Sid Lukkassen ~ De democratie en haar media

27,90
Dit is de handelseditie van het proefschrift van Sid Lukkassen.
Het verschijnt op 4 april 2017.
Lees ook de vele aanbevelingen voor dit boek onder de afbeelding.


Toen Lukkassen als gemeenteraadslid actief was, maar ook tijdens zijn traineeships bij het Europees Parlement en in de Tweede Kamer belandde hij in een wereld die nog grotendeels uitging van het wereldbeeld van Thorbecke uit de negentiende eeuw, toen communicatie tussen politiek, media en burgers nog langzaam verliep.

Thorbeckes ideaalbeeld voor een goede politicus was dat van een verlicht staatsman, iemand die voldoende afstand kon nemen van de kiezer en van de waan van de dag om zo tot bezinning en reflectie te komen. Maar dat ideaalbeeld is anno 2017 totaal niet meer realistisch. Vandaag is er veel sneller en vaker interactie tussen vertegenwoordigers onderling, met de media en met hun kiezers – met verstrekkende gevolgen.

Loopt de representatieve democratie op haar einde? Is het model van de verkozen parlementariër, die op afstand van de burger staat, gebouwd op de aanname dat de wereld langzamer verloopt dan tegenwoordig het geval is?

Ondanks zijn ‘post-progressieve‘ benadering doceert Sid Lukkassen in Nijmegen, ‘Havana aan de Waal’, in de praktische filosofie. De democratie en haar media is een bewerking van zijn proefschrift. Zijn eerste boek Avondland en Identiteit werd snel een cultboek en zelfs de premier poseerde ermee. In dit vervolgboek komt Lukkassen tot de kern van de politieke wijsbegeerte: nu gaat het om het functioneren van de volksvertegenwoordigende instituties zelf.

Product Description

“Een scherpe analyse over de invloed van nieuwe communicatietechnologieën op de politieke
besluitvorming in Westerse democratieën, danwel de wijze waarop de besluitvorming door
deze communicatietechnologieën wordt ontregeld.”
– Hans van Baalen,
voorzitter van de vvd in het Europees Parlement
en voorzitter van de alde-Partij.

“Sid Lukkassen heeft wederom een buitengewoon doorwrocht en lucide boek geschreven. Zijn
conclusies over het gebrekkige functioneren van de democratie en haar haat-liefde verhouding
met de media zijn niet altijd om vrolijk van te worden, maar we moeten ze toch uiterst serieus
nemen – er vallen namelijk bar weinig spelden tussen te krijgen. Lukkassen weet eigen
waarnemingen aaneen te rijgen met kennis uit de filosofie, geschiedenis en sociale
wetenschappen: hij komt tot geheel nieuwe inzichten. Dit maakt hem een unieke denker, die in
scherpte, helderheid en tempo met kop en schouders boven het debat uitsteekt.”
– Dr. Geerten Waling, historicus

“In dit verfrissende boek legt Sid Lukkassen wederom op briljante wijze de vinger op een zere
maatschappelijke plek. Democratie en informatietechnologie kunnen elkaar niet bijhouden en
democratie moet het afleggen tegen de manipulatieve waan van de dag die zich manifesteert in
de nieuwe media. Bindende leestip zodat u nog beter begrijpt waarom de democratie een
anachronisme te paard aan het worden is.”
– dr. Esther van Fenema, psychiater

“Lukkassen toont vlijmscherp aan dat de representatieve democratie onder druk staat van de
(sociale) media, de technologie, de technocratie, de globalisering, het religieus fanatisme en
andere hedendaagse  fenomenen. ‘De democratie en haar media’ is een indrukwekkend maar
vooral verontrustend boek. Lukkassen beschrijft hoe het politiek democratisch proces onder
invloed van de media een vorm van entertainment is geworden waarin politici met knallende
quote’s en tweets wedijveren om de gunst van het publiek.”
– prof. Dirk Verhofstadt, ethicus

“Door de pathologische turbulenties van een op hol geslagen postmoderniteit, getriggerd o.a.
door een technologische hyperkinetiek en een door de mediacratie opgewekte en immer
koortsige maalstroom die alleen op perceptie en waan berust, verliest de democratie zoals we
die kenden haar betekenis, geeft de mens zijn zelfbeschikking op via een kinderlijk narcisme en
verwerven grote bedrijfs- en mediaconglomeraten een enorm diffuse en maffieuze macht. Dit
proces wordt door Sid Lukkassen op een haast Sloterdijkiaanse manier geanalyseerd in dit
uitmuntende en verhelderende boek.”
– Wim van Rooy, germanist

“Een intelligente en inspirerende analyse van de historische opkomst van de representatieve
democratie en haar toekomst in het tijdperk van massamedia en Facebook. Een openbaring in
een tijdvak waarin democratie zich heeft ontwikkeld tot louter een codewoord voor
technocratie, ultraliberalisme en plat autoritarisme.”
– prof. David Engels, historicus

“In een aansprekende, vlotte stijl stelt Sid Lukkassen belangrijke vragen bij als vanzelfsprekend
beschouwde waarheden. De negentiende-eeuwse liberale democratie ontpopt zich heden ten
dage tot een spanningsveld tussen globalisme en lokalisme, tussen mainstream media en
burgerjournalistiek. Politici behoeven een nieuw denkraam dat zich niet meer door het oude
begrip van nationaliteit en maatschappelijke klasse laat begrenzen. Dit boek toont ons die weg
via een heldere analyse van communicatieve ruimten, tempo’s en de media zelf.”
– dr. Bram Bakker, psychiater

“Ik ben er zeer van onder de indruk. Sid Lukkassen moet er lang mee bezig zijn geweest en ook
veel ervaring hebben moeten opdoen. Dat mij zoiets degelijks nog voorgelegd zou worden, had
ik geen moment verwacht.”
– Boudewijn van Houten, schrijver

“Willen we de representatieve democratie redden, dan maakt lezing van dit werk duidelijk dat
een belangrijke eerste stap is om managers te vervangen door staatslieden (m/v) en visionairs.”
– Jan Dijkgraaf, columnist bij Metro

“Sid Lukkassen heeft volstrekt gelijk als hij beweert dat er weinig geopolitiek inzicht is in de
Europese Unie. Blind vertrouwen in supranationale regulering, een overdreven aandacht voor
de sociale fabriek en een eenzijdige voorstelling van wereldpolitieke ontwikkelingen in de
media hebben Nederland tot een speelbal in de geopolitieke arena gemaakt. Het Oekraïne-
conflict en het neerschieten van de MH17 tonen dit even pijnlijk als genadeloos aan.”
– prof. László Marácz, linguïst