Posted on

Bericht van Pater Daniël Maes: Corona

Pater Daniël Maes, auteur voor De Blauwe Tijger, is een Belgische priester die woont en werkt in Syrië en regelmatig stuurt hij nieuwsbrieven om ons op de hoogte te houden van zijn ervaringen in dit rampgebied. Onderstaand een fragment over de corona-epidemie en zijn visie erop:

Toen het corona virus uitbrak verklaarden de politieke wereldleiders onmiddellijk: wij zijn in oorlog! Ze wilden de volle aandacht van de bevolking vestigen op dit virus en de mensen angst aanjagen. Alom werden overdreven cijfers verspreid en steeds meer doden in het vooruitzicht gesteld, zonder enige redelijke grond. Wereldwijd werden draconische maatregelen genomen, waardoor miljoenen mensen hun inkomen verloren en in armoede geraakten. Toen aan het Italiaanse parlement het cijfer van 25.000 doden werd meegedeeld, zorgde het parlementslid Vittorio Sgarbi voorde ontmaskering: er waren welgeteld 925 mensen gestorven aan het corona virus en 24.075 aan geheel andere oorzaken. Gelijkaardige vervalsingen vonden in alle landen plaats. In België worden nagenoeg alle sterfgevallen in bejaardenhuizen aan corona toegeschreven, waardoor de angst flink opgedreven kan worden.

Het corona is een nagenoeg gewone griep. Daarvoor zijn goede en goedkope geneesmiddelen ter beschikking. De zwakkeren en zij die gevaar lopen hierdoor besmet te worden, dienen goed verzorgd te worden. De hele bevolking dient wat extra aandacht aan hygiëne te besteden en te zorgen voor een gezonde voedingen de versterking van het eigen afweersysteem. De meeste regeringennamen de tegenovergestelde maatregelen waardoor ze veel meer mensen lieten sterven. Een intern rapport van het Duitse ministerie (dat we vorige keer al gaven), door de ambtenaar Stephen Kohn openbaar gemaakt, klaagt de lockdown aan als nutteloze maatregel tegen corona en zeer schadelijk voor de hele bevolking. Hetzelfde doet dr. Camilla Stoltenberg, de voorzitster van het Noors instituut voor volksgezondheid. De schepen bieden ons de beste illustratie. Het Franse vliegdekschip Charles De Gaulle heeft 1046 mariniers, waarvan 60% aangetast is door het corona virus en geen enkele dode. Het VS vliegdekschip Roosevelt heeft 3000 mariniers, waarvan 25 % aangetast is en er één gestorven is. Als mondmaskers effectief zijn, waarom dan 1,5 m afstand houden? En als deze maatregelen zin hebben, waarom dan de hele gezonde bevolking in lockdown opsluiten?

Een club van superrijken, gesteund door Wall Street, het militair-industrieel complex, de Big Pharma, die de politici en de media beheersen, willen steeds rijker worden, de armen uitschakelen met alle menselijke waarden van leven, gezin en samenleving. Hiervoor willen ze dat permanent en wereldwijd oorlogen gevoerd worden. Die gaan daarom ook nu in coronatijd onverminderd door.

De oproep van onze politici is een valse oorlogsverklaring, bedoeld om de echte criminele oorlog tegen de hele mensheid te verdoezelen. Zij moeten ter verantwoording geroepen worden voor de dood, armoede, ellende van ontelbare onschuldigen. Er moet een wereldwijde weerstand groeien. Geen massabetogingen zoals de huidige Black Lives Matter, zogezegd tegen racisme, die door dezelfde duistere machten gesteund worden om volken en landen nog meer te ontwrichten. Het moet een weerstand zijn uit alle volken, niet gemanipuleerd en niet gesponsord, voor het herstel van de waardigheid van alle mensen, de fundamentele burgerrechten, de democratie, de rechtvaardigheid en de waarheid.

“Verplichte afzondering is ‘racistisch’…Verplichte afzondering vernietigt onze instellingen, ondermijnt het gezinsleven en de sociale relaties, vernietigt de cultuur, sluit scholen en universiteiten en zaait armoede bij de brede lagen van de wereldbevolking…

De schade veroorzaakt door de wereldwijde economische afgrendeling overtreft verre de gevolgen van het corona virus voor de gezondheid. Het doel van de financiële elite, de miljardairs, de filantropen[Bill Gates, Soros] is de concentratie van de rijkdom, het failliet van de reële economie, een massale werkeloosheid, sociale ongelijkheid en racisme…

Wat wij nodig hebben is een echte beweging vanuit de basis, over heel het land, nationaal en internationaal, onafhankelijk van de financiële ondernemingen. De corona crisis is een oorlogsdaad tegen de mensheid. Wij moeten de hand reiken aan allen die van deze crisis het slachtoffer zijn. De wettigheid van de COVID-19 pandemie steunt op angst, valse informatie en de onderworpenheid aan een hoger gezag. De leugen breken betekent het breken van een crimineel opzet van een wereldwijde vernietiging, waarvan het najagen van profijt de belangrijkste kracht is. We hebben aan de basis een breed netwerk nodig, onafhankelijk van alle lagen van de bevolking, in stedelijke agglomeraties, in steden en dorpen, op de arbeidsplaatsen en de parochies. Organisaties van arbeiders en landbouwers, van de beroepen en ondernemingen, scholen en studentenverenigingen, oud-strijders en religieuzen dienen zich bij deze beweging aan te sluiten. De pandemie van COVID-19 is gebouwd op een leugen. Het eensgezind aanvaarden hiervan moet gebroken worden” (Emeritus prof. Michel Chossudovsky, Canadees econoom en auteur, directeur van het Centre for Research on Globalisation, 5 juni 2020: https://www.mondialisation.ca/covid-19-le-neoliberalisme-et-la-campagne-contre-le-racisme/5646297).

We zijn in oorlog, maar niet tegen een virus. We strijden tegen duistere machten in onze wereld, zoals de hl Paulus het schreef: “Want onze strijd gaat niet tegen vlees en bloed, maar tegen de heerschappijen, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis…” (Efeziërs 6, 12)

[N.B. ~ Lees HIER meer over het laatste boek van Pater Daniël Maes bij De Blauwe Tijger. Klik HIER voor zijn Syrische oorlogsdagboeken.]

 

Posted on

Big Tech en hun wereldwijde bevolkingspolitiek

Op 11 september 2000 houdt Edward Hooper een lezing bij de Royal Society in Londen waarin hij ingaat op de oorsprong van het HIV-virus. Een jaar voor zijn optreden had de Britse journalist het vuistdikke boek The River. A Journey Back to the Source of HIV and AIDS gepubliceerd. Het ruim 1000 pagina’s tellende boek en de lezing doen veel stof opwaaien. Cooper werd door de wetenschappelijke elite hard aangepakt. Wetenschappelijke tijdschriften als Nature en Science probeerden Coopers onorthodoxe theorie over de oorsprong van het HIV-virus onderuit te halen. Wat was zo bedreigend aan het verhaal van de Britse journalist?

De mainstream wetenschap zegt dat het HIV-virus, verantwoordelijk voor AIDS, mensen besmet omdat in bepaalde delen van Afrika apen worden gegeten. Het virus sprong van aap over naar mens, luidt de theorie. Hooper schrijft in zijn boek ‘The River’ echter overtuigend dat niet het eten van apenvlees, maar het testen en toedienen van een poliovaccin in de jaren vijftig van de vorige eeuw in Belgisch Kongo, verantwoordelijk was voor het overspringen van het HIV-virus naar de mens. De Pools-Amerikaanse viroloog Hilary Koprowski had in de naoorlogse jaren in de Verenigde Staten een oraal toe te dienen poliovaccin ontwikkeld. Testen met apen leken aan te geven dat het vaccin weinig bijverschijnselen gaf, waardoor de Amerikaanse overheid het vaccin begin jaren zestig vrij gaf voor de Amerikaanse markt. Koprowski had inmiddels samen met virologen Albert Sabin en Herald. R. Cox in de toenmalige Belgische koloniën in Afrika honderdduizenden mensen het poliovaccin toegediend. Hooper werd voor zijn onderzoek op het spoor gezet door de Amerikaanse journalist Tom Curtis, die al in 1992 in het tijdschrift Rolling Stone een artikel publiceerde waarin hij het poliovaccin als oorsprong van het HIV-virus aanwees. Beide journalisten vonden in een groot aantal bronnen overeenkomsten tussen de plaatsen waar de Amerikaanse virologen hun vaccin hadden toegediend en waar het HIV-virus voor het eerst opdook. Bovendien ontdekken ze dat een aan het HIV-virus verwant virus – SIV – onder meer in Afrikaanse apen voorkomt. Het SIV-virus is aangewezen als de directe voorloper van het HIV-1-virus, dat verantwoordelijk is voor AIDS. Koprowski testte zijn poliovaccin onder meer op 150 chimpansees die in zijn laboratorium in Stanleyville in Belgisch Kongo werden gehouden. Hooper ontdekt uiteindelijk dat het vaccin niet alleen getest werd op de apen, maar ook werd geprepareerd in chimpanseecellen en werd toegediend aan de mensen in de kolonie. Niet apenvlees, maar een poliovaccin, is de bron van de AIDS-epidemie.

We zien nu dat de mainstream wetenschap opnieuw hetzelfde scenario volgt! Werden in de vorige eeuw apenvlees-etende zwarte Afrikanen beschuldigd van een dodelijk virus, nu krijgen de Chinese voedselmarkten de zwarte piet voor de verspreiding van COVID-19. En opnieuw worden journalisten en onafhankelijke onderzoekers door de wetenschap en media weggezet als ‘samenzweringsgekken’ en ‘dilettanten’. Wat Hooper en Curtis, beiden niet-wetenschappers, overkwam, is thans ook het lot van veel mensen die kritische vraagtekens zetten bij het officiële verhaal over COVID-19 en de aanpak daarvan. Een aantal van de wetenschappers die de poliovaccin-theorie categorisch afwijzen, laten zich nu ook weer horen in de discussie over de oorsprong van COVID-19. Eén van de voornaamste stemmen in dat koor is The Scripps Research Institute, het grootste private onderzoeksinstituut ter wereld, met ruim 2000 werknemers, 200 laboratoria en 1000 patenten. Bill Gates is de grootste donor van het instituut. In maart werd bekend dat hij aan Scripps geld heeft gegeven voor onderzoek in een Belgisch laboratorium naar een COVID-19 vaccin. 

 

De Israëlische theoloog Alan Levinovitz, die twee jaar in China woonde, zegt in Trouw van 13 juni jl over die voedselmarkten: “Ah, die markten vond ik fantastisch. Al het eten was seizoensgebonden, levende dieren werden voor je neus geslacht. Ik kreeg er enorme waardering voor de natuur en haar eigen ritme, kom daar eens om in een moderne supermarkt.” Levinovitz heeft ook geen goed woord over voor de reflex van veel politici en activisten om met de komst van het COVID-19 virus het vlees eten, het kappen van bossen en de ‘megalomane levensstijl’ opnieuw te willen verbieden. “We zijn zo gewend aan het idee dat onnatuurlijk gedrag leidt tot schade, dat alles wat onnatuurlijk is de wortel lijkt van alle ellende die ons overvalt… Wie meer afhankelijk is van de natuur, heeft meer besef van de soms ruwe werkelijkheid, zoals kindersterfte door bacteriële infecties. Het is makkelijk om de natuur te idealiseren in een comfortabele en veilige samenleving waaruit alle grote roofdieren verjaagd zijn,” zegt Levinovitz.

Maar het kwam het Westen tevens goed uit om de concurrerende wereldmacht China in het beklaagdenbankje te zetten. Zogenaamde ‘kritische’ media, zoals bijvoorbeeld ‘Lubach op Zondag’, werkten klakkeloos mee aan de propaganda-machine (Udo Ulfkotte, auteur bij De Blauwe Tijger, heeft hier een boekje over open gedaan). China heeft de uitbraak geheim gehouden en onderschat, en heeft een dikke vinger in de pap bij de Wereldgezondheidsorganisatie WHO, luidt het mantra van de westerse media en politiek. Door alle pijlen op China en haar relatie met de WHO te richten, kan dit nepnieuws mooi als afleiding fungeren voor de rol van Bill Gates en zijn stichting in de coronacrisis en de mondiale gezondheidszorg. De Bill and Melinda Gates Foundation, opgericht in 2000 door de ict-miljardair en zijn vrouw, werkt al jaren nauw samen met de WHO. De Foundation, met een vermogen van 46,8 miljard dollar een van de grootste private stichtingen ter wereld, is een belangrijk financier van de Wereldgezondheidsorganisatie. Volgens de website Politico, die Gates typeert als “de machtigste arts op aarde”, is de Gates Foundation na de Verenigde Staten de belangrijkste donor van de WHO (vanaf 2000 meer dan 2,4 miljard dollar). Bill Gates was de eerste privé-persoon die een WHO-bijeenkomst met regeringsleiders mocht toespreken en volgens Politico durft niemand in academische en diplomatieke kringen hem te bekritiseren. Politico sprak 16 mensen voor een portret van de “machtigste arts”, maar allemaal durfden alleen op basis van anonimiteit te praten. Kern van hun verhalen is dat ze bevreesd zijn voor de enorme invloed van de miljardair en zijn bedrijf op gezondheidszorg wereldwijd: “He is treated liked a head of state, not only at the WHO, but also at the G20,” zegt een van de geïnterviewden. Bovendien raakt de organisatie, en met haar vele gezondheidsdiensten in landen, meer en meer afhankelijk van de miljardair. Zo wordt de poliovaccinatie campagne van de WHO voor 60 procent gefinancierd door de Gates Foundation. De media presenteert deze campagne als een groot succes, maar niets is minder waar.

Robert F. Kennedy Jr, neef van de vermoorde president John F. Kennedy, onthult in een rapport de dodelijke gevolgen van de door de Gates Foundation gefinancierde polio-campagne. Terwijl polio  wereldwijd aan het afnemen was, begon de Gates Foundation massaal kinderen in India te behandelen met een vaccin. Het gevolg was niet een afname, maar juist een toename van bijna een half miljoen gevallen van polio. Het onderzoek van Children Health Defense , de organisatie van Kennedy, onthult dat in Afghanistan, de Filipijnen en Congo (!), nieuwe uitbraken van polio gelinkt zijn aan vaccinaties. In 2018 was 70 procent van alle polio-uitbraken wereldwijd veroorzaakt door vaccins. In 2014 stierven in India 7 jonge vrouwen na een HPV-inentingsprogramma, gesponsord door de Gates Foundation. Deze stichting testte in 2010 in Kenia een experimenteel malariavaccin. Gevolg: 151 dode kinderen en ruim 1000 met ernstige bijverschijnselen. 

Een voorbeeld van hoe privaat-militaire samenwerking en het echtpaar Gates de wereld van vaccins is gaan beheersen. In 1997 had het Amerikaanse Ministerie van Defensie het plan om alle militairen te vaccineren tegen anthrax. De Amerikaanse admiraal Crowe, toen ambassadeur van de Verenigde Staten in het Verenigd Koninkrijk, lekte het plan naar Porton International, een in Engeland gevestigd biotechnologisch bedrijf. Porton koopt de enige Amerikaanse firma die een vaccin maakte en verandert de naam van het bedrijf in BioPort. Crowe wordt directeur en krijgt bij aantreden 10 procent van de aandelen. BioPort wordt genereus gefinancierd door The Carlyle Group, bekend van de Irakoorlog in 2003 en de banden met de CIA. In 1998 verwerft BioPort het exclusieve recht op de productie van anthraxvaccins. Het sluit een aantal contracten ter waarde van 69 miljoen dollar af met het Pentagon. Het geld gaat echter vooral naar bonussen en kantoren. Begin 2001 wil het Pentagon de contracten ontbinden, maar dan komt 911 en de reeks aanslagen met anthraxbrieven. BioPort kan opnieuw beginnen. De naam van het bedrijf wordt in 2004 gewijzigd in ‘Emergent Biosolutions’. In de afgelopen maanden is het bedrijf in samenwerking met Novovax druk bezig met de ontwikkeling van een COVID-19 vaccin. De samenwerking krijgt steun van de Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), die weer gesponsord wordt door… de Bill Gates Foundation. 

Het lijkt erop dat de Bill and Melissa Gates Foundation vooral ontwikkelingslanden ziet als een proeftuin voor vaccins, ongeacht de gevolgen. Daar heeft heeft het echtpaar Gates namelijk geen boodschap aan, want 10 jaar geleden zei Bill in een Ted-presentatie: “Er zijn nu 6,7 miljard mensen op aarde en binnenkort zijn dat er 9 miljard. We kunnen dat aantal echter met tien tot vijftien procent terugdringen, als we goed te werk gaan met vaccinaties, gezondheidszorg en geboortebeperking”. In het jargon van de Verenigde Naties, waar de WHO onderdeel van uitmaakt, heet zo’n programma ‘het bevorderen en versterken van reproductieve rechten’, zoals omschreven in Millenniumdoel nummer 5. En daarmee past de strategie van Gates ook perfect in het straatje van de milieubeweging (Groene Khmer), die immers ook een verkleining van de wereldbevolking beoogt. Deze biopolitiek van een van de rijkste mensen op aarde komt dichter bij huis als we bedenken dat het RIVM, dat het Nederlandse coronabeleid bepaalt, geld ontvangt van de Gates Foundation voor de ontwikkeling van “een nieuw en veilig poliovaccin voor locale productie in ontwikkelingslanden”! Luister naar de uitstekende podcast over biopolitiek op deblauwetijger.com. 

En daarmee is de cirkel rond. Wat Edward Hooper en Tom Curtis ontdekten over de oorsprong van het HIV-virus, namelijk het testen en toedienen van experimentele vaccins in de Derde Wereld, is nog steeds aan de orde van de dag. Waarom wordt bijvoorbeeld een potentieel AIDSvaccin, op basis van een alleen in westerse landen voorkomend HIV-virus, getest in Oeganda? Op zijn website schrijft Hooper dat de wereld niets heeft geleerd van de oorsprong van het HIV-virus. Onderzoek alle mogelijke oorzaken van COVID-19, niet alleen de voedselmarkt-theorie, zegt de journalist. Hoe zit het bijvoorbeeld met de Chinese laboratoria of wat is de invloed geweest van de CISM Military World Games in Wuhan in oktober 2019, waar diverse internationale atletiekteams aan deelnamen?

Waren het echter in de vorige eeuw wetenschappers van laboratoria die het veld ingingen om de vaccins toe te dienen, in de 21ste eeuw zijn het door Big Tech gefinancierde NGO’s en VN-organisaties die de wereld hun bevolkingspolitiek oplegt en media en politiek voor hun karretje spant om hun doelen te bereiken. In de afgelopen 70 jaar is er niet veel veranderd. Alleen heeft men nu een wereldwijde crisis bewerkstelligd om nog verdergaande maatregelen te nemen om ieder kritisch geluid, zoals 20 jaar terug dat van Edward Hooper, uit te schakelen.

Hooper: http://www.aidsorigins.com/ en http://www.aidsorigins.com/covid-19-and-the-origins-of-aids-debate/ 

Politico: https://www.politico.eu/article/bill-gates-who-most-powerful-doctor/ 

Robert Kennedy Jr.: https://childrenshealthdefense.org/news/government-corruption/gates-globalist-vaccine-agenda-a-win-win-for-pharma-and-mandatory-vaccination/

TED-presentatie: https://www.ted.com/talks/bill_gates_innovating_to_zero 

Posted on

#Obamagate. Er is rook, maar is er ook vuur?

Nu de COVID19 crisis voor dit seizoen ten einde lijkt te lopen [1] kunnen we weer kijken naar andere zaken in de wereld. Een voorbeeld van een andere zaak die het komende jaar nog veel headlines gaat geven is de 4-jaarlijkse verkiezingscyclus in de Verenigde Staten. Nu vind ik het zeer leuk om elke 4 jaar deze cyclus in detail te volgen, omdat de verkiezingen altijd veel vreemder zijn dan Hollywood-fictie kan bedenken. De Amerikaanse versie van House Of Cards is uitermate saai vergeleken met wat we de afgelopen 16 jaar aan verkiezingscycli voorgeschoteld hebben gekregen.

Welnu, net toen deze cyclus saai begon te worden met de verkiezing van Joseph “Joe” Biden als kandidaat voor de Democraten (hij is het nog niet overigens, dat is pas in augustus officieel) en alle aandacht voor de pandemie is er een nieuw spookje opgekomen. Het spook van oneigenlijke beïnvloeding door de uitgaande regering-Obama. [2] De beschuldigingen van beïnvloeding door president Obama zijn niet nieuw.

Een persoon die zich QAnon noemt grossiert al een tijdje in de meest bizarre theorieën waarbij Donald Trump wordt voorgesteld als een held die Hillary Clinton heeft laten executeren. Sindsdien zouden er volgens QAnon dubbelgangers van Hillary Clinton rondlopen. Nederlandstaligen die QAnon genegen zijn verspreidden het verhaal dat de Nederlandse overheid internet zou afsluiten, en dat net een week nadat de Nederlandse overheid op internet (!) verklaarde dat het internet wordt gezien als vitale infrastructuur.

Maar dat er evidente onzinnigheden worden gedebiteerd in het voordeel van Trump ontslaat ons niet van de plicht om de laatste roddels en relletjes rond de verkiezingen die in het voordeel zij van Trump te onderzoeken en op waarheid te toetsen.

Wat is er namelijk gebeurd? De afgelopen 3,5 jaar hebben voor een deel in het teken gestaan van een onderzoek tegen Donald Trump vanwege banden met Rusland en dat Russische beïnvloeding ervoor heeft gezorgd dat Donald Trump gekozen is. Het verhaal is nooit echt geloofwaardig geweest omdat de “smoking gun” nooit geleverd is. Donald Trump voert als president geen internationaal beleid waarbij Rusland evident voordeel van heeft.

Het onderzoek onder leiding van Robert Mueller leverde geen resultaat op in termen van daadwerkelijke strafbare feiten [3]. Niettemin hebben veel televisiezenders en websites net gedaan als of de Russische beïnvloeding een feit was, lang voordat er serieus onderzoek gedaan was en toen de theorie onvermijdelijk uit elkaar viel nooit hun excuses aan de nieuwsconsument aangeboden.

De jongste “Obamagate”-rel is iets van hetzelfde genre, maar dan met Barack Hoessein Obama in de hoofdrol. Obama zou inhoudelijke detailkennis hebben gehad van het afluisteren van de telefoon van generaal Michael Flynn [4] en dat hebben gecommuniceerd in een vergadering met het toenmalige hoofd van het ministerie van Justitie en huidig-presidentskandidaat Joseph Biden. Het ogenschijnlijke doel van het afluisteren zou het verzamelen politiek gevoelige zaken zijn geweest om daarmee Donald Trump te dwarsbomen. Toen verwikkeld in de presidentsverkiezingen.

Als dat het geval is, dan zou dat vergelijkbaar zijn met Watergate. Waarbij president Nixon liet inbreken in het Watergate-complex, waar de Democratische gevestigd was met als doel afluisterapparatuur te plaatsen. Het koste Richard Nixon zijn baan als president. [5] Met als verschil uiteraard dat Obama al reeds geen president meer is en de politieke schade vooral voor rekening van Joe Biden gaat zijn.

Om de verwarring groter te maken pleitte generaal Flynn eerder schuldig aan een aantal zaken rond deze kwestie, dit schuldig pleiten werd in een later stadium teruggetrokken, net als het hele onderzoek naar Flynn. [6] Is dit verdacht? Niet per definitie. In de Amerikaanse rechtsprocedure is een pleidooi voor schuld een onderhandelingsstrategie om eventueel een lagere straf te krijgen dan wanneer men onschuldig zou pleiten en vervolgens ook nog veroordeeld zou worden. Het is onderdeel van het strafrechtproces om eerdere schuldverklaringen terug te trekken als het erop lijkt dat een zaak niet naar een veroordeling gaat.

Net zoals in de Rusland-hoax is er in de zaak-Flynn veel sprake van wat in de Engelstalige wereld “smoke and mirrors” genoemd wordt. Er is een motief, er zijn grote belangen op het spel, er zijn aanwijzingen die wijzen in de richting van juridisch onjuist handelen door Obama, Obama heeft recent vreemde uitspraken over deze zaak gedaan, maar al deze dingen zijn geen “hard” bewijs voor een afluisterschandaal. Misschien gaat dat nog komen, wie weet, maar reken alvast niet op de journalisten van de “dode boom”-media voor waarheidsvinding. Die hebben al collectief besloten dat Obama geen enkele blaam treft voordat er serieus onderzoek gedaan is, net zoals ze Donald Trump schuldig verklaarden zonder dat serieus onderzoek voltooid was.

De Blauwe Tijger heeft al enige tijd een zeer interessant boek in de aanbieding over dit genre journalisten.

Gekochte Journalisten ~ Udo Ulfkotte

[1] https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/grafieken
[2] https://www.geenstijl.nl/5153404/obamagate-wist-obama-tijdens-laatste-ambtsweken-persoonlijk-van-flynn-sting/
[3] https://www.google.com/search?q=conclusion+russia+collusion+robert+mueller&oq=conclusion+russia+collusion+robert+meuller
[4] https://www.youtube.com/watch?v=x9HZvJk5qbU
[5] https://nl.wikipedia.org/wiki/Watergateschandaal
[6] https://edition.cnn.com/2020/05/07/politics/michael-flynn-prosecution/index.html

Posted on

Vergeet groepsimmuniteit, keep calm and stay at home!

Door Robert Tieleman.

 

Verkeerd voorgelicht

Nederland is op het verkeerde been gezet, het is tijd dat iedereen begrijpt waar hij of zij aan toe is. In de speech van afgelopen maandag leek het of de Nederlandse regering groepsimmuniteit nastreefde als ultiem middel tegen de uitbraak van het corona virus, om zo een cordon sanitaire te leggen om de kwetsbare ouderen. Daar waar andere landen over een tijd een 2e piek in het aantal corona besmettingen zou meemaken werd dit op deze manier in Nederland voorkomen. Vandaag bleek bij het beantwoorden van kamervragen dat dit niet zo bedoeld was door het RIVM. Of dit was ingegeven door de internationale kritiek op dit plan moet later maar uitgezocht worden. Feit is dat met name veel jonge en gezonde mensen het gevoel hebben gekregen dat het voor hun niet erg zou zijn om ziek te worden. Zij zouden over het algemeen slechts milde verschijnselen krijgen en het zou helpen om groepsimmuniteit op te bouwen. Het zijn deze boodschappen die de bevolking ten onrechte gerustgesteld hebben. Geen wonder dat met name de jongeren denken dat zij zich daarom minder strikt aan de regels hoeven te houden. Let wel, het heeft geen zin om mensen te beschuldigen, iedereen heeft zijn best gedaan om een ramp te voorkomen. Helaas is het besef bij de politiek een paar weken te laat ingedaald, al dan niet door minder gelukkige voorlichting. Ik wil ook geen paniek zaaien, maar wel graag een reëel beeld geven van wat ons de komende weken te wachten staat en uitleggen welke maatregelen u zelf kunt nemen.

De ernst van de zaak

In Nederland zijn nu 408 patiënten in het ziekenhuis opgenomen geweest, waarvan 171 op de intensive care. Nederland rapporteerde de eerste dode op 2 maart, en vandaag op 18 maart zijn dat er 58. Dat lijkt misschien nog geen drama, maar er is een dagelijkse toename van 20% in het aantal dodelijke slachtoffers. De intensive care behoefte neemt in een nog sneller tempo toe, waardoor over 2 weken, wanneer de recent afgeroepen maatregelen hopelijk enige effect krijgen, alle maximaal beschikbare intensive care bedden belegd zullen zijn met corona patiënten. Er zijn echter ook andere ziektebeelden waar intensive care capaciteit voor nodig is. Corona patiënten liggen gemiddeld 14 dagen op de intensive care, dus over 1 tot 2 weken is er een groot probleem, om over de weken daarna nog maar te zwijgen. Als u nu besmet wordt is er tegen de tijd dat u over 2 weken eventueel echt ziek wordt geen volwaardig intensive care bed meer beschikbaar. En ook in noord- en oost-Nederland, waar de besmettingsgraad nog laag is zullen alle bedden belegd zijn met patiënten, overgeplaatst uit Brabant en Limburg.

Wat kunt u zelf doen?

Ik raad u daarom allemaal aan, blijf binnen! Houd afstand! Zorg dat u geen besmetting oploopt, doe het voor u zelf, maar doe het ook voor ons. U klapt voor ons, elke avond. U luidt de kerkklokken voor hoop en troost. U organiseert spontaan kinderopvang voor hen die moeten werken in de zorg. U doneert mondmaskers, omdat uw bedrijf deze momenteel niet nodig heeft. Dit zijn prachtige hartverwarmende initiatieven die ons enorm steunen. Maar stel uw eigen gezondheid niet op het spel, met de kans uiteindelijk in het ziekenhuis opgenomen te moeten worden, en een gevaar voor uzelf, of voor ons te zijn. Zorg ervoor dat de druk op de zorg afneemt, zodat er weer voldoende opvang beschikbaar komt.

Neem uw verantwoordelijkheid, vermijd fysiek contact, voor uzelf en voor ons!

18 maart 2020

Robert Tieleman is cardioloog te Groningen

Posted on

Eric Mecking: het Minsky Moment nadert, stabiliteit schept instabiliteit

Hyman Philip Minsky (1919-1996) was een Amerikaanse econoom die vooral bekend werd door zijn Financial instability hypothesis. Het centrale idee daarbij is dat stabiliteit destabiliseert, dat in een stabiele economie iedereen de neiging heeft om steeds grotere risico’s te nemen, die uiteindelijk de stabiliteit ondergraven. Minsky leert ons dat financiële markten een kort geheugen hebben en elke keer weer neigen te denken dat het deze keer anders is. Gezien de toenemende financieel-economische en politieke risico’s ben ik geneigd te denken dat Minsky weer gelijk krijgt.

Minsky’s theorie is nooit doorgedrongen tot de economische vaktijdschriften en academische handboeken met hun wiskundige modellen, waar Minsky wars van was. Het was echter de historicus professor Charles P. Kindleberger (1910-2003) die in 1978 in zijn klassieke werk Manias, panics and crashes: a history of financial crises aantoonde, hoeveel financiële crises perfect pasten in Minsky’s raamwerk.

Pas door het klappen van de internetbubbel in 2000-2002 en de kredietcrisis van 2007-2009 werd het ‘Minsky moment’ een begrip. Het werd spreekwoordelijk voor het stadium voor de crisis waarin met schulden overladen bedrijven door de opgedroogde liquiditeit gedwongen worden hun activa te verkopen en daarmee een vicieuze cirkel in gang zetten van dalende prijzen en kredietschaarste.

Minsky stelt in zijn Financial instability hypothesis dat een financiële crisis niet het resultaat is van een schok van buiten het systeem, wat vaak in economische standaardmodellen wordt verondersteld, maar van onevenwichtigheden binnen het financiële stelsel. Dat een economie met een goede, robuuste financiële structuur met overwegend normale financiering langzaam maar zeker verandert in een economie met een ‘fragiele’ financiële structuur, waar speculatieve en Ponzi financiering domineren.

“Stability is destabilizing” is een befaamde uitspraak van Minsky. Wanneer het economisch lange tijd goed gaat, vervagen de herinneringen aan een voorbije crisis. Het toenemende optimisme tijdens jaren van economische groei en stabiliteit, leidt ertoe dat velen dit als normaal gaan vinden en daarnaar gaan handelen. Sterker nog, door het optimisme gaat bijna iedereen geloven dat de bomen tot in de hemel groeien en willen steeds meer mensen profiteren van de stijgende prijzen op de financiële markten. Dat betekent dat zij geen gevaar meer zien, roekeloos worden en steeds meer risico nemen. LEES VERDER IN EPOQUE MAGAZINE >>

Posted on

Vincent de Haan: Urgenda en de geschiedenis van het EVRM

Op 20 december 2019 deed de Hoge Raad uitspraak in de door de stichting Urgenda aangespannen klimaatzaak. Urgenda eiste vijf jaar geleden bij de rechtbank Den Haag dat de staat maatregelen zou nemen om 25 tot 40 procent CO2-reductie te bewerkstelligen. De rechtbank en het gerechtshof wezen deze vordering toe, en de Hoge Raad bekrachtigt deze eerdere uitspraken nu. Het belangrijkste argument van deze rechters is dat op de Nederlandse staat een rechtsplicht rust om het recht op leven en het recht privacy te beschermen. De gevaarlijke klimaatverandering die voorspeld wordt, kan deze rechten op termijn bedreigen. Het recht op leven brengt niet alleen met zich mee dat de overheid zelf geen mensen mag doden, maar ook dat zij mensen moet beschermen tegen externe dreigingen. Als er bijvoorbeeld een gevaarlijke seriemoordenaar in Nederland rondloopt, kan de overheid ook niet stil blijven zitten. Dat wil echter niet zeggen dat elk dodelijk slachtoffer dat valt, meteen een schending van het recht op leven door de overheid is. Als de overheid op zich geschikte maatregelen, bijvoorbeeld een groot politieteam, inzet, en er vallen dan toch nog enkele slachtoffers, dan is dat uiteraard te betreuren, maar heeft de overheid het recht op leven niet geschonden. LEES VEDER IN EPOQUE MAGAZINE >>

 

Posted on

De huisrenegaat van De Volkskrant en de zwakte van rechts

Mocht Eva Vlaardingerbroek een merk zijn geweest, dan had ze vandaag flink kunnen cashen. De Volkskrant zond haar huisrenegaat, Hassan Bahara, op haar af om een stuk te produceren met wederom louter rancuneus geklets, verdachtmakingen, losse associaties en dwarsverbanden die uitsluitend tussen Hassans linker en rechterhersenhelft plaatsvonden.

En wij kunnen het zeggen, want toen we een half jaar geleden eenzelfde behandeling van hem kregen, genereerde dat veel nieuwe Epoque-abonnees, en mensen die onze webwinkel ontdekten. Eva had vandaag dus haar Eva-mokken en Eva is great-mutsen klaar moeten hebben staan (dat kan trouwens alsnog).

Een half jaar geleden hadden we heel woedend kunnen worden en er helemaal mee aan de haal kunnen gaan over wat er niet klopte aan het artikel over ons. De Volkskrant-trutjes hadden het immers gepresteerd om zogenaamd anderhalf jaar lang aan een artikel te werken waarin, zo bleek uiteindelijk, geen enkele primaire bron werd geraadpleegd. En nadat het artikel van zes pagina’s uitkwam, viel een TPO-redacteur mij op social media aan, op basis van die door de Volkskrant verzonnen of niet-gecheckte uitspraken. Hieruit bleek voor mij al dat men op rechts meer waarde hecht aan de media die ze bekritiseren dan aan de eigen mensen. De verheven positie van de journalist is nog steeds een speerpunt in het rechtse denken terwijl dat natuurlijk nergens op is gebaseerd.

Linkse reflexen op rechts

Meer recent was er ophef vanwege een domme en onnodige uitspraak van Haye van der Heyden, namelijk dat zelfs holocaustontkenners op zijn nieuwe omroep ON hun mening zouden mogen verkondigen. Haye moest zich vervolgens na veel ophef terugtrekken bij ON, maar nog geen paar uur later zond de VPRO een documentaire uit over neonazi Constant Kusters, en bood zo een platform aan een wel hele pikante holocaustontkenner. Als Haye zich moest terugtrekken, waarom viel rechts Nederland dan niet over de VPRO heen, die veel verder ging dan wat Van der Heyden voorstond? Het tekent de zwakte van rechts: men reageert op incidenten, maar zaken met elkaar in verband brengen waar maar een paar uur tussen zit, is al te veel gevraagd.

Een ander bizar voorbeeld van wat er op rechts gebeurt, is dat men de linkse indoctrinatie van het onderwijs hekelt, maar ondertussen en masse probeert het bijzonder onderwijs af te schaffen, zodat de linkse indoctrinatie ook de christenkindjes kan verpesten. Volgens deze redenatie is de overheid dus het probleem, maar de oplossing is nog meer overheid. Het is een zelfvernietigingsideologie op rechts: men is boos, boos, boos, maar de noodzakelijke denkstap zet men niet.

Linkse strategie

Deze zwakte op rechts wijst op een strategie die we al langer bij linkse media zien. Twee jaar geleden, toen Jeroen de Vries nog persvoorlichter was bij Tweede Kamer-fractie van de FvD, vertelde hij me eens dat hij behoorlijk bezig werd gehouden door linkse media; kranten, bladen en tv-programma’s. Deze mensen mailden en belden hem dag in dag uit op met steeds één vraag. En de volgende dag met weer een andere vraag. En zo werkten elk van die media schijnbaar maandenlang door aan één artikel en één uitzending, maar Jeroen was er naar eigen zeggen heel druk mee. Ik dacht bij mezelf ‘Waarom ga je in vredesnaam op al die vragen in?’

Want hetzelfde deed De Volkskrant ondertussen ook bij ons. Ik gaf één interview, maar er verscheen niks in de krant. Een jaar lang verscheen er zelfs niks in de krant, maar ondertussen wilden ze nog een interview, en nog een, en nog een. En ik deed dat niet. Ze wilden ook ‘graag de uitgeverij zien’. Doei.

Wat is dit voor strategie? Het is een strategie van woede en afleiding die op rechts helaas te vaak niet wordt doorzien. Ze delen gedurende langere tijd steeds porretjes uit, even een mailtje, een belletje, even een vraag neerleggen. Altijd even laten merken dat ze er zijn, dat ze aan iets werken.

En als er vervolgens wordt gepubliceerd, gaat het niet om een zinvolle journalistieke bijdrage. Integendeel: ze roepen zomaar wat dingen in hun blaadjes. Want wie reageert nou op een stuk waarin louter feitelijkheden staan? Niemand. Rechtsmensen reageren alleen en masse wanneer er louter onzin in staat en ze reageren vaak met veel emotie en onbegrip. Dan zijn ze weer enorm boos. Niets gebeurt zonder reden. Voor Volkskrant-renegaten is al die ophef op rechts vanwege hun rioolgepruttel in de eerste plaats clickbait. Voelen dat je reactie uitlokt is voor rancuneuze mensen eigenlijk al meer dan genoeg. Daarom is de eerste vereiste voor journalisten van linkse blaadjes de aanwezigheid van voldoende rancune.

Goochelaars in rechts water

Maar het tweede gevolg is veel belangrijker: deze strategie creëert een enorme mistwolk die ons het zicht ontneemt op onze eigen strategie. Linkse media zorgen er zo voor dat ze tot de vaste ruis van rechtse mensen gaan behoren. Dat rechtse mensen de linkse aanwezigheid als het ware incorporeren. Dat maakt rechtse mensen boos en soms ook vals.

Dat is wat links wil: mensen boos maken. Wie boos wordt om onfeitelijkheden waarvan je de opzet al mijlenver kunt zien aankomen, laat zich makkelijk afleiden en opnaaien. Zo was het Oekraïnereferendum in 2016 nog niet gewonnen, of heel rechts holde enkele dagen na de uitslag achter een of andere anti-Erdogan mediamomentje aan, als een nieuw worstje dat de meute werd voorgehouden. En rechtse media trapten erin en gingen dagenlang vol tegen Erdogan te keer. En vanaf dat moment was het momentum van het Oekraïnereferendum verloren. De focus was weg bij de massa die tegen het verdrag had gestemd omdat men meeging in de massale ophef rond een islamitische dictator. Zo gaat dat dus veel vaker op rechts. De aandacht erbij houden is lastig, zeker bij een referendum dat zo dichtbij de kern van de hedendaagse problematiek komt en nog steeds van grote betekenis is. Al was het alleen maar omdat het hele Nederlandse grootbedrijf Oekraïne momenteel als achtertuin gebruikt waar ze vrijelijk kunnen doen wat hier niet mogelijk is.

Je gaat het zien als je het doorhebt: er wordt zoveel beleid ingevoerd dat louter bedoeld is om mensen boos te maken. En de paradox is: we moeten ook boos zijn, alleen niet om de dingen waarover we geacht worden boos te zijn. Hetzelfde proberen ze ook bij de boeren, maar die hebben hun prioriteiten veel beter op orde en houden de focus doorgaans wat beter vast. Bovendien hebben zij echte trekkers om iets mee te bereiken, waar veel rechtse mensen niet veel verder komen dan een opgewonden tweetje versturen. Men gaat door en wij laten ons afleiden en boos maken door afleidingsmanoeuvres. De boeren zijn de afgelopen weken aan het lijntje gehouden door het kabinet. Veel gepraat, resultaat is nul. Dat was te verwachten. Ministers kunnen immers zelf niks beslissen. Als je weet hoe de lijnen lopen in dit land, weet je ook dat je niet op het Malieveld moet zijn en ook niet bij ambtenaren of bij een minister. Het gaat om de 30 UBO’s van dit land.

Dit land is een bananenrepubliek, Nigeria aan de Noordzee. Vraag dat maar aan mensen die het echte geld verdienen in dit land, en die afhankelijk zijn van vergunningen, ambtenaren, wethouders, toezicht, inspectie, belastingdienst, voorschriften, arbo en zo verschrikkelijk veel meer. Je kunt aan alle regels voldoen en toch morgen alles kwijt zijn. Al die dingen zijn alleen bedoeld om ons te frustreren, onder druk te zetten en ons in staat van bewustzijnsvernauwing te houden. Maar het gaat er niet om. En zo zijn ook de linkse media slechts een mechanisme waarmee de goochelaars hun grote truc kunnen onttrekken aan het zicht van het publiek. Onze aandacht wordt voortdurend afgeleid.

Die 30 mensen kun je natuurlijk ook boos maken. Door te laten zien dat we weten wat zij doen en waar ze mee bezig zijn. Laat je vooral niet afleiden. In plaats van de reactie te geven die we intuïtief moeten geven als we gepord worden door de systeemknechten van media, overheid en academie, moeten we de rust en focus bewaren en ons richten op de mensen die werkelijk de ellende veroorzaken waar we midden inzitten: de vernietiging van de middenklasse, de genocide op het MKB, de centralisatie van ongelofelijke hoeveelheden macht, geld en recht, het kapen van het publieke domein, het opwerpen van rookschermen overal waar mogelijk is en het afleiden van de aandacht van het volk. Volkswoede is het makkelijkste te managen, mits je de middelen hebt. Je kunt het opwekken, sturen, en ergens op richten. Maar wie zich laat verleiden woedend te worden vanwege zaken die bedoeld zijn onze aandacht af te leiden, kan wel eens in volstrekte lethargie wegzakken wanneer zijn aandacht gevestigd wordt op fundamentelere zaken die we geacht worden níet te zien. Want de boosheid moet gericht worden op degenen die het genereren.

Kortom; hun strategie werkt: rechts laat voortdurend mensen vallen en valt elkaar voortdurend aan. Links is veel verder met groepssolidariteit dan rechts. Voor wie linkse aanslagen en ander smerig werk heeft opgeknapt, wordt goed gezorgd. Ze worden beschermd in plaats van vervolgd.

Het wrange is dat, voorzover het rechts betreft, de geschiedenis heeft geleerd dat Eva Vlaardingerbroek waarschijnlijk kan stikken (als ze gewoon een lelijke vent was geweest).

Posted on

Azov Bataljon in Hong Kong? En wel hierom:

De VS sleepte in 1992 al Moedjahedien naar Bosnië – vanuit Noord-Afrika, het Nabije Oosten en het Midden-Oosten – om daar Joegoslavië als land tot ontploffing te brengen, wat uitmondde in een verschrikkelijke ‘burgeroorlog’. Later deed ze hetzelfde met de Syrische ‘burgeroorlog’, en nog recenter werden IS-bataljons van Irak naar Khorasan (Centraal Azië) overgevlogen omdat IS haar werk in Syrië er klaarblijkelijk op had zitten, maar effectiever zou zijn in de regio, omdat IS daar druk kan zetten naar China (Oeigoeren), naar Rusland en naar Iran.

Maar hetzelfde gebeurt met zogenaamd extreem-rechtse groeperingen. Kenden we in de Koude Oorlog het project Gladio, in de laatste decennia zagen we hoe de VS en de NAVO extreem-rechtse groeperingen bewapende in Kiev, die overigens ook banden hadden met IS-terroristen in het Midden-Oosten. Behalve bij de terroristen van IS, vechten deze Oekraïense neonazi’s nu ineens mee met de demonstranten in Hong Kong. Wat? Inderdaad.

In de westerse media is men van links tot rechts van de legitimiteit van deze demonstranten overtuigd, want wat is er slechter dan China? Zoals activist Jim Glover opmerkte, gedragen de Hongkong-demonstranten zich dermate slecht dat ze in de VS veel slechter behandeld zouden zijn dan nu in Hong Kong, en zouden ze in de VS al veel eerder zijn afgetuigd, neergeschoten en zijn opgesloten dan in Hong Kong. Maar ze demonstreren tegen China, dus is alles geoorloofd en westerse mainstream media promoten dat idee honderd procent.

 

Nou, daar is inmiddels al heel veel op af te dingen. Zo bleek Hong Kong een safe space voor Chinezen die het te heet onder de voeten werd in eigen land en wegens corruptie en andere criminaliteit vervolging boven het hoofd hing. Hong Kong leverde immers niemand uit aan ‘Peking’. Ongeacht het niveau van de Chinese rechtstaat, wil geen enkel land natuurlijk met een de facto verzelfstandigde provincie opgescheept zitten die alle schurken huisvest om vervolging te willen ontlopen van dat land. Een wetsvoorstel moest daar dus verandering in brengen en hoppa, opeens gingen studenten de straat op om te protesteren. Nu vraagt u zich, in tegenstelling tot de hele westerse pers, direct af waarom uitgerekend studenten gaan protesteren tegen een wet die uitlevering van Chinese criminelen mogelijk maakt aan China. Wat hebben studenten daarmee te maken? Goeie vraag! Want ik zou het ook niet weten, behalve dat de inzet van studenten al meer dan 50 jaar een beproefd middel is om iets te forceren dat niets met studeren te maken heeft.

Maar deze protesten in Hong Kong zijn geen noviteit. In mijn boek Permafrost heb ik uitgebreid de protesten uit 2014 behandeld. Kent u Occupy Central nog, de goedgemarkte verzetsbeweging die met hippe logo’s, bedrukte spandoeken en door marketeers bedachte slogans en symbolen streed “voor meer burgervrijheid en minder inmenging van Peking”? Wat een nobel idee! Wie is er niet voor meer burgervrijheid, meer zelfbestuur en minder controle van de Partij? Iedereen in het Westen is er dus voor. Maar of die Chinese inmenging werkelijk wel zo slechts was, vraagt niemand zich hier af.[i] Wat nu als deze beweging enkel de frontorganisatie is voor westerse aanwezigheid in de regio, en strategische spelletjes om Peking bezig te houden in eigen land, de bevolking, waar mogelijk, op te zetten tegen het landsbestuur en de openbare orde, en natuurlijk tegelijkertijd een beroep te doen op ónze afkeer van dat Chinese bestuur terwijl dat Chinese bestuur de bevolking meer democratie geeft dan tijdens de hele Britse bestuursperiode het geval was?

 

Wel, zo simpel is dat. In 2014 werd Occupy Central door de NED aangejaagd en gesponsord, Deze CIA-organisatie was al actief in Hong Kong, twee jaar voordat de stad in 1997 aan China zou worden overgedragen door Groot-Brittannië. En vergeet ook niet het flinke aantal genânte ontmoetingen tussen Britse, Amerikaanse, Duitse en andere westerse consuls in Hong Kong met protestleiders als Joshua Wong, Benny Tai en anderen tussen 2012 en nu en wellicht al voor 2012.[ii] Uit alles blijkt dat westerse overheden en hun (n)go’s maar wat graag in ‘vijandig gebied’ stoken, partijen tegen elkaar opzetten en zich dus van begin tot einde met “buitenlandse aangelegenheden” bemoeien.

 

En nu haalt het Russische nieuwsbureau Sputnik facebookposts naar voren waaruit blijkt dat de nuttige idioten die in Oekraïne al jaren dood en verderf zaaien, dat nucook in Hong Kong doen. Want Amerika beloont haar knechten doorgaans best behoorlijk. Ben je mobiel, dan is strijden in het Amerikaanse proxylegioen heel lucratief. De vlag van IS kan snel ingewisseld worden voor die van andere ‘islamitische’ splintergroepen, en ‘demonstranten’ kunnen in een vloek en een zucht van de ene naar de andere door het Westen opgezette kleurenrevolutie overstappen, en voor allerlei ‘democratische’ bewegingen c.q. knokploegen werken die niet alleen Hong Kong maar ook Kiev van de regen in de drup hielpen, en alleen al in Oekraïne tienduizenden doden ten gevolg had en nog steeds heeft. De deurtjes blijven hetzelfde, maar de naambordjes en logo’s zijn snel veranderd. De stroom van geld en ‘adviseurs’ is de enige constante.

 

In Hong Kong wordt wederom enorm veel geplunderd waardoor de middenstand tegen het bestuur opgezet wordt omdat ze geen orde creëren. Dezelfde strategie hanteert Antifa en andere rioters ook bij ons: Creëer een breed gevoel van onveiligheid onder de bevolking en de regering zwicht snel voor de eisen van opstandelingen. Dat westerse regeringen ondertussen zelf de grootste terrorist van de middenstand zijn, dringt nu langzaam door in Europa en Amerika. Ook bij ons zijn de meeste ‘demonstraties’ in feite weinig meer dan bewust door de overheid opgezette publiekscampagnes, zoals de hele scholierenklimaathysterie, die vanaf de allereerste aanzet door de EU en andere instellingen is gefinancierd om de bomenkap, elektrisch rijden en windfarms op zee en op land er doorheen te kunnen jassen. Hersenspoel de jeugd en je wint de toekomst, maar vooral heel veel geld. Vernietig het MKB, boeren en vissers en je controleert het land. Dit zijn zomaar wat algemene leidraden uit de huidige politieke praktijk. Het gaat er natuurlijk om al die punten met elkaar te verbinden in een groter verband. Connect the dots: who benefits? Een van de leidraden uit mijn eigen boek Permafrost is dat de oorlog in het buitenland dezelfde is, als die in eigen land. En dat zie je telkens weer terug. De eisen van ‘opstandelingen’ komen bepaalde westerse regeringen altijd erg goed uit. Of het nu gaat om milieuclubs die via de rechter afdwingen dat door de overheid ingevoerde milieunormen eindelijk eens gehandhaafd gaan worden, of om het zaaien van verdeeldheid en creëren van hoofdpijndossiers voor de regeringen in Moskou en Peking. Het Westen bestaat inmiddels al lang niet meer uit soevereine landen: de EU, VN, IMF, ECB, zijn vehikels van multinationals, investeringsfondsen en banken om beleid te implementeren dat enkel in hun voordeel is en soevereine volkeren onderwerpt aan een ondoordringbaar web van internationale regelgeving, jurisprudentie en netwerken. Dit is volledig onttrokken aan elke vorm van grip van de volkeren zelf.

 

Ondertussen vinden de Hongkongse demonstranten het, zoals verwacht, helemaal niet erg dat dit Oekraïense tuig er ook tussen loopt. Elk van deze groepen staat in dienst van een kracht die groter is dan zij, en die hen gebruikt voor een ander doel dan wat zij beogen. Dus komen ze ook niet verder dan dat ook Azov-tuig ‘vrijheid van meningsuiting’ heeft, terwijl het hen natuurlijk op molotovs en stenengooien naar de politie aankomt, en daarbij is iedere hand welkom. Dus zijn ze welkom. ‘Instructies van bovenaf’, denk je dan meteen:

 


NOTEN:


[i] “The situation isn’t so black and white. The NPC did indeed agree to allow universal suffrage for chief executive elections in 2017 at the earliest, with Hong Kong’s Legislative Council elected by universal suffrage in 2020.

It must be noted that the interpretation of universal suffrage in the city’s Basic Law, which has served as Hong Kong’s constitution since 1997, stipulates the following: “The ultimate aim is the selection of the Chief Executive by universal suffrage upon nomination by a broadly representative nominating committee in accordance with democratic procedures.”

This effectively means that China cannot be accused of reneging on its commitments to allow Hong Kong residents full universal suffrage to vote because universal suffrage – as defined by the territory’s own laws – always required that candidates be vetted by a nominating committee. The Sino-British joint declaration of 1984 that paved the way for the handover made no mention of universal suffrage.

While activists may not be happy about accepting these legal stipulations, it should be acknowledged that the planned 2017 reforms would still allow the population to directly elect the chief executive through one-person-one-vote for the first time in history. Direct elections were never held at any point during the British colonial period, while a 1,200-member electoral college – made up of elite figures and tycoons – currently elects the chief executive.

Although there may be an unsavory caveat in the electoral process that requires a nominating committee to approve candidates, the new system is a far more democratic process than any previously practiced in Hong Kong’s history. Popular elections are undoubtedly a move toward a more representative framework.”

https://www.rt.com/op-ed/191824-hongkong-rally-conflict-protests-violence/

 

[ii]  ‘NDI will work with civil society organizations on parliamentary monitoring, a survey, and development of an Internet portal, allowing students and citizens to explore possible reforms leading to universal suffrage.’

 

http://www.ned.org/publications/annual-reports/2012-annual-report/asia/china-hong-kong

 

Posted on

Epidemiologica: de samenzweringstheorie achter Medialogica

Ik heb een raar weekeinde achter de rug. Zaterdagmorgen was ik op het kantoor van Forum voor Democratie om een lezing te geven. Het onderwerp was ironie. Ik heb het vooral over Kierkegaard en Houellebecq gehad en we hebben een tekst van de Amerikaanse filosoof Richard Rorty gelezen. ’s Middags presenteerde ik in Utrecht een debat over Rusland, georganiseerd door het Metis genootschap. Voor aanvang nog even gebabbeld met Joost Niemöller en na afloop met Wierd Duk, die een van de sprekers was.

Nadat ik zondag in twee kerkdiensten was voorgegaan, keek ik ’s avonds nog even naar de documentaire Medialogica, Handboek voor haatzaaiers. Afgaande op de bezwerende stem van Clairy Polak zou ik me op dat moment rot moeten zijn geschrokken. Forum voor Democratie en Joost Niemöller zouden zich in het centrum van een extreemrechts netwerk bevinden dat zich voedt met radicale ideeën uit de Verenigde Staten en nu haar tentakels in Nederland begint uit te breiden. En ik maar denken dat ik me de afgelopen dagen, in aangenaam gezelschap, discussiërend en exegetiserend nuttig had gemaakt.

De titel van de documentaire Medialogica suggereert dat er een soort mediastrategie is waarmee ‘Alt-right’ (wat dat is wordt nergens helemaal duidelijk) de toon bepaalt op sociale media, waar politiek rechts oververtegenwoordigd zou zijn. Je zou verwachten dat een documentaire die mediamanipulatie als onderwerp heeft, extra goed kijkt naar de integriteit van de eigen journalistieke methode. Daar blijkt niet veel van. De documentaire was eenzijdig en suggestief en had alle kenmerken van een hijgerig complot-denken.

De reportage steekt in een met een zorgwekkende impressie van de toon van het maatschappelijk debat; dat zou door rechts worden ‘vergiftigd’. Er komen mensen aan het woord die zich inzetten voor ‘medemenselijkheid’, hulp aan vluchtelingen et cetera. Die zouden door rechtse twitteraars zijn geïntimideerd. Iedereen die langer dan een week actief is op sociale media, weet dat dit gebeurt, onafhankelijk van politieke richting. Maar volgens de documentairemakers, Hansje van de Beek en Myrthe Buitenhuis, wordt de geëngageerde burger en journalist het leven bijkans onmogelijk gemaakt.

Na een shot van Afshin Ellian en Geert Wilders en enkele opmerkingen over mensen die kritiek hebben op het Nederlandse immigratiebeleid, gaat de reportage uitvoerig in op intimidaties en bedreigingen in de game-wereld in de Verenigde Staten. Blijkbaar moet de kijker de indruk krijgen dat conservatieven onder een hoedje spelen met mannelijke gamers in de Verenigde Staten. Ik kan me vergissen, maar de mensen die ik de afgelopen dagen ontmoette, zijn wel de laatsten die sympathiseren met de virtuele subcultuur van bankhangende, chips-etende gameverslaafden uit de Verenigde Staten.

Moeten conservatieve of rechtse cultuurcritici zich nu ook al verantwoordelijk gaan voelen voor de game-industrie, met al haar dubieuze manifestaties? Moeten zij zich het lot aantrekken van de nogal neurotisch ogende feministische game-developer Brianna Wu, die prominent aan het woord is in de reportage en die blijkbaar het slachtoffer is geworden van de gamecultuur waar ze zelf een integraal onderdeel van is?

Het verhaal is in de eerste tien minuten van de uitzending al rond: de slachtoffers van de culture wars zijn pro-immigratie activisten, radicale feministen en linkse game-programmeurs. En uit het reservoir van meelijwekkende, haatdragende game-verslaafden zou de conservatieve beweging in Nederland haar aanhang rekruteren. En zo is er een scenario mogelijk waarin witte nationalisten naar de macht grijpen, dissidenten monddood maken en “alle niet-blanken hun burgerrechten willen ontnemen.”

Dit lijkt me toch wel een heel sterk staaltje van suggestieve berichtgeving door wit-linkse journalisten die zelf iedereen die het niet met hen eens is in een kwaad daglicht stellen. Maar het is nog erger. Want die journalisten presenteren zichzelf ook nog eens als slachtoffer. Zij worden immers op hun beurt gemanipuleerd door diezelfde blanke nationalisten, die achter de schermen blijkbaar de dienst uitmaken in de media, en zo hun ideeën op slinkse wijze mainstream maken.

Alles aan deze documentaire heeft de trekken van een samenzweringstheorie. Dat blijkt ook uit de manier waarop de beide ‘experts’ die aan het woord komen (Jelle van Buuren en Robert Farris) over de vermeende invloed van rechtsextremisten spreken. Zij geven beide aan dat het feitelijk maar om een marginale groep gaat. In plaats van te concluderen dat er dus niet zoveel aan de hand is op rechts, draaien ze het om: die kleine groep manipuleert de hele rechterflank, heeft directe invloed op de uitslagen van verkiezingen (Trump) en zet de media naar zijn hand. Deze strategie is een ware epidemie die zich over de gehele wereld verspreidt en ook Nederland bereikt.

De ‘onderzoeksjournalisten’ van Medialogica steken zo de ‘Kronieken van de wijzen van Sion’ naar de kroon: laat je niet voor de gek houden! Er is een groep mensen die achter de schermen aan de touwtjes trekt. En die samenzwering laat zich het beste beschrijven als een bacterieel gevaar dat mogelijk een epidemische vorm kan krijgen.

Een voorbeeld van deze aanpak is Volkskrant-journalist Hassan Bahara. Ik heb hem en Annieke Kranenberg bij meerdere conservatieve bijeenkomsten mogen verwelkomen. Ze waren nooit geïnteresseerd in een gesprek. Vervolgens krijgen ze in de Volkskrant hele pagina’s tot hun beschikking. Nooit gaan zij inhoudelijk in op de ideeën die bij deze bijeenkomsten werden bediscussieerd. Ze werken als epidemiologen wier taak het is de besmettingsgraad in kaart brengen. Er worden lijntjes getrokken tussen gewone conservatieven, vermoedelijke alt-right elementen, rechtse politici en hun afstand tot extreemrechts En zo komt Hassan Bahara tot zijn volstrekt ongefundeerde inzichten over hoogopgeleide Nederlandse jongemannen die een verlengstuk zijn van het Amerikaanse Alt-right en in Nederland hun blanke superioriteitsdenken verspreiden waarvan ‘moorddadigheid’ de uiteindelijke consequentie is. De analogie met het bacteriële gevaar van rechts wordt vervolmaakt door een ‘twitter analyse’ van Jelle van Buuren. Hij laat op een scherm felgekleurde bewegende bolletjes oplichten die een bepaalde concentratie van extremisme op Twitter weer zouden geven.

Met deze mensen kun je natuurlijk ook niet gewoon in gesprek, want het zijn mensen die je eigenlijk in hun online chat-kanalen moet bespieden. Want daar zeggen ze wat ze echt vinden. Naar buiten doen ze zich voor als fatsoenlijke mensen, maar in werkelijkheid zijn het nazi’s, verheerlijken ze Hitler en streven naar een ‘blanke etnostaat’ (voor deze beweringen wordt overigens geen enkele vorm van bewijs geleverd). De enige keer dat Medialogica de gesuggereerde media manipulatie meent te kunnen aantonen is door een retweet van Thierry Baudet te laten zien van een twitterbericht van Joost Niemöller (“de meest invloedrijke twitteraar uit het alternatief-rechtse kamp”). Wat een scoop! Gelukkig hebben we academici als Jelle van Buuren die ons de slinksheid van deze manipulatietechnieken openbaren: ze verkeren onder ons, ze verspreiden haast ongemerkt hun radicale ideeën en met hun dogwhistles hebben ze “een schadelijke invloed op het leven van andere mensen.”

Als ik ‘onderzoeksjournalisten’ als Hansje van de Beek en Myrthe Buitenhuis serieus zou moeten nemen, ben ik deel van een rechts-nationalistisch complot, ben ik een white-supremacist en deel van een gevaarlijk netwerk. Zij zijn het geweten der natie en dreigen zelf ten prooi te vallen aan rechtse manipulatie.

Terugdenkend aan de conservatieve bijeenkomsten waar ik geregeld kom, zie ik kleine groepjes mensen die serieus bezig zijn met maatschappelijke en politieke vragen. Journalisten als Hassan Bahara zijn welkom, ook al weet ik van tevoren dat hun berichtgeving op zijn minst tendentieus zal zijn. Voor een lezing krijg ik een flesje wijn en – als ik geluk heb – een vergoeding voor mijn reiskosten. Als ik de aftiteling van Medialogica bekijk bedenk ik me dat deze journalistieke flauwekul met belastinggeld is gefinancierd, dat er alleen linkse ‘experts’ aan het woord komen met goedbetaalde aanstellingen aan Nederlandse en Amerikaanse universiteiten. Zelfs het onderzoek van Thomas Boeschoten (de ‘twitter analyses’) waar deze uitzending grotendeels op is gebaseerd, was een gesubsidieerd project. De bezorgde journalisten zitten er, met andere woorden, warmpjes bij. In een opwelling van cynisme bedenk ik me dat ze hun pijlen juist op de sociale media richten, omdat dat het enige medium is dat ze maar niet in hun greep krijgen. Maar die gedachte moet wel voortkomen uit mijn irrationele zwakte voor complottheorieën.

Posted on

De terugkeer van mei 68 en zijn toekomstobsessie

In 2018 werd uitdrukkelijk het vijftigjarig jubileum van mei 68 gevierd. 2019 zal de geschiedenis ingaan als haar finale wraakoefening. Mei 68 is niet alleen terug, maar zegeviert overal. De opstand van de boeren laat eindelijk zien wat er al decennia is voorbereid, en wat in enkele voorstadia al (door onder meer Sicco Mansholt) is voorbereid: grootschalige afschaffing van zowel privé-eigendom als van publieke middelen, de afschaffing van zelfstandige mensen en de uitbouw van een almachtig superviserend systeem, aangestuurd door letterlijke slechts enkele tientallen supperrijken. Als je gaat zoeken, kom je het overal tegen. Zoals we gisteren op onze sociale media uit het ‘toekomstplan‘ van de gemeente Hollands Kroon citeerden:

Twee weken geleden schreef ik in dit commentaar dat de val van de muur alleen kon plaatsvinden, omdat elders al nieuwe muren zijn opgetrokken, gordijnen zijn neergelaten en nieuwe fronten zijn ontstaan. Onzichtbaar weliswaar, maar beter. Een idee dat ik uitgebreid in mijn boek Permafrost behandel. Ook bij mei 68 is dat meer dan zichtbaar. Vorig jaar vierden we tijdens de herdenking van 50 jaar mei 68 het einde ervan. Maar de revolutie van 68 kon juist een stille dood sterven omdat ze almachtig is geworden, omdat de beweging is opgegaan in iets dat groter is dan waaruit het is voortgekomen. Het systeem waaraan mei 68 ten dienste stond, is gestaag uitgebouwd tot een systeem waaruit geen ontsnappen mogelijk is. De rebellen van toen zitten nu op de hoogste posten en verschuilen zich achter kromme, doodgejurispondeerde rechtstaten, democratische instellingen die niet bij te sturen zijn, geneutraliseerde grondwetten waar slechts een ambitie uit spreekt: elk vrijheidslievend initiatief van buiten of onderop onmogelijk te maken.

In 1968 schreef de Freiherr Caspar von Schrenk-Notzing:

Als Amerika niest, is Europa verkouden. Zwaar verkouden stormt de Europese jeugd door de straten, balt de vuisten, spuit met verf, gooit molotov-cocktails en bouwt barricades omdat in het lexicon staat dat wie barricades bouwt, geschiedenis maakt. Op geen enkele andere grond treedt de linkse jeugd op. Men zoekt naar het recept waaruit de toekomst gebrouwen kan worden. De jeugd denkt dat de poort naar de toekomst met twee sleutels open gaat: de sleutel van het plan, het programma, is zonder de sleutel van de macht nutteloos. het ‘verbond’ met de revolutionaire bewegingen in de derde wereld draait enkel om de baardmode, niet om de bestaande machtsverhoudingen.

Een adviseur van het State Department en president Johnson, Zbigniew Brzezinski schetst de toekomst die al begonnen is: In de komende decennia zal de mens in het ontwikkelde deel van de wereld een mutatie doorgaan die met de langzame evolutie van het dierlijke naar het menselijke bestaan te vergelijken is. Het overgangsproces zal echter in zo’n kleine tijdsruimte plaatsvinden, dat schokeffecten niet kunnen uitblijven.De postindustriële, op electronica en communicatiemedia gefundeerde ‘technotronische’ maatschappij waarin de mutatie zich voltrekt, is tot nu toe alleen in de VS ontstaan. De technische grondwet van het nadoen, leidde in het tehnotronische tijdperk tot een ‘wereldsupercultuur’ die vanuit Amerika is beïnvloed. Door het delen van wetenschappelijk-technische kennis zal het bijdragen aan de uitbreiding van een wereldsupercultuur en tot inhoud van de Amerikaanse politiek worden. De overgang van mensen naar een gestuurd technetron – door chemische gedachtecontrole, individualiteitsverlies naar transplantiaties, manipulaties van genetische structuren en politieke controle door opslag van alle data (ook de meest private) en de razendsnelle beschikking daarover door de autoriteiten – stellen de tot gedachtefabrieken omgebouwde universiteiten voor grote opgaves. Als scheppende centra van geweldige communicatienetwerken, als uitgangspunt van een groot deel van de strategische planning voor de binnenlandse en internationale politiek, zal de universiteit ook het nieuwe type van de intellectuele politicus voortbrengen. De verwachte regeringsvorm van de persoonlijke dictatuur door ‘aangename’, magnetische persoonlijkheden die de nieuwste communicatietechnieken benutten om de gevoelens te manipuleren en het denken te sturen en zich van de individuele steun van miljoenen ongecoördineerde burgers verzekeren, vooronderstelt hersenfuncties. De schoksgewijze overgang naar het technotronische tijdperk mag niet ten koste van de stabiliteit van het internationale systeem gaan, en dat zal ook niet gebeuren vanwege alle atoom-, chemische en biologische wapens waarover de internationale supermachten beschikken, van waaruit een stabiliserende werking uitgaat

De obsessie met de toekomst in de afgelopen 75 jaar is overduidelijk. Vorige jaar vierden we 50 jaar mei 68, deze maand dertig jaar de val van de muur, en deze maanden tot aan mei 2020, vieren we 75 jaar bevrijding. Maar dit hele tijdperk ontwikkelde zich slechts in één richting: toekomstbeheersing. De uit 1968 stammende, hierboven beschreven, opbouw van een controlesysteem, het toewerken naar een onomkeerbare werkelijkheid als enig vaststaand gegeven. Alles wat daarbuiten valt moet juist zonder ankerpunten, zonder vaste gegevenheden zijn. Had je vandaag een vaste baan? Niets is vast en morgen kun je die kwijt zijn. Heb je een bedrijf? De ondernemingskamer kan die zonder enige verdere rechtsgang en bewijsvoering van je afnemen. Heb je een huis? Dat dacht je maar. Heb je een bankrekening? Morgen niet meer. Een vriend van mij ging een aantal maanden geleden met een internationaal journalistengezelschap naar Syrië. Toen hij terugkwam, werd hij een week later door de Rabobank gebeld dat hij “niet langer klant kon blijven”. Hij heeft in Syrië geen geld opgenomen en deed alles om de reis in anonimiteit te kunnen maken, maar toch mocht hij daar van die bank niet geweest zijn. Heel binnenkort zitten we gevangen in een werkelijkheid waar vrijwel geen politie meer nodig is. Overtreed je de codes van het systeem, dan verlies je je bankrekening, je hypotheek, je boerderij, je MKB-bedrijf, je werk. Dit is al werkelijkheid

Het gaat niet om stikstof, PFAS etc. 

Enkele dagen geleden verscheen in het Reformatorisch Dagblad een stuk ‘Rekenmodellen maken Nederland kapot’. Dat klopt.  Modellen van het IPCC,  het RIVM, van de Wageningen Universiteit en ga zo maar door, zijn zelden op betrouwbare meetgegevens gebaseerd, maar zijn wel de leidraad voor beleid van de VN, de EU en Den Haag. In Epoque nr. 3 publiceerden we een artikel van de scheikundige en bodemdeskudige Marc van Bemmel, waarin hij bodemonderzoek in de Krimpenerwaard en de regio rond Dordrecht onderzoekt op in het grondwater aanwezige PFAS, waaronder GenX, PFOAS en C8. De bron daarvoor is de chemische fabriek Chemours in Dordrecht. De hoeveelheden GenX in het lichaam van werknemers, maar ook in die van omwonenden, zijn schrikbarend hoog, en hoger dan het RIVM gezond acht. Absurd genoeg is zelfs de norm van het RIVM vijftien keer hoger dan wat de Europese Autoriteit als norm heeft gesteld.

Maar nu het PFAS- en stikstofdebat in Nederland speelt, wordt Chemours nog steeds niets in de weg gelegd. Dan telt zelfs ineens de verbijsterend hoge norm van het RIVM niet meer. Ineens moeten de bouw- en de agrarische sectoren worden stilgelegd. Die liggen nu al maanden stil, maar de grote vervuiler Chemours blijft doordraaien. Het gaat dus niet om de PFAS en stikstof zelf. Het stilleggen van bouwprojecten is ook niet in het nadeel van de grote bouwbedrijven. Vergelijk het met de bankencrisis van 1929. Voordien beschikte de VS over vele duizenden kleine banken en tientallen grote. Na de crisis bleven alleen de groten over. Ook deze imaginaire PFAS- en stikstofcrises zijn alleen in het nadeel van de kleine bouwers, van agrarische familiebedrijven, van de zelfstandigen zonder personeel. De recessie die voor de deur staat doet de rest. Zoals ook VNO-NCW niet in handen is van MKB-Nederland, maar van multinationals, bankiers en beroepsbestuurders, zo is Bouwend Nederland dat ook. Multinationals en grote bouwbedrijven wringen zich in de handen. Chemours hoeft niet eens te handenwringen, want mag duizenden kilo’s toxisch materiaal in het grondwater lozen, tot meer dan 15 maal het maximum dat de EU gesteld heeft. De EU doet niets, het RIVM doet niets, en de Inspectie doet niets. Maar boeren en bouwers moeten stante pede met alles stoppen en een deel ervan zal failliet zijn voordat alles weer op gang komt. Natuurlijk zonder dat ze compensatie van de overheid krijgen, want er wordt nu al gewerkt aan een formule die ze straks uit  uit de hoge hoed wordt getoverd. Boeren en bouwers zullen als vanouds mogen doorgaan, maar dan met een paar duizend kleine boeren en bouwers minder. Geschiedenismakers kijken niet op een slachtoffer meer of minder.

Hetzelfde in de visserij

In de visserij zie je hetzelfde: de kottervloot dook de afgelopen jaren massaal in het pulsvissen, verruilde de zware motoren voor veel lichtere, maar het pulsvissen werd verboden via een dubieus spel waarbij een Franse ‘milieuclub’ werd ingezet. Dit betekende het einde voor  een groot deel van de kottervloot en vele boten waarop visquota voor tong en schol rust, staan nu in de verkoop of zijn al overgenomen. De overnames komen vrijwel allemaal vanuit de echte grote visserijsector, namelijk de hecktrawlervloot, een kartel dat in Nederland officieel vier maar waarschijnlijk slechts twee reders heeft: Jacson, Vrolijk, Parlevliet-Van der Plas (PP) en Van der Zwan. Financieel vormen deze vier driekwart van de hele Nederlandse visserij, hoewel het samen om nog geen 25 varende visfabrieken gaat, zijn ze toch al drie keer groter dan de 300 garnalenkotters, en honderden platviskotters. Deze grote reders vangen vooral pelagische vis. Maar PP heeft bijvoorbeeld ook al de hele garnalenvisserij in Nederland en Duitsland in handen. En nu kopen ze alle failliete pulsvissers op.

En du moment dat ze die boten overnemen, gaat het tij keren voor het pulsvissen. Ja, het is nog verboden, maar nu begint de machine pas echt te draaien. In Visserijnieuws verscheen het eerste artikel ‘Geen dood en verderf in spoor pulskotters’. Wageningen Universiteit, de WC-eend van het Ministerie van LNV, maar ook huisvriend van de grote reders, gaat zich inzetten voor het pulsvissen:

Uit het discards overlevingsonderzoek dat door Wageningen Marine Research (WMR) is uitgevoerd blijkt bijvoorbeeld dat ruim 90% van de tong en schol in de vangsten van pulskotters levend aan dek komt. Deze tongen en schollen zijn allemaal blootgesteld geweest aan het pulsveld, zonder dat ze daar massaal aan dood zijn gegaan. Ook het blootstellen van ongewervelde dieren aan pulsvelden in het laboratorium leverde geen bewijs op dat deze dieren daaraan dood gaan. Alhoewel het onwaarschijnlijk is dat de passage van een pulskor tot grote sterfte leidt, was er nog geen onderzoek gedaan naar hoe het bodemleven er kort na de passage van een pulskor uitziet. Daarom heeft het ministerie van LNV aan WMR de opdracht gegeven een pilotstudie uit te voeren naar het bodemleven in het spoor van een pulskotter.

Om de Franse NGO ‘ZOOM’ die in haar eentje het puslverbod voor elkaar kreeg, hangt ook een heel vreemd luchtje. Net als de wel heel laat gestarte Wageningse onderzoeken, waarvan de resultaten nu pas naar buiten mogen komen. Enfin, het einde van het liedje is: twee of drie grote reders kopen momenteel in een klap heel veel familiebedrijfjes in de kottervisserij op, na een heel verdacht spel met de EU, een Franse ngo, LNV en de WMR. Daarmee gaan ze een grote speler worden in de kottervisserij, gaan de marktprijzen bepalen, zoals ze die momenteel al voor de pelagische vis bepalen, en zo gaat de rest van de kottervloot ook op de fles. We kunnen nu al voorspellen: het pulsverbod zal niet blijven. Over een of twee jaar zal er weer met puls gevist mogen worden en dan zit een groot deel van de quota voor tong en schol, plus een prachtige vloot, in de pocket van het visserijkartel, en dan gaat ook de rest van de kottervloot naar hun pijpen dansen. 500 familiebedrijven in de kottervisserij noem je een markt, maar 2 of 3 bedrijven noem je een kartel.

Dit zijn zo de tactieken om u vandaag al af te nemen wat u gisteren nog dacht te bezitten, en waarvan u morgen bent verjaagd. Het staat er ook zo precies in dat ‘Gebiedsplan’:

Schaalvergroting: minder bedrijven, maar grotere bedrijven. Van boerengezinsbedrijven naar bedrijven met meerdere eigenaren/financiers en eigenaren op afstand.

Daarvan is geen afwijken mogelijk. Het gaat immers om de sleutel van de macht, evenzeer als om de sleutel van het plan. De nieuwe werkelijkheid is er een waarin alle macht geconcentreerd is op één plek, en alle anderen van die plek zijn uitgesloten. Das Leben der Anderen – ons leven dus – is gedoemd tot een bestaan zonder uitgangspunten, zonder zekerheden en zonder toekomst. Het tijdperk van de toekomstobsessie heeft ons van dè toekomst beroofd.