Posted on

Vergeet groepsimmuniteit, keep calm and stay at home!

Door Robert Tieleman.

 

Verkeerd voorgelicht

Nederland is op het verkeerde been gezet, het is tijd dat iedereen begrijpt waar hij of zij aan toe is. In de speech van afgelopen maandag leek het of de Nederlandse regering groepsimmuniteit nastreefde als ultiem middel tegen de uitbraak van het corona virus, om zo een cordon sanitaire te leggen om de kwetsbare ouderen. Daar waar andere landen over een tijd een 2e piek in het aantal corona besmettingen zou meemaken werd dit op deze manier in Nederland voorkomen. Vandaag bleek bij het beantwoorden van kamervragen dat dit niet zo bedoeld was door het RIVM. Of dit was ingegeven door de internationale kritiek op dit plan moet later maar uitgezocht worden. Feit is dat met name veel jonge en gezonde mensen het gevoel hebben gekregen dat het voor hun niet erg zou zijn om ziek te worden. Zij zouden over het algemeen slechts milde verschijnselen krijgen en het zou helpen om groepsimmuniteit op te bouwen. Het zijn deze boodschappen die de bevolking ten onrechte gerustgesteld hebben. Geen wonder dat met name de jongeren denken dat zij zich daarom minder strikt aan de regels hoeven te houden. Let wel, het heeft geen zin om mensen te beschuldigen, iedereen heeft zijn best gedaan om een ramp te voorkomen. Helaas is het besef bij de politiek een paar weken te laat ingedaald, al dan niet door minder gelukkige voorlichting. Ik wil ook geen paniek zaaien, maar wel graag een reëel beeld geven van wat ons de komende weken te wachten staat en uitleggen welke maatregelen u zelf kunt nemen.

De ernst van de zaak

In Nederland zijn nu 408 patiënten in het ziekenhuis opgenomen geweest, waarvan 171 op de intensive care. Nederland rapporteerde de eerste dode op 2 maart, en vandaag op 18 maart zijn dat er 58. Dat lijkt misschien nog geen drama, maar er is een dagelijkse toename van 20% in het aantal dodelijke slachtoffers. De intensive care behoefte neemt in een nog sneller tempo toe, waardoor over 2 weken, wanneer de recent afgeroepen maatregelen hopelijk enige effect krijgen, alle maximaal beschikbare intensive care bedden belegd zullen zijn met corona patiënten. Er zijn echter ook andere ziektebeelden waar intensive care capaciteit voor nodig is. Corona patiënten liggen gemiddeld 14 dagen op de intensive care, dus over 1 tot 2 weken is er een groot probleem, om over de weken daarna nog maar te zwijgen. Als u nu besmet wordt is er tegen de tijd dat u over 2 weken eventueel echt ziek wordt geen volwaardig intensive care bed meer beschikbaar. En ook in noord- en oost-Nederland, waar de besmettingsgraad nog laag is zullen alle bedden belegd zijn met patiënten, overgeplaatst uit Brabant en Limburg.

Wat kunt u zelf doen?

Ik raad u daarom allemaal aan, blijf binnen! Houd afstand! Zorg dat u geen besmetting oploopt, doe het voor u zelf, maar doe het ook voor ons. U klapt voor ons, elke avond. U luidt de kerkklokken voor hoop en troost. U organiseert spontaan kinderopvang voor hen die moeten werken in de zorg. U doneert mondmaskers, omdat uw bedrijf deze momenteel niet nodig heeft. Dit zijn prachtige hartverwarmende initiatieven die ons enorm steunen. Maar stel uw eigen gezondheid niet op het spel, met de kans uiteindelijk in het ziekenhuis opgenomen te moeten worden, en een gevaar voor uzelf, of voor ons te zijn. Zorg ervoor dat de druk op de zorg afneemt, zodat er weer voldoende opvang beschikbaar komt.

Neem uw verantwoordelijkheid, vermijd fysiek contact, voor uzelf en voor ons!

18 maart 2020

Robert Tieleman is cardioloog te Groningen

Posted on

Onderzoeksjournalist Rypke Zeilmaker opgepakt! UPDATES

UPDATE 1 februari. Rypke in de studio na zijn arrestatie en voorlopige vrijlating:

UDATE 20 uur.

Rypke Zeilmaker is weer thuis en zit morgen in Blue Tiger Studio. Daar zal ook de zaak, de ambtenaar en gemeente aan de orde komen die verantwoordelijk zijn voor de aanklacht en gewelddadige aanhouding.

UPDATE 17 uur.

De politie verklaart om 17 uur aan de Blauwe Tijger dat Rypke Zeilmaker is opgepakt wegens bedreiging van een ambtenaar van een gemeente in Friesland. De gemeente heeft aangifte gedaan en het OM heeft een onderzoek ingesteld.

Rypke Zeilmaker heeft de laatste jaren uit en te na de banden van de groene maffia, de provincies en gemeentes aan het licht gebracht en daarbij diverse gemeenteambtenaren met naam en toenaam genoemd die als draaischijfjes van miljardensubsidies fungeren. Overal schieten windparken uit de grond en vullen bepaalde mensen hun zakken met miljarden. Diverse ambtenaren en politici van gemeentes, provincies en het Rijk, de postcodeloterij, windfarmbaasjes en vele anderen reageren als door een wesp gestoken op de naam Rypke Zeilmaker.

Steek Rypke een hart onder de riem! Like zijn facebookpagina en volg zijn website interessantetijden.nl. Rypke heeft het in al die jaren als een van de weinige onderzoeksjournalisten consequent en zonder eigenbelang voor boeren en vissers opgenomen. STEUN RYPKE!

Ook doen we aan de advocaat van Rypke de oproep om zich bij ons te melden voor overleg. Dit is NIET Anker en Anker. Meldt u zich alstublieft via ons contactformulier! De politie wil wegens “privacyredenen” geen enkele gegevens aan ons verstrekken over de advocaat of over de voortgang van de zaak.

07.00 uur

Vanmorgen om 7 uur werd onderzoeksjournalist Rypke Zeilmaker van het geruchtmakende weblog interessantetijden.nl opgepakt. Twee politie-auto’s kwamen voor zijn deur en zodra hij opendeed werd hij met veel geweld tegen de grond gewerkt en afgevoerd. Rypke mag met niemand spreken behalve zijn advocaat. De politie wil niets zeggen, niets doorgeven en doet geen enkele uitspraak over de kwestie. Later vandaag volgt meer informatie.

UPDATE 13.00 uur:

We werken aan meer informatie over deze zaak. Intussen kunt u kijken naar de waarschijnlijke reden van de arrestatie van deze onderzoeksjournalist:

 

Posted on

Oeigoerenkwestie is dé geopolitieke mistwolk van 2019

Aantekeningen bij de leeswijzer onderaan dit stuk:

Hét opkomende geopolitieke mistthema van 2019 is de Oeigoeren-kwestie. China zou 1 miljoen Oeigoeren in heropvoedingskampen hebben opgesloten en het volk in de provincie Xinjiang zwaar onderdrukken. Je zag het thema al jaren zorgvuldig opgebouwd worden, maar nu pas gaat het als wig ingezet worden in de propagandaoorlog.

We weten inmiddels ongeveer de richting waaruit deze berichten komen, maar harde bewijzen zijn er – ondanks tegenovergestelde beweringen – nog niet gezien. Dit, terwijl het EU-parlement al een resolutie heeft aangenomen dat China haar heropvoedingskampen di-rect moet slui-ten. (Als in: Engeland moet natuurlijk direct in de EU-schoot terugkeren, Europeanen moeten onderdaniger worden, en de EU moet het China van het Westen worden. Om maar te zwijgen van Brusselse heropvoedingskampen, want dat is de natte droom van menige Timmerschwanz/systeemknecht.)

Even terug naar die zogenaamde Chinese heropvoedingskampen. Wie is nu uiteindelijk de bron van dat bericht over de 1 miljoen Oeigoeren in heropvoedingskampen? Vind je de bron, dan vind je vaak ook de waarheid over de inhoud. Zoektochten op internet komen uit bij de neoconinstelling uit Washington, Victims of Communism Memorial Foundation (VOC), en dan vooral hun ‘China-man’, Adrian Zenz. De VOC is een neocon-variant van Amnesty International en Human Rights Watch en heeft een even dubieuze agenda. Ze richt zich allesbehalve op het ‘herdenken’ van het communisme, maar is een felle actor in de Amerikaanse media-oorlog richting China. Maar er is een tweede bron, zo mogelijk nog erger:

Not surprisingly, the second major report on the number of detained Uighurs that boosted the “over one million” claim happens to be a US government-backed group called Network of Chinese Human Rights Defenders. Their assessment is based on interviews with eight people and some creative extrapolation of the incarceration rates that those people reported to the entire province.

Voor mensen met een slecht geheugen: dezelfde ‘techniek’ werd een paar jaar geleden door Amnesty International gebruikt om Assad van verschrikkelijke martelgevangenissen te kunnen beschuldigen. Ook toen was hun ‘studie’ slechts gebaseerd op extrapolaties van verhalen(!) van nog geen 12 ooggetuigen.

Doel van dit alles is natuurlijk drukmiddelen optuigen om een kloof tussen China en de rest van de wereld te creëren. SANCTIES! Zoals ook Edward Heerema van Allseas afgelopen week ondervond, toen Ted Cruz zelf een brief aan hem schreef met de mededeling dat verdere medewerking aan Nord Stream II zou betekenen dat de VS dat bedrijf zou verbannen van alle banden met Amerikaanse deals, bedrijven en instellingen. Dus kapte Heerema per direct met Nord Stream II.  Hoever die banden gaan ondervond een vriend van mij onlangs die een aantal maanden geleden met een internationaal journalistengezelschap naar Syrië ging. Toen hij terugkwam, werd hij een week later door de Rabobank gebeld dat hij “niet langer klant kon blijven”. Hij heeft in Syrië geen geld opgenomen en deed alles om de reis in anonimiteit te kunnen maken, maar toch mocht hij daar van die bank niet geweest zijn. Heel binnenkort zitten we gevangen in een werkelijkheid waar vrijwel geen politie meer nodig is want de private law van bedrijven reguleren de burgers ook zonder staat.

VOC-oprichter Marion Smith bewoog zich in het verleden ook wel in Europese conservatieve kringen, maar werd daar met name door de Oost-Europeanen met argwaan bekeken vanwege zijn (geo)politieke agenda en diens duidelijk bedoeling een wig te drijven tussen Europa enerzijds en Rusland en China anderzijds. Ving hij in Europa bot, in Washington is hij een gevierd man op fundraisingdiners waar de crême de la crême van de Amerikaanse havikken zich laat zien en gul doneert voor zijn retoriek.

Ik houd verder geen pleidooi voor China, en diens raison d’etat. Hobbesianisme is in de westerse noch in de rest van de wereld lovenswaardig. In mijn boek Permafrost heb ik dat voldoende en uitgebreid uiteengezet. Maar wanneer China zich midden in een geopolitieke, economische en propagandaoorlog bevindt waar de VS een dubieuze rol speelt in het opjutten van licht ontvlambare volksstammen binnen de Chinese landsgrenzen (Hong Kong eveneens), met overduidelijk Amerikaans belang, zijn harde antiterreurmaatregelen begrijpelijk.

En onder Xi Jinpeng is China helemaal een anti-religieuze koers gaan varen, waar niet alleen moslims, maar vooral ook christenen en boeddhisten zwaar onder te lijden hebben, zo laat our man in China, Alexander Zwagerman, keer op keer zien in Epoque Magazine. Het is zeker niet ondenkbaar dat die huidige antireligieuze Chinese koers is versterkt door de invloed van westerse christenen zoals onder andere Marion Smith en Adrian Zenz in de westerse media. Maar ook door de economische en politieke druk van Amerika op China en de meer heimelijke invloed van de VS via de Oeigoeren in China waar de CIA wel degelijk een oorzakelijke rol speelt in het moslimterrorisme (zie links beneden). Voor de voormalige hegemoon hebben nooit spelregels gegolden. Het was steeds de VS die de regels voor anderen bepaalde en dat nog steeds wil doen.

Het is zeker niet ondenkbaar dat het antireligieuze Chinese beleid versterkt wordt door buitenlandse inmenging, want hetzelfde gebeurde de afgelopen halve eeuw immers ook al in Turkije, waar het de christelijke zaak zeker niet hielp dat de Grieks-orthodoxe patriarch op de loonlijst van de CIA stond en waar vele Amerikaanse evangelical ‘pastors’ in feite geheim agenten waren, niet alleen in Turkije, maar in heel veel andere landen met een hoge CIA-activiteit. Levend onder overheden die weinig genuanceerd omgaan met buitenlandse inmenging en ondermijning, doet dit de zaak voor gewone gelovigen in zulke landen helemaal geen goed. Dit kan de VS natuurlijk geen zier schelen. Sterker nog, het ‘bewijst’ hun gelijk en ze pronken met de slachtoffers naar de eigen bevolking.

Het instrumentele gebruik van seculier en religieus fanatisme duikt altijd op in tijden van hobbesianisme, ongeacht of dat laatste nu oosters of westers gekleurd is. Amerika gebruikte al bijna een eeuw fanatieke moslims voor zijn geopolitieke doelen, en zet sektarische fanatici in eigen land in voor propagandadoeleinden bij het eigen volk. Deze slimmigheid die de Byzantijnen volgens Henri Pirenne al kenden, ontbreekt in China geheel. Men is er in tegenstelling tot westerse landen tamelijk transparant in wat hen goed dunkt voor China, de Chinezen en de geestelijke welstand van het land. Ook De Wikileaks documenten schetsen een beeld van China dat zich rechtlijnig en open opstelt naar eigen land, maar ook in de regio. De propagandatechnieken van Edward L. Bernays zijn in Peking dus nog niet goed bestudeerd. In de strijd tussen China en de VS zien we niet alleen een strijd om de wereldhegemonie van de komende 50 jaar, maar ook die tussen twee spiegelbeelden.

Verder lezen:

The Unz Review [link]

The Gray Zone [link]

Willy van Damme [link]

Waarom Amerika IS in Afghanistan in stand houdt

Behind the U.S. anti-China campaign