Posted on

Volledig ontslagdossier van Huig Plug

Dossier Huig Plug
In maart 2017 was het zeer onrustig in het Justitieel Centrum voor Somatische Zorg (JCvSZ, in de volksmond ‘het gevangenisziekenhuis’).
Als gevolg van de onmenselijke handel- en werkwijze van een afdelingshoofd van de piw’ers (penitentiair inrichtingwerkers) kregen de gedetineerden en piw’ers last van psychische en lichamelijke klachten.
Twee piw’ers (waaronder Huig Plug) vroegen aan Directeur Annemarie van Koeveringe of er zsm een crisisvergadering zou kunnen worden ingepland.
Tijdens die vergadering (drie maanden later, op 13 juni 2017) werd al snel duidelijk dat de piw’ers geen vertrouwen meer hadden in het afdelingshoofd.
Het afdelingshoofd bleef echter op zijn plek zitten, de twee piw’ers werden wel aangepakt/benadeeld: Huig Plug werd het JCvSZ uitgezet, hij moest van de directeur in de bouwpool gaan werken, zijn collega (een lid van de ondernemingsraad) werd voor twee jaar naar Detentiecentrum Schiphol verbannen…
Plug meldde zich ziek. Vanaf augustus 2017 hield PI Haaglanden zich niet aan de Wet Verbetering Poortwachter.
Plug vroeg in 2018 een deskundigenoordeel aan bij het UWV, deze instantie stelde Plug in het gelijk. PI Haaglanden legde
alle conclusies en aanbevelingen van het UWV naast zich neer.
Op 4 september 2019 kwam secretaris-generaal Siebe Riedstra met een aanbod: hij trok het ontslag van Plug in en bood hem een nieuwe baan aan op voorwaarde dat Plug zijn excuses zou aanbieden, zijn beschuldigingen zou intrekken en voortaan zijn mond zou houden.
Plug heeft dat aanbod afgewezen, hij wilde dat er een onderzoek zou worden opgestart naar de misstanden op het terrein van PI Haaglanden én de malversaties rond zijn ontslagprocedure.
Het UWV legde een loonsanctie op aan PI Haaglanden, er gold tevens een ontslagverbod: PI Haaglanden mocht Plug niet ontslaan vóór 18 juli 2020.
Justitie had maling aan alles, men ontsloeg Plug (EERVOL) m.i.v. zondag 15 december 2019.
Plug heeft deze zaak aangevochten, op 3 februari 2021 was er een eerste zitting over deze zaak.
Anno 2021 is er nog steeds sprake van een angstklimaat.
Tussen Januari 2018 en 2021 deden minimaal veertien artsen, verpleegkundigen en penitentiar inrichtingwerkers meldingen van misstanden bij o.a. de Centrale Vertrouwenspersoon Integriteit, de Dienst Justitiële Inrichtingen, de Inspectie J&V (IJ&V), de Inspectie Gezondheidszorg Jeugd (IGJ), minister Dekker, de vaste kamercommissie J&V en kamervoorzitter Arib.
De meldingen van de 14 artsen, verpleegkundigen en piw’ers zijn niet/nooit serieus genomen door de IJ&V en IGJ.
Een klacht van tien artsen en verpleegkundigen
werd door Inspecteur-generaal Henk Korvinus op 22 oktober 2020 ook niet correct afgehandeld…
Twee rijksinstituten (de IGJ & IJ&V) hebben gesjoemeld met gegevens over het gevangenisziekenhuis JCvSZ.
Wie zijn er o.a. bij de doofpot betrokken?
Minister Sander Dekker
Minister Ferd Grapperhaus
Minister Hugo de Jonge
oud-secretaris-generaal Siebe Riedstra (mag nu als Directeur ABD Topconsult alle topambtenaren benoemen, oa COVID-19-dossier)
Dirk Rinkel (centrale coördinator integriteit van Dekker en Grapperhaus)
Ronald Barendse (t/m 5 juli 2019 waarnemend secretaris-generaal J&V)
Gertjan Bos (oud inspecteur-generaal Inspectie J&V)
Ewald Riks (t/m juli 2019 plv Inspecteur-generaal Inspectie J&V)
Hans Faber (hoofdinspecteur-directeur Inspectie J&V)
Henk Korvinus (miv 1 januari 2020 inspecteur-generaal Inspectie J&V)
Gerard Bakker (Hoofd Dienst Justitiële Inrichtingen)
Michel Groothuizen (Plv Hoofd Dienst Justitiële Inrichtingen)
Monique Schippers (Directeur Gevangeniswezen en Vreemdelingenbewaring)
Eric Nijman (Plv. Directeur Gevangeniswezen en Vreemdelingenbewaring)
Jelle Dijkstra (oud vestigingsdirecteur PI Haaglanden)
André Verschoor (directeur PPC, PI Haaglanden)
Annemarie van Koeveringe (oud-directeur JCvSZ, in februari 2019 stiekem verplaatst naar PPC Vught)
Diverse senior-inspecteurs van de Inspectie J&V en IGJ.
Posted on

Ontslag- en klokkenluidersdossier Huig Plug

Dossier Huig Plug
In maart 2017 was het zeer onrustig in het Justitieel Centrum voor Somatische Zorg (JCvSZ, in de volksmond ‘het gevangenisziekenhuis’).
Als gevolg van de onmenselijke handel- en werkwijze van een afdelingshoofd van de piw’ers (penitentiair inrichtingwerkers) kregen de gedetineerden en piw’ers last van psychische en lichamelijke klachten.
Twee piw’ers (waaronder Huig Plug) vroegen aan Directeur Annemarie van Koeveringe of er zsm een crisisvergadering zou kunnen worden ingepland.
Tijdens die vergadering (drie maanden later, op 13 juni 2017) werd al snel duidelijk dat de piw’ers geen vertrouwen meer hadden in het afdelingshoofd.
Het afdelingshoofd bleef echter op zijn plek zitten, de twee piw’ers werden wel aangepakt/benadeeld: Huig Plug werd het JCvSZ uitgezet, hij moest van de directeur in de bouwpool gaan werken, zijn collega (een lid van de ondernemingsraad) werd voor twee jaar naar Detentiecentrum Schiphol verbannen…
Plug meldde zich ziek. Vanaf augustus 2017 hield PI Haaglanden zich niet aan de Wet Verbetering Poortwachter.
Plug vroeg in 2018 een deskundigenoordeel aan bij het UWV, deze instantie stelde Plug in het gelijk. PI Haaglanden legde
alle conclusies en aanbevelingen van het UWV naast zich neer.
Op 4 september 2019 kwam secretaris-generaal Siebe Riedstra met een aanbod: hij trok het ontslag van Plug in en bood hem een nieuwe baan aan op voorwaarde dat Plug zijn excuses zou aanbieden, zijn beschuldigingen zou intrekken en voortaan zijn mond zou houden.
Plug heeft dat aanbod afgewezen, hij wilde dat er een onderzoek zou worden opgestart naar de misstanden op het terrein van PI Haaglanden én de malversaties rond zijn ontslagprocedure.
Het UWV legde een loonsanctie op aan PI Haaglanden, er gold tevens een ontslagverbod: PI Haaglanden mocht Plug niet ontslaan vóór 18 juli 2020.
Justitie had maling aan alles, men ontsloeg Plug (EERVOL) m.i.v. zondag 15 december 2019.
Plug heeft deze zaak aangevochten, op 3 februari 2021 was er een eerste zitting over deze zaak.
Anno 2021 is er nog steeds sprake van een angstklimaat.
Tussen Januari 2018 en 2021 deden minimaal veertien artsen, verpleegkundigen en penitentiar inrichtingwerkers meldingen van misstanden bij o.a. de Centrale Vertrouwenspersoon Integriteit, de Dienst Justitiële Inrichtingen, de Inspectie J&V (IJ&V), de Inspectie Gezondheidszorg Jeugd (IGJ), minister Dekker, de vaste kamercommissie J&V en kamervoorzitter Arib.
De meldingen van de 14 artsen, verpleegkundigen en piw’ers zijn niet/nooit serieus genomen door de IJ&V en IGJ.
Een klacht van tien artsen en verpleegkundigen
werd door Inspecteur-generaal Henk Korvinus op 22 oktober 2020 ook niet correct afgehandeld…
Twee rijksinstituten (de IGJ & IJ&V) hebben gesjoemeld met gegevens over het gevangenisziekenhuis JCvSZ.
Wie zijn er o.a. bij de doofpot betrokken?
Minister Sander Dekker
Minister Ferd Grapperhaus
Minister Hugo de Jonge
oud-secretaris-generaal Siebe Riedstra (mag nu als Directeur ABD Topconsult alle topambtenaren benoemen, oa COVID-19-dossier)
Dirk Rinkel (centrale coördinator integriteit van Dekker en Grapperhaus)
Ronald Barendse (t/m 5 juli 2019 waarnemend secretaris-generaal J&V)
Gertjan Bos (oud inspecteur-generaal Inspectie J&V)
Ewald Riks (t/m juli 2019 plv Inspecteur-generaal Inspectie J&V)
Hans Faber (hoofdinspecteur-directeur Inspectie J&V)
Henk Korvinus (miv 1 januari 2020 inspecteur-generaal Inspectie J&V)
Gerard Bakker (Hoofd Dienst Justitiële Inrichtingen)
Michel Groothuizen (Plv Hoofd Dienst Justitiële Inrichtingen)
Monique Schippers (Directeur Gevangeniswezen en Vreemdelingenbewaring)
Eric Nijman (Plv. Directeur Gevangeniswezen en Vreemdelingenbewaring)
Jelle Dijkstra (oud vestigingsdirecteur PI Haaglanden)
André Verschoor (directeur PPC, PI Haaglanden)
Annemarie van Koeveringe (oud-directeur JCvSZ, in februari 2019 stiekem verplaatst naar PPC Vught)
Diverse senior-inspecteurs van de Inspectie J&V en IGJ.
Posted on

Vaccinoloog Geert vanden Bossche waarschuwt: “Ik ben meer dan bezorgd over de desastreuze impact op het menselijke ‘ras’.”

SUPER ACTUEEL! Voormalige naaste topmedewerker van de Bill en Melinda Gates Foundation, topvaccinoloog van GAVI en andere grote vaccininstituten in onder meer Duitsland en Nederland, Geert vanden Bossche, waarschuwt voor de gevolgen van massavaccinaties tijdens de pandemie. Hij deed dat tijdens de Vaccinatietop in Ohia van 1-3 maart. Lees de hele PDF hier:

Geert vanden Bossche

Daarvoor deed hij al een uitgebreide oproep aan de WHO om per direct de hele vaccinatie campagne tegen Covid-19 te stoppen omdat het desatreus uit zou pakken:

Geert vanden Bossche II

Lees hier meer over Geert vanden Bossche https://www.linkedin.com/in/geertvandenbossche/

Posted on

Ontluisterende slachtofferverklaring over excessief politiegeweld Den Haag

Zaterdag 20 februari jl. besloten mijn man en ik na bezoek aan onze kinderen – die in Den Haag wonen – te wandelen in Den Haag of in Scheveningen. In verband met voorspelde adviezen, besloten we in de mooie wijken van Den Haag te wandelen. We kwamen terecht op het voetpad naast de Koningskade. Hier eenmaal aangekomen moest mijn man naar het toilet. Ik ging zelf op een bankje zitten met mijn rug naar het Malieveld, lekker in het zonnetje.

Na een tijdje kwam mijn man terug en ging bij mij op het bankje zitten. Na ca. 15 minuten kwam er politie te paard op het voetpad. Inmiddels stonden we met een man te praten toen bleek dat er politie te paard naar ons toe kwam. Ik liep met de man het pad af en ter hoogte van een blauw politiebusje draaide ik mij om, want waar bleef mijn man nu?

Ik zag dat mijn man op ca. 10-12 meter afstand stond te praten bij de politie te paard en dat hij vervolgens ruw werd aangepakt door twee politiemensen en min of meer op de grond werd gedwongen. Ik raakte in paniek en het eerste wat ik mij realiseerde is dat als hij mee zou moeten ik zonder autosleutel zou staan.

Een vreemde gedacht bij een paniekreactie, maar ik had slechts één doel: ik wilde de autosleutel. Vervolgens werd ik ruw aangepakt door een agente die bij het busje stond en ik moest onmiddellijk het voetpad verlaten. Dat wilde ik ook, alleen ik vroeg haar of ik de autosleutel van mijn man mocht krijgen. De agente gaf geen enkel antwoord en schreeuwde alleen dat ik van het voetpad moest en begon mij te slaan op mijn rug. Ik bleef roepen dat ik de autosleutel wilde.

Plotseling stond er een agent naast mij (uit het busje?) die mij in een wurggreep nam en vervolgens lag ik plat op de grond. Ik had het gevoel dat ik stikte. Ik probeerde nogmaals uit te leggen dat ik de autosleutel wilde hebben.

 

Er kwamen twee (?) mannen uit het busje die mij in het busje sleurden en mijn handen hardhandig op mijn rug vastbond met tie-wrap die als het ware mijn handen afbond. Ik kwam op mijn buik en gezicht op de vloer van het busje te liggen met mijn gezicht tegen de achterdeur. Ik bleef maar vragen om mijn autosleutel en waarom ik hier lag. Ondertussen ging men, naast verbaal geweld (schreeuwen en vloeken), door mij hardhandig te bewerken. Ik kreeg harde klappen op onder meer mijn rug en ik moest maar opstaan. Alleen ik lag in zo’n houding dat het onmogelijk was om op te staan. Er werd zeker met 3 man aan mij gesjord en vervolgens kwam ik in een zeer vreemde houding te liggen op een zodanige manier dat ik merkte dat vanuit mijn stuitbeen (3 jaar geleden stevig geblesseerd) een hevige pijn opkwam waarbij ik mijn gevoel in mijn linkerbeen kwijt raakte. Iets waar ik nu drie jaar voor bij een ostheopaat in behandeling ben.

Ik schreeuwde het uit van de pijn. Het resultaat was dat er nog meer tegen mij geschreeuwd werd (ik moest mijn bek houden), alleen ik bleef het uitgillen van de pijn.

Ik werd weer ruw aangepakt van achteren en ik moest mijn naam en geboortedatum geven. Waarop ik nog kon uitbrengen: Ik ga in deze houding even nu niets zeggen, ik stik van de pijn, lig op een zeer vreemde houding waarbij ik ook nog op een obstakel lag in het busje en ik wil hieruit.

 

Na een beetje rondgereden te hebben, stopte het busje en moest ik overstappen in een ander busje. Ik gaf aan dat ik dus niet kon lopen, noch meer zitten. Er werd agressief naar mij geschreeuwd dat ik moest overstappen, alleen dat kon ik dus niet. Vervolgens werd ik door twee of drie man hardhandig in een busje geduwd, op een bankje gesleept waar ik min of half op lag. Er werd op dat moment ook gezegd dat ik werd gefilmd.

En daar lag/hing/zat ik, met mijn handen op mijn rug en inmiddels een enorme pijn aan nek, rug en handen en dan voornamelijk mijn stuitje met een verlammende pijn naar mijn voet.

Vervolgens ging het busje rijden waarbij ik hoopte dat ik niet van die bank zou afvallen. Na deze rit ging het busje open en stonden er zeker acht politiemensen die ook hier weer mij agressief toeschreeuwden dat ik uit het busje moest stappen. Alleen ja, dat ging dus niet wegens de pijn. Dat vertelde ik ook. Wat er toen gebeurde was echt ongelooflijk, men vloekte, schreeuwde naar mij (je kon op het Malieveld – waar ik overigens niet was – ook lopen dus hier ook) en vervolgens probeerde men mij hardhandig te laten lopen. Ik schreeuwde het weer uit van de pijn. Toen kwamen er twee mannen op mij af die mijn handen pakten en beiden dreigden dat ik moest lopen en dat zij anders mijn duimen zouden breken. Vervolgens pakten beiden mijn duim en ik had ook echt het gevoel dat mijn duimen op het punt stonden gebroken te worden. Ik gilde het uit, niet alleen van pijn in stuitje/been, maar ook van dit geweld. Dit is zeer beangstigend en bedreigend, iets wat ik nooit heb meegemaakt.

Ik werd het busje uitgesleurd door zes man die mij als het ware over de grond sleepte omdat ik niet op mijn benen kon staan. Zo ook door een gang en ik werd in een open hokje gesleurd met de boodschap dat ik hier moest staan.

Ja, hoe? Met het sleuren was mijn fysieke gesteldheid er niet beter van geworden. Ik lag met mijn hoofd tegen de achterwand en toen besloot men dat er maar een rolstoel moest komen. Daar werd ik vervolgens in gehesen. Er stonden op dat moment zo’n twaalf politiemensen om mij heen.

Met rolstoel werd ik in een kamer gereden waar een hulpofficier van justitie zat en waar twee agenten stonden (man en vrouw). De hulpofficier gaf nog zijn naam, zei vervolgens niet veel, ging een en ander lezen en vertrok uit de kamer. Ik bleef achter met de twee agenten die overigens zeer aardig waren en tegen wie ik vertelde dat ik zo’n pijn had. Ja, er was een dokter voor mij geroepen. Ik kreeg van de agent een bekertje water.

Na een tijdje kwam de hulpofficier terug en ik vertelde dat ik zo’n pijn had. Er kwam een andere agente die hiernaar vroeg en ik vertelde hoe mijn scheurtje in mijn stuitbeen enkele jaren geleden is ontstaan en over de behandelingen. Zij verliet daarna de kamer. De hulpofficier meldde dat er een huisarts was opgeroepen.

 

Daarna werd ik in een lift gereden met twee agenten en op de vierde verdieping in een cel geplaatst met het uittrekken van mijn schoenen en mijn juwelen. Zij lieten mij achter met een bekertje water. Ik hing hier zo’n 1,5 uur in mijn rolstoel ook omdat ik nog enorme pijn in mijn linkerbeen had. Moeizaam ben ik een keer naar het toilet gegaan.

Na een tijdje kwamen twee agenten vragen of ik een maaltijd wilde. Ik zei ja en ik kreeg een magnetron maaltijd met een beker melk. Bij nader inzien had ik geen trek, dit nog wegens de pijn.

Rond 19.00 uur (? Ik had geen horloge) werd ik met rolstoel naar een verhoorkamer gebracht. Iedere deur, drempel gaf een schok in mijn stuitje.

 

In de verhoorkamer wachtten twee mensen mij op, een man en een vrouw. Die lazen mijn rechten op en hadden vragen voor mij. Aan de hand van mijn antwoorden typte de man tegelijkertijd het verslag uit. De verklaring moest ik hierna ondertekenen, maar ik kreeg geen kopie.

 

Opvallend uit dit ‘verhoor’, wat geen verhoor was maar een recht op een verklaring:

 

  • De vrouw begint het gesprek met zo’n agressieve toon dat ik reageerde met: Ik zit hier op de een of andere manier in een situatie die onterecht is. Dat betekent niet dat u mij op zo’n agressieve toon hoeft te benaderen. Laten we het in ieder geval beschaafd houden. Ze bond in.
  • Op het moment dat ik vertelde dat we ervoor gekozen hadden om lekker te wandelen door Den Haag omdat we na al die maanden opgehokt te zijn wel eens ergens anders wilden zijn: antwoordde zij dat zij na haar werk ook na 21.00 uur binnen moest blijven. Mijn reactie: het gaat hier om mij en niet om wat u ervaart.
  • Cruciaal was de opmerking van de man dat hij aangaf dat de politieagente bij het busje mij had verteld ‘dat er voor de autosleutel zou worden gezorgd’. Ik gaf aan dat dit pertinent niet waar was en dat zij direct begon met mij te slaan en dat ik daarna snel op de grond lag in een wurggreep. Hij probeerde dit weer waarop ik zei: ik ben een van de grondleggers van de standaard communicatie volgens EQF, erkend door de stichting van de Arbeid waarbij naar ethiek verwezen is. Daar geloof ik heilig is en als ik iets verkeerd zou hebben gezegd of gedaan is het ook mooi als ik dat zou bevestigen. Alleen dat is hier juist niet het geval dus ik wil dat u nu ophoudt om mij woorden in de mond te leggen.

 

Na dit gesprek werd ik weer naar mijn cel gereden. Daar heb ik ca. nog een half uur in gezeten totdat ik rond 20.00 uur de cel mocht verlaten. Ik werd naar een balie gereden waar ik mijn spulletjes kon ophalen (incl. jas, schoenen) en ik werd naar de hal gebracht. Ik mocht hier op een bankje zitten en waar was mijn echtgenoot nu?

Die bleek al buiten te zijn. Nadat hij de auto had opgehaald, vertrokken wij weer richting huis.

 

Ik strompelde mijn huis in en heb de hele nacht slecht geslapen. Niet alleen wegens pijn in stuitje, been, maar ook wegens mijn pijn bij mijn keel, schouders, rug en zo ook handen. Overigens heb ik diverse malen gevraagd waar die dokter nu bleef. Niemand wist dit en die is ook nooit gekomen.

 

Voordat we naar bed gingen hebben mijn man nog uitgebreid onze ervaringen gedeeld. Waarbij opvallend was dat ik met zoveel absurd geweld ben behandeld, terwijl hier geen enkele grond, aanleiding voor was.

Tevens was de grote overeenkomst dat wij het woord Corona niet hebben gehoord. Nergens ook inachtneming van 1,5 m afstand, mondkapje, aanraken enzovoorts. Heel bijzonder.

Posted on

Moeders van Nederland in actie: “sta stil bij onze kinderen”

Drie moeders schuiven in Blue Tiger Studio aan tafel en vertellen waarom zij de Leeuwinnen-actie hebben opgezet. Zij gaan nu voor hun kinderen staan en pikken de intimidatie van kinderen niet meer. ‘Sta stil bij onze kinderen’, heet de actie. Ze maken zich zorgen over onder meer het feit dat kinderen verantwoordelijk gemaakt worden voor volwassenen (‘parentificatie’) en dat alle ruimte voor groei en ontwikkeling wordt inegruild voor verstikking en angst. Op 6 maart zullen moeders in heel Nederland klaarover spelen op alle zebrapaden. En ook vaders kunnen zich er bij aansluiten! KIJKEN!

Posted on

Aankondiging: Tussenrapportage BPOC 2020 verschijnt 1 maart

https://www.deblauwetijger.com/product/buitenparlementaire-onderzoekscommissie-2020-tussenrapport/
BESTEL & INFO

Pre-order nu! Verkrijgbaar vanaf 1 maart.

De BPOC 2020 doet middels het horen van getuigen onderzoek naar de door de overheid getroffen maatregelen in het kader van Covid-19, het coronavirus.

De commissie hoort deskundigen zoals artsen, wetenschappers, juristen en hoogleraren. Ook worden (horeca)ondernemers, docenten en ouders gehoord, om een zo breed mogelijk beeld van de invloed van de maatregelen op mens en maatschappij te krijgen.

De volgende vragen staan centraal: Waarom zijn sinds 15 maart 2020 Covid-19 beperkende maatregelen opgelegd? Zijn deze maatregelen effectief en staan ze in verhouding tot de ziekte die veroorzaakt wordt door het door het SARS-CoV-2 virus?

De verhoren zijn openbaar, worden gefilmd en gestreamd. Van de verhoren is een schriftelijk verslag gemaakt.

Naar aanleiding van de verhoren wordt een tussenrapport en een eindrapport met bevindingen en conclusies opgesteld dat wordt aangeboden aan de Tweede Kamer en relevante maatschappelijke organisaties.

De commissie is opgericht door Pieter Kuit en zijn dochter Jade Kuit uit bezorgdheid over het beleid van de Nederlandse regering ten aanzien van Covid-19, en de invloed die dat beleid heeft op mens en maatschappij.

 

Posted on

Jan Engel: de ondermijnende rol van het RIEC in de rechtsstaat

Dit artikel hoort bij onze talkshow over de overheid als grootste ondermijner van d rechtstaat, vanmorgen verschenen op ons Youtube-kanaal (klik hier).

Het is niet voor iedereen goed mogelijk geweest verbanden te ontdekken tussen ontwikkelingen in de voorgaande jaren en het huidige coronaregime. Wie echter kijkt naar de ontwikkeling van de integrale- of één-overheidsgedachte ontdekt meerdere parallellen. Vergelijken we de coronamachtsgreep met de werkwijze van het RIEC, dan zien we dat er in beide gevallen tegen een onzichtbare vijand gestreden wordt met gebruikmaking van steeds meer toegeëigende, niet bestaande bevoegdheden gebaseerd op anekdotisch bewijs, gefaciliteerd door de rechtspraak. En natuurlijk wordt op kosten van de belastingbetaler flink geld uitgegeven zonder duidelijk nut.

De 10 RIEC’s (Regionaal Informatie en Expertise Centrum) zagen in 2009 formeel het levenslicht in de strijd tegen ondermijnende criminaliteit. Dit zijn convenantorganisaties zonder rechtspersoonlijkheid waarin politie, OM, FIOD, SIOD, Koninklijke Marechaussee, GGD, Belastingdienst en gemeentes overleggen en gegevens uitwisselen zonder wettelijke grondslag en noodzaak, zonder rechtelijke toets of zelfs concrete verdenking en zonder kennisgeving aan de betrokkenen.

De afdeling EOS, Externe Overheidssamenwerking, is de schakel tussen de belastingdienst en het RIEC. De heer Armand van N. is hoofd van een dergelijke afdeling in Breda. Hij is als getuige opgeroepen in de casus Fort Oranje maar wilde niets zeggen.

 

Als er een ‘signaal’ binnenkomt van een van de partners, wordt dit via een processchema verwerkt tot een interventie-advies. In het hier getoonde voorbeeld wordt dus samengespannen om een nietsvermoedende burger van zijn vermogen te ontdoen. De bevoegdheid tot ontneming bestaat immers slechts in samenhang met een strafrechtelijke veroordeling en kan alleen door het Openbaar Ministerie ingezet worden. In deze casus participeerde het OM niet, zoals ook uit de presentielijst blijkt. Er is geen sprake van strafrechtelijke vervolging of veroordeling.

Pagina’s uit het interventiebesluit van de casus Bloedkoraal /Fort Oranje. Opmerkelijk is daarbij dat men schijnbaar de WOB wilde omzeilen.

Werkproces integrale casusaanpak door het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (2019) pagina 2

 

Pagina 8 Proces in stroomschema

 

Zoals uit de inleiding van het werkproces blijkt, wordt niet alleen in open bronnen maar ook in enkele niet-open bronnen gezocht om een mogelijk probleem bloot te leggen. Al deze informatie van niets vermoedende burgers die te goeder trouw hun data afstaan aan de partners van het RIEC wordt opgeslagen in het Informatie Systeem van het RIEC op de server van het ministerie van Veiligheid en Justitie, natuurlijk zonder toezicht en buiten het bereik van de AVG.

 

Pagina 3 van de usermanagement handleiding RIEC

Pagina 3 van de usermanagement handleiding RIEC

Uit het waarschuwingskader blijkt dat oude cases niet worden gewist, zoals vaak beweerd is, maar opgeslagen blijven op de server. Op de website van riec.nl is meer te vinden over de werkwijze en zijn de originele documenten zoals het convenant,  de werkprocesbeschrijving en de handleidingen te downloaden.

Uit de kinderopvangtoeslagaffaire hebben we geleerd welke kwalijke rol de rechtspraak speelt. Niet alleen grijpt zij niet in, zij legitimeert het onrechtmatig overheidshandelen. “Ze stonden erbij en zagen dat het goed was”, zei Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt in Vrij Nederland.

Op https://regioburgemeesters.nl/thema/aanpakken-en-voorkomen-criminaliteit/ondermijnende-criminaliteit/sbo/ kun je lezen dat de rechtspraak schijnbaar ook formeel partner geworden is.  En de rechtbank Zeeland West Brabant organiseerde op 17 juni 2017 een minisymposium voor partners om eens bij te praten.  Waarom organiseert een rechtbank onderonsjes met de Officier van Justitie en de Taskforce? Wat is ondermijnende criminaliteit? Is niet alle criminaliteit ondermijnend?

Posted on

BEZORGING Corona, vals alarm? GOED LEZEN AUB!

De derde druk van Corona, vals alarm? is eergisteren bij PostNL bezorgd en sommigen van u hebben het al in huis. Wie voor 7 december besteld heeft kan het uiterlijk zaterdag ontvangen.

Wie het tussen 7 en 14 december besteld heeft, ontvangt het voor woensdag a.s.

De bestellingen van de laatste dagen worden begin volgende week verzonden.

Buitenlandzendingen waaronder België worden anders verzonden en hebben doorgaans langere bezorgtijden van soms wel 1 tot 3 weken langer ten gevolg.

Hetzelfde geldt voor bestellers van Epoque 10. De herdruk is 23 december in huis en zal hopelijk rond of na de kerst bezorgd worden. Dat geldt voor losse verkoop en voor nieuwe abonnees. Uiteraard ontvangen nieuwe abonnees gratis het boek Corona, vals alarm? bij hun abonnement.

Posted on

Webwinkelprijzen tijdelijk ex btw weergegeven

Door een technische fout worden de prijzen in de webwinkel tijdelijk excl. btw weergegeven. Op de factuur en bij het afrekenen wordt de btw er wel correct over berekend. Bij de hardlopende titels zullen we handmatig de prijs incl btw erbij vermelden die u vervolgens ook afrekent. Excuses voor de overlast!