Tom Zwitser ~ Permafrost


26,90




Let op! Verschijnt april-mei 2017!

“Tom Zwitser heeft een ware krachttoer voltooid.
Bijna iedere pagina bevat wel iets gedurfds of provocatiefs.
Men hoeft het niet met alles eens te zijn wat hij schrijft,
maar het is onmogelijk om niet de kwaliteit en eruditie
te waarderen waarop Permafrost berust.
Enorm fascinerend.”

— prof. em. Martin van Creveld
militair historicus, Hebrew University

Permafrost geeft een verbijsterende
analyse van onze huidige wereld.
Het bronnenmateriaal is zeer uitgebreid,
komt overtuigend over en schetst ons een wereld waarvan
de toekomst wel heel onzeker en onwenselijk lijkt te zijn.
Permafrost houdt dan ook een belangrijke waarschuwing in:
dit moeten we niet willen!”

— Hans Andriessen
historicus en publicist

“De Koude Oorlog hield niet op in 1989, maar gaat tot op de huidige dag door als een wanhopige strijd van de geglobaliseerde liberale orde tegen de laatste verdedigers van traditie, grenzen en cultuur.
Haar belangrijkste frontlijn: de burgermaatschappij. Haar belangrijkste wapen: ‘permafrost’, een mengsel van collectief, zelfidealiserend narcisme en politieke, sociale en morele massamanipulatie.
Aldus de belangrijkste conclusie van Tom Zwitsers heldere, desillusionerende, maar ook intrigerende en provocatieve boek.
Het is verplichte kost voor iedereen die antwoorden zoekt op de vele crises in het Westen, voorbij de grenzen van de politiek-correcte moraal.”

— prof. dr. David Engels
Vrije Universiteit Brussel

NUR 697
± 450 pagina’s
16 x 24 cm
prijs 26,90 euro

 

Categorieën: , , .

Productbeschrijving

De Koude Oorlog is nooit weggeweest. Zoveel was al duidelijk in de jaren negentig, maar zeker nu de spanningen tussen Oost en West heviger zijn dan ooit. Permafrost legt het beginpunt van de Koude Oorlog al in 1914. Rond die tijd brak niet alleen een mentaliteitsverandering door, maar meer nog, onze wereld zelf werd omgevormd door tal van factoren, zoals een nieuwe vorm van gemechaniseerde oorlogsvoering, massavernietiging, maar ook de doorbraak van massamedia als radio en krant, en van de massamobiliteit van de trein. Daarnaast was er de enorme machtscentralisatie van de natiestaten en de opkomst van de massamens.

Permafrost is de eerste filosofische verantwoording van het begrip geopolitiek en geeft een heldere, filosofische en consistente uiteenzetting van dit begrip.

Een ander centraal element in dit boek is de kritiek van het liberalisme, dat dezelfde uitwerking heeft op cultuur als permanente vrieskou heeft op grond en zo een ‘permafrost’ creëert. Liberalisme is een etherisch fenomeen: de bevriezing van de culturele oppervlakte en de daarop levende menselijke humus. Door afkoeling van de cultuur en de psychosociale lagen van het bestaan wordt politiek tot primaat van het leven gemaakt, in plaats van dat het leven de basis voor de politiek vormt.

Deze koudeoorlogsvoering richting het menselijk bestaan ligt ook ten grondslag aan de geopolitiek. Ons leven zelf wordt omgevormd. In dit boek wordt een spanning tussen politiek en leven blootgelegd. Dit verschil wordt aan de hand van de geopolitiek vanaf 1914 tot nu geïllustreerd. Geopolitiek werd vanuit het Westen niet alleen gericht op andere naties, maar richtte zich ook in het Westen naar binnen toe, waar zoveel overblijfselen van de pre-liberale orde aangevallen en onderworpen, of eenvoudigweg vernietigd dienden te worden uit naam van de nieuwe ruimte: een vrije en ongedwongen oppervlakte. Hier vond de scheiding plaats tussen Stefan Zweigs Welt von Gestern met de wereld van nu – de scheiding tussen de ruimte van gisteren, met de ruimte van nu.