fbpx
Nieuws en artikelen
Paul van Buitenen: Betrokkenen Rijksrechersche-onderzoek 20 januari 2020 door

Centrale rol rijksrecherche Binnen de bijna 20-jaar lange stroom van onderzoeken, beroepsprocedures, WOB-verzoeken en gerechtelijke beslissingen i.v.m. de Vuurwerkramp, neemt de rijksrecherche een sleutelpositie in. Alle verzoeken om informatie of nieuwe indicaties van onregelmatigheden lopen stuk op de uitkomsten van twee rijksrechercheonderzoeken. De rijksrecherche is tot tweemaal toe doorslaggevend opgetreden in het kalt stellen van aanwijzingen over […]


Paul van Buitenen: Brief aan HOvJ Marthyme Kunst 20 januari 2020 door

Op 17 januari 2020 schreef ik aan de wnd. hoofdofficier van Justitie, mr. Marthyne Kunst, een brief over de wijze waarop het OM onze strafaangifte tegen de overheid behandelt. Mevrouw Kunst berichtte mij de dag ervoor namelijk hoe zorgvuldig de afgelopen maanden de strafaangifte Vuurwerkramp van politie naar officier, van officier naar hoofdofficier en van […]

Paul van Buitenen: De Enschedese milieudienst en het OM 20 januari 2020 door

·      AGGELEN van F.W. (Frits) directeur Bouw- en Milieudienst, ·      STREBUS J.J.W. (Jan Willem) afdelingshoofd Milieu, ·      MEIJERINK Gerard plv. afdelingshoofd Milieu, ·      BOSCH Nico ten, uitvoerend ambtenaar Milieu. Zij traden alle vier op namens de gemeentelijke Bouw- en Milieudienst richting vuurwerkbedrijf en overige instanties. Gisteren publiceerde ik reeds dat zij door mij, individueel dan wel in gezamenlijkheid, verantwoordelijk worden gehouden voor: Onjuiste […]

Zoekfunctionaliteit website nieuw leven in geblazen. 18 januari 2020 door

Een van de vragen die ons regelmatig werd gesteld is hoe het zat met de zoekfunctionaliteit van de website. Deze was sinds de nieuwe lay-out inderdaad de facto uitgeschakeld. Maar er is goed nieuws op dit punt! Onze research-and-development afdeling heeft de zoekfunctionaliteit opnieuw uitgevonden en vanavond gepubliceerd. U kunt deze vinden op https://www.deblauwetijger.com/zoeken/?q=thomas%20woods De […]


20 minuten met Tilasmi Frigge 17 januari 2020 door
Menno Kalmann bij OVT 14 januari 2020 door
Paul van Buitenen: elke dag een naam. #Frits van Aggelen 13 januari 2020 door