Posted on

Rypke Zeilmaker weer opgepakt!

Door Tom Zwitser
Op zeer brute wijze is onderzoeksjournalist, woordkunstenaar en blauwe tijger Rypke Zeilmaker gisteravond nabij Leiden door zes politieauto’s klemgereden waarbij zijn auto vernield is, een ruit is ingeslagen en hij met peperspray onschadelijk is gemaakt. Vervolgens is hij zwaar mishandeld op straat en heeft hij sporen van glasscherven in zijn handen en armen.

De reden: De politie wilde namelijk ‘even’ Zeilmakers DNA afnemen omdat hij eerder geen gehoor gaf aan de oproep zijn DNA op het bureau in Leeuwarden af te geven. Iedere verdachte in Nederland moet volgens de wet zijn DNA afgeven en Zeilmaker heeft dat tot nu toe geweigerd. Zonder veroordeling je DNA al in een de databank van de overheid (en dus ook in die van de USA en Israël), is ronduit staatsterreur. Aan deze praktijk moet dan ook een einde komen: de verplichte DNA-afgifte voor onveroordeelden is het begin van een ondoorzichtige brei van kunstmatige tenlasteleggingen, zwaar politiegeweld en schept enorme mogelijkheden om nepbewijs in elkaar te flansen.

Vorig jaar werd Rypke op even gewelddadige wijze in eigen huis tegen de grond gewerkt en gekneveld afgevoerd omdat hij het waagde een ambtenaar met naam en toenaam te noemen op internet en op ludieke wijze ‘te bedreigen’ – dit alles duidelijk met een knipoog, maar eveneens stelde hij de totaal corrupte werking van deze ambtenaar aan de kaak. Ook toen zat hij een dag vast en heeft hij lange tijd de sporen van zware mishandeling gedragen.

Zeilmaker zit nu vast op een bureau in Leiden en zou vandaag vrijkomen. Deze zware daad van staatsterreur laten we als burgers niet onbeantwoord. De hele wereld zal weten wat er in naam van de koning gebeurt met onschuldige burgers die misstanden, corruptie en criminaliteit binnen de overheid aan de kaak stellen en weigeren zich als criminelen te laten behandelen. Dit hele staatsapparaat zal ontmanteld moeten worden en zowel de bevelvoerders als uitvoerders van dit regime dat opsluiting, mishandeling en marteling van geweldloze burgers zonder problemen uitvoert, gestraft.

Ook zullen we de vraag moeten stellen of we nog iets hebben aan zogenaamde ‘bondgenoten’ in het parlement. Zitten die er voor zichzelf, of voor uw en onze vrijheid? Waarom zijn ze altijd zo stil?

Posted on

De praktijken van de NCTV

In oktober 2020 vermeldde de NCTV van Pieter-Jaap Aalbersberg De Blauwe Tijger nogal intimiderend in het ‘dreigingsbeeld terrorisme’. De Blauwe Tijger was volgens de NCTV “een doorgeefluik van anti-overheidspropaganda, nepnieuws en complottheorieën”. Hoewel het evident was dat geen van deze zaken verboden is en al helemaal niets met terrorisme te maken heeft, gingen diverse kranten gretig mee in het door Aalbersberg opgezette frame. En hoe vaak we ook waarschuwden voor de doortrapte praktijken van de NCTV, kranten als Dagblad van het Noorden, Trouw en Reformatorisch Dagblad berichtten er kritiekloos over. Blijkbaar was deze verdachtmaking geen enkel probleem, zolang het hen niet raakte.

Inmiddels berichtte NRC Handelsblad  dat de NCTV wel degelijk buiten zijn boekje gaat en actief speurt naar dissidente geluiden bij politici, godsdienstige organisaties en activisten. De NCTV bespiedt geen terroristen, maar de eigen burgers en verzamelt daartoe privacygevoelige informatie. En voor wie dacht dat het allemaal nog wel meeviel met de intimidaties en bedreigingen van de veiligheidsdiensten retweeten we graag Margriet Oostveen over NCTV medewerker Paul Abels:


Abels is de kerkhistoricus uit Gouda die vorig jaar in het Reformatorisch Dagblad nogal welwillend werd geinterviewd door Enny de Bruijn. Hij liet zich ontvallen dat de NCTV zelfs achter mensen aan moet “die van binnenuit mist en wantrouwen in de samenleving zaaien” (waarop dus geen vervolgvraag komt van Enny de Bruijn!). Als dit de criteria zijn waarmee mensen als Abels en Aalbersberg hun rapportages schrijven, vrees ik dat De Blauwe Tijger niet het laatste slachtoffer is van de NCTV.

Posted on

Stembusfraude in Wolvega?

Op 23 maart deed Martin Mourik aangifte van verkiezingsfraude in Wolvega in de Friese gemeente Weststellingwerf. Zijn vermoeden van fraude baseert hij op het proces-verbaal (pv) dat na het tellen van de stemmen is opgemaakt (pv). Mourik maakt melding van de volgende onregelmatigheden:
Het pv is onvolledig ingevuld. Zo is er geen begin- en eindtijd ingevuld op het formulier. De leden van het stembureau hebben niet zelf hun naam op het pv geplaatst en het ook niet ondertekend, terwijl dat een nadrukkelijke vereiste is voor het invullen van het pv.

Minstens even opmerkelijk is de manier waarop met de voorkeurstemmen is omgegaan. Bij de lijsttrekker van D66, Sigrid Kaag, is het aantal stemmen twee keer aangepast, terwijl dit bij geen van de andere kanditaten is gebeurd. Bij de telling van de stemmen op Forum voor Democratie is het opvallend dat er bij de nummer 2, dhr. Haga, geen voorkeurstemmen zijn genoteerd. Dit is opmerkelijk, omdat Van Haga in het hele land bijna evenveel stemmen haalde als de nummer 1, Thierry Baudet. Dit was al eerder opgemerkt, waarop burgemeester Van de Nadort heeft verklaard dat hier sprake was van een vergissing en dat na hertelling is gebeleken dat de stemmen op Van Haga bij die van Baudet zijn opgeteld.

Hoe dit ook is gelopen, de uitslag van de telling is niet ondertekend door de stembureauleden en het is ook niet duidelijk wie de stemmen geteld hebben. Het pv, inclusief de namen van de leden van het stembureau is geheel door een persoon, waarschijnlijk de voorzitter van het stembureau, Ellen Boelen, ingevuld. Over haar functioneren deed de burgemeester geen uitspraak, terwijl het toch duidelijk is dat op tal van punten onregelmatigheden zijn geconstateerd die lijnrecht ingaan tegen de eisen die de kieswet stelt aan een geldige verkiezing.

Het is tekenend voor de desinteresse in de gang van zaken op het stembureau. Die desinteresse bleek ook het feit dat de politie bij voorbaat weigerde werk van de aangifte te maken. Bij herhaling gaf de agent te kennen dat er sowieso geen onderzoek gedaan zou worden, omdat bij voorbaat al vaststond dat er geen strafbaar feit was gepleeegd.

Posted on

Al-Andalus en de reconquista

Door Klaas Maas.

Pauline van Tets’ voorstelling van zaken in “Kinderen van Al Andaluz” (haar brief aan De Groene van 4 maart 2021): de verheerlijking van het beschavingsniveau van het Moorse Spanje dat bestond vanaf de invasie in 711 van Al Tarik bij Gibraltar (een vernoeming ja) tot de verdrijving in 1489 van Boabdil, de laatste sultan van Granada – is uitgesproken partijdig. Haar idee dat de term ‘reconquista’ (herovering) eigenlijk niet van toepassing zou mogen zijn doet tekort aan de christenen en gunt de moslims een onverdiende ‘moral high ground’. De vroegmiddeleeuwse mosliminvasies die reikten van de Indus tot de Loire waren in wezen een terroristisch religieus imperialisme dat gepaard ging met brandschatting en knechting (horigheid en slavernij) op zeer grote schaal, en duurden vanaf de dood van de profeet tot het bereiken van de grenzen van hun logistieke capaciteit: in het oosten niet verder dan Sind (Pakistan) in het westen tot in het rijk van de Franken. De ‘push back’ door het christendom in West-Europa vanaf de slag bij Poitiers, de verovering van de ‘Spaanse mark’ door Karel de Grote en die eerste Spaanse overwinning in die bergkloof bij Covadonga (Asturias), heeft inderdaad bijna zeven eeuwen geduurd, maar nooit verdween daarbij het besef van oorzaak en einddoel. Dat in die tijd in Zuid- en Midden-Spanje interessante mengculturen konden ontstaan (“Mozárabe” en “Mudejar”) die erkend waardevolle cultuurelementen hebben opgeleverd, doet aan die hoofdlijn van de geschiedenis niet af. Die ‘reconquista’ kan worden opgevat als een zeer langlopend dekolonisatieproces dat voorafging aan de imperialistische fase van de West-Europese beschaving.

Posted on

Politiek correct anachronisme

Door Klaas Maas

Hoe politiek correcte normen en waarden leiden tot anachronistische uitwassen in de beoordeling van het historisch verleden, lezen wij in het Leidsch Dagblad van 4 maart jl. De wereldberoemde 18e /19e-eeuwse naturalist Audubon, vooral bekend van zijn tekeningen van de Noord-Amerikaanse fauna en flora (nu verzameld in de Harvard-universiteitsbibliotheek) liet zich bij zijn veldwerk assisteren door slaven! En is daarvoor nog nooit voor schut gezet! Teylers Museum dat zijn werk nu tentoonstelt, worstelt daar nu mee!

Kennelijk heeft er iets ontbroken aan het geschiedenisonderwijs van de nu sociaal dominante generaties Nederlanders. Destijds is, aansluitend op de secularisatie van onze samenleving vanaf de jaren 1960 ons geschiedenisonderwijs aangepast van richtingspecifiek voor protestanten en katholieken (de visie op het ontstaan van de natie in een tachtigjarige oorlog die ging over de bevrijding van paapse onderdrukking) naar een uniforme benadering via een capita-selecta behandeling van die leerstof. Met die geloofsverschillen is toen blijkbaar ook de geschiedenis afgestoten van de verschillen in ethische normen en waarden van voor en vanaf de Verlichting. Hoe anders verklaren wij de hedendaagse verontwaardiging over het houden van slaven door Audubon? Iets wat in zijn tijd toch echt het alledaagse normaal was. Moet nu in de wiskunde- en natuurkundelesboeken van ons middelbaar onderwijs ook geleerd worden dat klassieke autoriteiten als Pythagoras en Archimedes slaven hielden? En moet bij de godsdienstles worden benadrukt dat Christus en Paulus de slavernij als maatschappelijke instelling accepteerden?

Normen en waarden zijn tijdgebonden! Dat is een basisprincipe dat de politiek correcte gezindte weigert te aanvaarden.