Peter Hitchens: Opstand tegen God

21,50
Verschijning: juni 2018

Dit zijn de vruchten van het Christendom, en dit gebeurt er wanneer ze verdwijnen.
— The New York Times

Een schitterend onderbouwde aanklacht tegen het agressieve secularisme dat de controle over onze verzwakte cultuur overneemt.
— The Spectator

Zijn bedoeling is om, wat hij noemt de drie grote fouten van het atheïsme, te weerleggen:
1. dat oorlog in de naam van godsdienst altijd om geloof draait,
2. dat het altijd mogelijk is om het onderscheid tussen goed en kwaad te kennen buiten het bestaan van God om, en
3. dat atheïstische staten in feite niet atheïstisch zijn.
— The Guardian

Paperback met flappen | 208 pagina’s |