted on

Jemen: Verenigd Koninkrijk verkocht verboden clusterbommen aan Saoedi-Arabië

Het dodental in Jemen loopt zo hoog op dat het internationale Rode Kruis “complete mortuarium-eenheden” (1) doneert aan ziekenhuizen die nog overeind staan. Een coalitie van Arabische landen onder leiding van Saoedi-Arabië en gesteund, geadviseerd en bewapend door de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk voert al anderhalf jaar een illegale oorlog in het land in het zuiden van het Arabisch schiereiland.

“De ziekenhuizen kunnen het niet aan”, aldus Rima Kamal, een in Jemen werkzame zegsvrouw van het Rode Kruis. “Het kan gebeuren dat in één ziekenhuis op één dag meer dan 20 doden binnen gebracht worden. Het mortuarium van een gemiddeld ziekenhuis is qua capaciteit niet toegerust om een dergelijke instroom van lijken te kunnen verwerken.”

“Het is niet zo gebruikelijk voor het internationale Rode Kruis om mortuaria te doneren”, zo merkt ze op. “Het feit dat we dat nu wel doen, zegt iets over de omvang van de menselijke tragedie in Jemen.” Het Rode Kruis heeft lijkzakken en gekoelde opslagfaciliteiten gedoneerd aan drie ziekenhuizen en er zit “meer in de pijpleiding”.

Wapenhandel

Ondertussen merkt de internationale charitatieve organisatie Oxfam op dat “De Britse regering is overgeschakeld van een enthousiaste ondersteuner van het internationale Wapenhandelsverdrag naar een van de voornaamste overtreders ervan.” (2) Het Wapenhandelsverdrag trad in december 2014 in werking en is ondertekend door 130 staten, 87 hebben geratificeerd, waaronder het Verenigd Koninkrijk.

“Britse wapens en militaire steun geven voeding aan een wrede oorlog in Jemen, die juist die mensen treft die het Wapenhandelsverdrag zou moeten beschermen. Scholen, ziekenhuizen en woonhuizen zijn, in strijd met het oorlogsrecht, gebombardeerd.”

“De Britse regering is in staat van ontkenning en wanorde over haar wapenverkopen aan de door de Saoedi’s geleide coalitie die een bombardementencampagne voert in Jemen. Ze heeft haar eigen parlement misleid over haar toezicht op wapenverkopen en haar internationale geloofwaardigheid is in gevaar omdat ze zich verbindt tot bepaald gedrag maar in werkelijkheid het tegenovergestelde doet.”

“De Britse regering heeft wapens geleverd aan de Arabische coalitie voor gebruik in de oorlog in Jemen, inclusief uitvoerlicenties voor 3.3 miljard pond aan wapens in 12 maanden vanaf maart 2015 [..] Het Verenigd Koninkrijk voorziet Saoedi-Arabië ook van militair advies en personeel, zowel personeel van het Ministerie van Defensie als private aannemers.”

Ironisch genoeg was de Britse regering een van de architecten van het Wapenhandelsverdrag. Het verdrag is er op gericht de handel in conventionele wapens te reguleren en zo bij te dragen aan de wereldvrede, het terugdringen van menselijk lijden en het voortbrengen van transparantie en verantwoordelijk handelen “door en onder staten”. De Britse regering laat maar weer eens zien dat papier geduldig is.

Clusterbommen

In april stuurde Amnesty International een deskundig team naar Jemen (3), dat vast stelde dat de Arabische coalitie clusterbommen van Britse makelij had gebruikt. Clusterbommen zijn verboden voor ratificerende landen van de Conventie over clustermunitie, waaronder het Verenigd Koninkrijk.

Het team van Amnesty trof een BL-755 van Britse makelij, “een bijzonder akelig model, dat bestaat uit een grote bom die in de lucht opent om 147 kleinere explosieve bommetjes uit te strooien over een breder gebied. Wanneer de bommetjes ontploffen werpen ze een stroom gesmolten metaal uit, die ontworpen is om metalen pantser te doorboren. Hierna spatten ze in meer 2.000 splinters uiteen, waarbij iedereen in de nabijheid gedood en verminkt wordt.”

Als ze bij inslag niet exploderen, dan blijven ze op de grond liggen, verspreid over het gebied, waarna ze door een trilling, bijvoorbeeld als iemand het gebied betreedt, alsnog kunnen afgaan. Zo gebeurt het wel dat kinderen of volwassenen die slecht op de hoogte zijn er op stappen of het oprapen en gedood of verschrikkelijk verminkt worden. Uit interviews met overlevenden bleek dat “Dergelijke incidenten dagen, weken of soms zelfs maanden na het afwerpen van de bommen door de coalitie plaats vonden.”

Amnesty heeft er bij de Britse regering op aangedrongen om opheldering te geven over het gebruik van deze wapens door de Saoedi’s, waarop men slechts te horen kreeg dat Britse ministers “verzekeringen” van de Saoedi’s hadden ontvangen dat de wapens “naar behoren gebruikt” werden.

“Op 22 juli 2016, de laatste dag van het parlement voor het zomerreces, gaf de Britse regering toe dat ze parlementsleden zes maal misleid had over onderzoeken naar het gedrag van Saoedi-Arabië in Jemen.”

Hoewel Amnesty er herhaaldelijk van verzekerd werd dat er geen sprake was van schending van internationaal recht, “[..] is nu duidelijk dat er helemaal geen onderzoeken [daarnaar] zijn uitgevoerd.” Het lijkt er op dat wanneer het gaat om massavernietigingswapens in alle soorten en maten, Britse regeringen van welke kleur ook seriële leugenaars bevatten. Irak werd vernietigd op basis van de leugens dat het massavernietigingswapens had en Jemen wordt vernietigd met wapens die de Britten zelf verkocht hebben.

In een ander rapport (4) maakt Amnesty het punt dat “Clustermunitie verboden is door meer dan 100 landen waaronder het Verenigd Koninkrijk. Actievoerders stellen dat het Verenigd Koninkrijk een sterke morele verantwoordelijkheid heeft om er voor te zorgen dat clusterbommen – zoals de BL-755 – die in het verleden verkocht werden opgespoord worden en dat maatregelen getroffen worden om bestaande voorraden te vernietigen. Er wordt algemeen vermoed dat de Britten sinds de jaren ’80 en ’90 grote hoeveelheden clustermunitie verkocht heeft aan Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten (die eveneens onderdeel uitmaken van de door de Saoedi-Arabië geleiden militaire coalitie) en het is een bekend feit dat deze landen ze op voorraad hebben.”

De Britse regering maakt zich allicht meer zorgen over de vraag om restitutie van de aankoopsom, wanneer ze van de Arabische staten zouden vragen hun voorraad clusterbommen te vernietigen, dan om de Jemenitische levens die op het spel staan.

In het noorden van Jemen zijn veel dorpen “bezaaid met onontplofte bommetjes”. En geitenhoeder vertelde de onderzoekers: “In het gebied hiernaast, hangen er bommen aan de bomen.”

‘Tornado’-gevechtsvliegtuigen

Maar dat is nog niet hele verhaal over de Britse betrokkenheid: “De BL-755 is ontworpen om afgeworpen te worden door Britse Tornado gevechtsvliegtuigen, waarvan het Verenigd Koninkrijk er tientallen heeft verkocht aan Saoedi-Arabië. Aangezien het bekend is dat het Verenigd Koninkrijk enkele honderden specialistische ondersteuningsmedewerkers heeft die nauw samenwerken met de Saoedische luchtmacht, waarschuwt Amnesty dat enige betrokkenheid van Brits personeel [..] een duidelijke schending van de Conventie over clustermunitie zou vormen.”

Een 'Tornado' van de Saoedische luchtmacht tijdens Operatie 'Desert Storm', februari 1991.
Een ‘Tornado’ van de Saoedische luchtmacht tijdens Operatie ‘Desert Storm’, februari 1991. Saoedi-Arabië bezit zo’n tachtig Tornado’s en heeft Britse contracten lopen voor een upgrade van de wapensystemen daarvan die in 2020 afgerond moet worden.

In december van vorig jaar gaven Amnesty en Saferworld opdracht voor een juridische opinie van vooraanstaande experts in het internationaal recht, professort Philippe Sands QC, professor Andrew Clapham en Blinne Ní Ghrálaigh van Matrix Chambers in Londen. (5)

Zij concludeerden dat “iedere goedkeuring door het Verenigd Koninkrijk van de overdracht van wapens en aanverwante voorwerpen aan Saoedi-Arabië [..] in omstandigheden waarin dergelijke wapens mogelijkerwijs gebruikt zullen worden in het conflict in Jemen, met inbegrip van het in stand houden van de blokkade van Jemenitisch territorium, en in omstandigheden waar hun einddoel niet beperkt is, een schending door het Verenigd Koninkrijk van haar verplichtingen onder binnenlands, Europees en internationaal recht in zou houden.”

Ze stelden ook dat de Britse regering met recht gehouden kan worden “feitelijke kennis” te hebben “van het gebruikt door Saoedi-Arabië van wapens, met inbegrip van door het Verenigd Koninkrijk geleverde wapens, bij aanvallen gericht tegen burgers en burgerdoelen, in schending van het internationaal recht”, sinds ten minste mei 2015.

Het is ook van belang op te merken dat van de honderd licenties voor wapenexporten naar Saoedi-Arabië, de grootste posten gevechtsvliegtuigen en bommen daarvoor zijn.

Matthew Norman vat de hele stinkende, moorddadige zaak goed samen in The Independent van 23 augustus jongstleden:

“Na de Verenigde Staten eindigen in de medaillespiegel op de Olympische Spelen is misschien iets dat niet vaak voorkomt. Jaar na jaar op de tweede plaats eindigen na Amerika in de mondiale liga van netto wapenexporteurs roept het beeld op van een toewijding aan het uitventen van dodelijk wapentuig naar welk regime dan ook – hoe weerzinwekkend ook – dat er het geld voor heeft om ze te kopen.”

Lees ook:


1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

Posted on

Eurocommissaris Georgieva uit de race voor secretaris-generaal VN

De Bulgaarse regering maakte maandag bekend dat eurocommissaris Kristalina Georgieva geen kandidaat zal zijn om Ban Ki Moon op te volgen als secretaris-generaal van de Verenigde Naties als zijn termijn eind dit jaar afloopt.

Volgens een persverklaring van de Bulgaarse regering heeft Georgieva kort getelefoneerd met premier Boyko Borissov. Georgieva zou in dat gesprek gezegd hebben dat de politieke situatie in Europa, de vluchtelingencrisis, eventuele hervormingen van de EU en haar verplichtingen als vicevoorzitter van de Europese Commissie haar volledige aandacht vereisen.

Georgieva was formeel nog niet gekandideerd, maar werd alom gezien als een kanshebber. Haar terugtrekking als potentiële kandidaat komt kort nadat een Britse europarlementariër vragen stelde over haar vele buitenlandse reizen die niet direct en noodzakelijk voortvloeien uit haar functie als eurocommissaris voor Begroting en Personeelsbeleid.

[contextly_sidebar id=”e6AXzpafBO5RGGTPoBlG8qDcMxTGFe3F”]

De centrumrechtse premier Borisov zou bereid zijn geweest zijn partijgenote kandidaat te stellen. Nu Georgieva echter definitief geen kandidaat is, is de formele kandidaat van de Bulgaarse regering, Irina Bokova, weer een goede kanshebber. Bokova geeft momenteel leiding aan UNESCO, de grootste deelorganisatie van de VN en werd door de vorige, centrumlinkse regering al kandidaat gesteld. Andere kandidaten zijn (oud-) minister van Buitenlandse Zaken van Kroatië en Slowakije en een oud-president van Slovenië. Portugal heeft aangekondigd de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen António Guteres te willen kandideren.

Posted on

Voert Georgieva op kosten EU campagne om secretaris-generaal Verenigde Naties te worden?

De Britse europarlementariër David Campbell Bannerman (Conservatieven, voorheen UKIP) heeft de Europese Commissie gevraagd uit te leggen waarom de Bulgaarse eurocommissaris Kristalina Georgieva zo veel internationale reizen maakt, terwijl haar portefeuille dat niet vereist.

Georgieva is als commissaris verantwoordelijk voor het bewaken van de begroting en voor het personeel van de Europese Commissie en de bijbehorende directoraten.

Veel van Georgieva’s reizen lijken er echter vooral op gericht om goodwill te kweken voor haar verwachte kandidatuur om Ban Ki Moon op te volgen als secretaris-generaal van de Verenigde Naties. De vraag is dan ook of Georgieva onder werktijd en op kosten van de Europese Unie campagne voert.

Zo brengt Georgieva dinsdag 2 februari een bezoek aan de Verenigde Staten om deel te nemen aan het Hoolbrooke Forum aan het Brookings Institution in Washington. Verder zal ze een toespraak houden op de European Horizons Conference aan de Universiteit van Yale en een rapport presenteren aan de VN in New York terzake over financiering van humanitaire hulp. Afgelopen zondag was de eurocommissaris nog in Ethiopië voor een top van de Afrikaanse Unie.

Een woordvoerder van de Europese Commissie bevestigde afgelopen november reeds dat Georgieva met commissievoorzitter Jean-Claude Juncker heeft gesproken over een eventuele kandidatuur voor de positie van secretaris-generaal van de VN.

Georgieva monopoliseert internationale reizen

Bannerman, die vragen over de kwestie heeft gesteld in het Europees Parlement, verwijst in zijn vragen niet naar de toekomstplannen van Georgieva, maar wijst slechts op het feit dat de internationale reizen die niet voortvloeien uit haar takenpakket als eurocommissaris vragen oproepen. De europarlementariër wijst er op dat de internationale reizen beter aansluiten bij het takenpakket van Federica Mogherini, die Hoge Vertegenwoordiger voor het Buitenlands en Veiligheidsbeleid is.

Bannerman wil dan ook tekst en uitleg over welke reizen met welk doel gemaakt zijn, in hoeverre daarbij gebruik gemaakt is van middelen en personeel van de Europese Commissie, welke kosten er gemaakt zijn en hoeveel tijd er steekt in activiteiten die niet voortvloeien uit Georgieva’s positie als eurocommissaris.

Een woordvoerder van de Commissie wijst er op dat Georgieva als een van de vicevoorzitters ook geacht wordt contacten te onderhouden met andere organisaties, zo is op de top van de Afrikaanse Unie ook een samenwerkingsovereenkomst met de EU getekend.

Toch roepen de internationale reizen van Georgieva ook in de Brusselse wandelgangen vragen op. Gezien de taakverdeling in de Europese Commissie ligt het meer voor de hand dat commissarissen als Mogherini, Stylianides en Mimica internationale reizen maken. Er wordt wel gezegd dat Stylianides en Mimica volledig overschaduwd worden door Georgieva waar het gaat om het vertegenwoordigen van de Europese Commissie naar partners. Zo heeft Georgieva de afgelopen jaren vrijwel bij alle gelegenheden die zich aandienden de EU vertegenwoordigd bij de VN, ook wanneer het meer voor de hand lag dat andere commissarissen dat zouden doen.

Juncker niet gelukkig

Het gerucht doet de ronde dat commissievoorzitter Juncker niet gelukkig is met het mogelijke vertrek van Georgieva. Juncker zou vanwege zijn gezondheid in de loop van 2016 minder aanwezig kunnen zijn en had met name om Frans Timmermans en Georgieva willen rekenen om zaken waar te nemen.

Als Georgieva inderdaad campagne heeft gevoerd voor haar mogelijke kandidatuur onder werktijd en met middelen van de Europese Commissie, dan kan dat de reputatie van de Europese Commissie maar vooral ook haar campagne ernstig schaden. Diverse EU-lidstaten hebben namelijk reeds officieel bevestigde kandidaten voor de positie van secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Zo heeft Slovenië voormalig president Danilo Türk genomineerd, en zijn voormalige minister van Buitenlandse Zaken van Kroatië en Slowakije, Pusic en Lajcak kandidaten. Portugal is voornemens António Gutierres, Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de VN te kandideren. Georgieva’s eigen Bulgarije heeft onder de vorige, socialistische regering Irina Bokova, momenteel directeur-generaal van UNESCO, formeel kandidaat gesteld voor de positie. De Eurocommissaris is zelf lid van de centrumrechtse partij GERB die het huidige minderheidskabinet vormt met steun van diverse kleinere partijen.