Posted on

Keniacoalitie Brandenburg en Saksen oogt nu al instabiel

Keniacoalitie

Na de verkiezingen voor de landdagen van Saksen en Brandenburg zijn drie-partijencoalities bestaande uit CDU, SPD en Groenen in beide deelstaten de meest waarschijnlijke uitkomst van de coalitieonderhandelingen. Maar voordat men überhaupt met de onderhandelingen voor de zogeheten Keniacoalitie kon beginnen, dienden de eerste problemen zich reeds aan.

In Potsdam waren de verkennende gesprekken amper begonnen of een van de leiders trok zich terug. Ingo Senftlebene, lijsttrekker, partij- en fractievoorzitter van de CDU, trad vijf dagen na de verkiezingen af in alle genoemde functies. CDU-secretaris Steeven Bretz meldde dat Senftleben niet meer aan de verkennende gesprekken voor een coalitie deel zou nemen en dat hij ook niet beschikbaar is voor een post in de deelstaatregering. Met zijn aftreden zou Senftleben een stabiele coalitie van SPD en CDU mogelijk willen maken.

Linkse CDU-leider Brandenburg onder druk

De CDU had onder Senftleben met minder dan 16 procent van de stemmen het tot nu toe slechtste resultaat in de Brandenburgse deelstaatverkiezingen behaald. De christendemocraten vielen daarmee achter de SPD en de AfD terug. Kort na de verkiezingen kwam Senftleben binnen zijn partij al onder druk te staan. In de eerste vergadering van de nieuwe fractie eisten de afgevaardigden Saskia Ludwig en Frank Bommert de verkiezing van een nieuw fractiebestuur. Deze motie werd verworpen. Maar met het oog op de plannen voor een coalitie met SPD en Groenen was het evengoed een alarmsignaal. Van de 15 CDU-afgevaardigden stemden er namelijk zes voor de motie van Ludwig. Dit terwijl de voorgenomen coalitie van SPD, CDU en Groenen in de landdag slechts op een meerderheid van vijf zetels zou steunen.

Groenen waarschuwen voor rechtse overname CDU Brandenburg

Na het aftreden van Senftleben roemde het lijsttrekkersduo van de Groenen, Ursula Nonnemacher en Benjamin Raschke de CDU-politicus als het “liberale en ruimdenkende uithangbord van de CDU”. De Groenen waarschuwden dat een coalitie met hen niet mogelijk zou zijn als de rechtervleugel rond Ludwig en Bommert de CDU-fractie zou overnemen.

Puur rekenkundig is in de Brandenburgse landdag ook een coalitie van SPD, Die Linke en de Groenen of een coalitie van SPD, CDU en Freie Wähler mogelijk. Beide varianten zouden echter slechts een meerderheid van een zetel hebben.

Keniacoalitie enige realistische variant in Saksen

Ook in Saksen geldt een zogeheten Keniacoalitie van CDU, SPD en Groenen als de enige realistische variant, om zonder de AfD een getalsmatig stabiele regeringscoalitie te vormen. Maar net als in Potsdam verlopen ook in Dresden de voorbereidingen al stroef. Terwijl in Brandenburg het aftreden van de CDU-lijsttrekker voor scepsis bij de Groenen zorgde, irriteert de Groenen in Saksen een CDU-nominatie.

Daarbij gaat het om de kandidatuur voor het ambt van voorzitter van de Landdag. Bij een stemming in de CDU-fractie won de zittende voorzitter van de Landdag Matthias Rößler het van Andrea Dombois. Tijdens de campagne sprak Rößler zich voor een minderheidscoalitie en tegen samenwerking met de Groenen uit. Verder kwam Rößler onder vuur te liggen, omdat hij de voormalige chef van de binnenlandse veiligheidsdienst Hans-Georg Maaßen tijdens de campagne als spreker uitnodigde.

Veel conflictstof tussen CDU en Groenen in Saksen

Naast personele kwesties, zijn er in Saksen ook andere potentiële conflicten tussen CDU en Groenen. Op veel beleidsterreinen liggen de standpunten ver uit elkaar, van de Saksische politiewet tot het uitfaseren van steenkool en de Groene eis om leerlingen van verschillende niveau in het middelbaar onderwijs langer bij elkaar in de klas te laten zitten.

http://www.novini.nl/saksen-uitsluiten-coalitie-met-afd-riskant-voor-cdu/

Links eist grote concessies van CDU

De federale partijvoorzitter van de Groenen Robert Habeck zei kort na de verkiezingen al dat hij in coalitiebesprekingen grote concessies van de CDU verwacht. Ook de deelstaatpremier van Thüringen, Bodo Ramelow (Die Linke) deed inmiddels zijn duit in het zakje over de coalitievorming in Saksen. Ramelow, die sinds 2014 regeert met een coalitie van Die Linke, SPD en Groenen, waarschuwde: “Gedwongen coalities als afweer tegen de AfD brengen niets goeds.” Om vervolgens te verduidelijken dat hij daarmee niet bedoelde dat de CDU niet met links moest gaan regeren, maar dat de CDU de linkse partijen vooral hun zin moest geven.

Saksen-Anhalt laat zien dat Keniacoalitie weinig stabiel is

Maar hoeveel concessies de CDU ook aan SPD en Groenen doet, een garantie voor een stabiele regering is het niet. Dat blijkt wel uit het voorbeeld van Saksen-Anhalt. In Magdeburg regeert immers deelstaatpremier Reiner Haseloff (CDU) sinds 2016 met SPD en Groenen. Binnen Haseloffs partij klinkt regelmatig gemor dat hij te veel concessies aan de Groenen doet. Vooral in het landbouwbeleid, asielkwesties en het uitfaseren van steenkool liggen de opvattingen van CDU en Groenen dikwijls ver uit elkaar. Ook tussen belangrijke actoren in de coalitie lijkt het vertrouwen al zover verbruikt, dat er sprake is van een constante crisisstemming. Binnen deze tot nog toe enige Keniacoalitie kwam het reeds meermaals tot dusdanig oplopende conflicten dat de coalitie bijna sneuvelde.

Posted on

Duitse deelstaatpremiers: beëindig sancties Rusland

In het Pinksterweekend vond in St. Petersburg weer het internationale economische forum SPIEF plaats. Daaraan namen talrijke vertegenwoordigers van de Duitse politiek en bedrijfsleven deel. Hun uitspraken getuigen van een ontluikend partijoverstijgend verzet tegen de door de Duitse federale regering gesteunde sancties tegen Rusland. 

Met zo’n 33 graden was het in St. Petersburg ongewoon warm, toen vertegenwoordigers van politiek en bedrijfsleven elkaar ontmoeten voor het SPIEF. De meeste deelnemers kwamen dit jaar uit China. Vladimir Poetins ontmoeting met de Chinese president Xi Jinping vormde de bekronende afsluiting van het forum en werd op de Russische televisie live uitgezonden.

Russisch-Chinese handelsbetrekkingen geïntensiveerd

Sinds de instelling van de Amerikaanse en EU-sancties tegen Rusland vanwege de Krimcrisis vijf jaar geleden, zijn de Russisch-Chinese handelsbetrekkingen geïntensiveerd. China is het inmiddels gelukt veel marktaandelen te winnen, die voorheen door Europese bedrijven bezet waren. Niet in de laatste plaats de Duitse export lijdt hieronder. Na de recente schermutselingen in de Amerikaans-Chinese handelsoorlog, zal het Chinese telecommunicatieconcern Huawei nu in Rusland de uitbouw van het 5G-net ter hand nemen.

Efficiëntiepartnerschap

Ook Duitse bedrijven investeren echter ondanks de sancties weer meer in Rusland. Zo werd onlangs in de buurt van Moskou, in aanwezigheid van minister van Economische Zaken Peter Altmaier, een nieuwe Mercedes-Benz-fabriek geopend. Tijdens het internationale economische forum ondertekende Altmaier een memorandum over een efficiëntiepartnerschap met Rusland, die de economische en technologische samenwerking moet versterken.

Sterk vertegenwoordigd

Sowieso was Duitsland sterk vertegenwoordigd in St. Petersburg. Naast Altmaier waren de deelstaatpremiers van Mecklenburg-Voor-Pommeren, Manuela Schwesig (SPD) en Saksen, Michael Kretschmer (CDU), alsmede deelstaatminister van Economische Zaken Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) met een 40 koppige delegatie uit het economisch sterke Baden-Württemberg aanwezig. Die laatste ontmoette Russische politici en zakenlieden, bezocht het Moskouse innovatiecentrum Skolkovo en de internetgigant Yandex.

Toenemende export en investeringen

De export van de zuidwestelijke deelstaat naar Rusland is na een neergaande trend in 2017 weer duidelijk gestegen. In 2018 lagen de gezamenlijke Duitse directe investeringen bij in totaal 3,3 miljard euro. Vooral in de machine- en autobouw, bij de uitbreiding van de digitalisering en de robotica zien Duitse bedrijven in Rusland kansen. Terwijl de activiteiten van de deelstaatminister uit Stuttgart geen opzien baarde, kreeg de deelstaatpremier van Saksen felle kritiek te verduren. Hij had in de marge van het forum namelijk een ontmoeting met Poetin en nodigde hem uit voor een bezoek aan Dresden.

Partijoverstijgende oproep tot beëindiging sancties

In het belang van Saksen en andere oostelijke Duitse deelstaten riep Kretschmer op tot het beëindigen van de sancties tegen Rusland. Hij stond daarmee niet alleen, want partijoverstijgend vielen collega’s hem bij. Zowel Schwesig als ook de deelstaatpremier van Saksen-Anhalt Reiner Haseloff (CDU) en zijn Thüringer ambtsgenoot Bodo Ramelow (Die Linke) vielen hem bij. Vanuit het westen van Duitsland kreeg Kretschmer steun van de deelstaatpremier van Niedersachsen, Stefan Weil (SPD). “Wat we nu meemaken, levert niets dan schade op”, aldus Weil. De Russische agrarische markt is voor Duitse bedrijven grotendeels verloren, omdat anderen die onder zich verdeeld hebben, aldus de deelstaatpremier. Ook de Brandenburgse deelstaatpremier Dietmar Woidke (SPD) sloot zich nog bij zijn collega’s aan.

CDU-leider staat op voortzetting sancties

CDU-leider Annegret Kramp-Karrenbauer staat er echter op de sancties voort te zetten. Ze negeert daarbij dat de druk op de federale regering om haar opstelling te veranderen niet alleen van deelstaatpolitici komt, maar ook vanuit het bedrijfsleven toeneemt. Kramp-Karrenbauer maakt met haar stellige uitspraken bepaald geen vrienden binnen haar partij en onder de donateurs daarvan. Dit terwijl haar leiderschap toch al steeds meer in twijfel wordt getrokken bij de christendemocraten.

Duitse industrie gefrustreerd

Vertegenwoordigers van de Duitse industrie zijn gefrustreerd door de sancties tegen Rusland en Iran, maar ook door de onzekerheid die de Amerikaans-Chinese handelsoorlog en de Brexit met zich meebrengen en verliezen steeds meer hun geduld met de huidige politiek.

Vooral voor Duitse machinebouwers staat er veel op het spel. Rusland zou een van de sterkste markten voor hen kunnen zijn, vanwege de omvang en de immense behoefte aan modernisering. De gigantische agrarische oppervlakken zouden fabrikanten van landbouwmachines veel op kunnen leveren. Carl Martin Welcker, voorzitter van de brancheorganisatie VDMA, roept op tot beëindiging van de sancties tegen Rusland, omdat deze politiek effectloos en economisch schadelijk zijn.

Ook Matthias Schepp, bestuursvoorzitter van de Duits-Russische Buitenlandse Handelskamer in Moskou oefende kritiek, door er op te wijzen dat Duitse bedrijven in tegenstelling tot anderen in de EU de sancties meer dan vervuld hebben. Dit heeft vooral middenstanders en familiebedrijven getroffen.

Export van deelstaten naar Rusland

In 2014, voor de sancties, behoorde Rusland voor Saksen nog tot de top 10 qua export. In 2018 zakte het land naar de 17e plaats. In absolute cijfers uitgedrukt betekent dat een terugloop van 1,1 miljard euro naar circa 537 miljoen euro aan geëxporteerde waren in 2018. In Thüringen nam het handelsvolume met Rusland daarentegen sinds 2015 met circa 40 procent naar een kleine 300 miljoen euro in 2018. Voor 455 Thüringer bedrijven is Rusland een belangrijke exportmarkt.

Geen zakelijke discussie

In plaats van zakelijk de discussie over de gevolgen van de sancties voor de Duitse economie aan te gaan, gingen de gevestigde federale politiek en media meteen tot de aanval over. Kretschmer werd verweten tegen de AfD aan te schurken, vanwege de deelstaatverkiezingen in september. Door “met Rusland aan te pappen” zou hij kiezers van de AfD terug willen winnen.

Posted on

Keuze voor nieuwe voorzitter bepaalt toekomst CDU

Na 18 jaar aan het hoofd van de CDU treedt Angela Merkel af als partijleider. Ook haar bondskanselierschap loopt ten einde. Wie haar opvolgt kan de Bondsrepubliek op een ander spoor zetten. 

In Hamburg wordt dit weekeinde op het federale congres van de CDU een nieuw partijbestuur gekozen. Eind oktober heeft Merkel bekend gemaakt niet opnieuw te kandideren voor het partijvoorzitterschap. Reeds enkele weken touren nu de kandidaten Annegret Kramp-Karrenbauer, Jens Spahn en Friedrich Merz door het land en treden op bij regionale conferenties van de partij. Al met al hebben zich twaalf kandidaten aangemeld, maar alleen deze drie hebben een goede kans.

Trekt Spahn zich terug?

De 56-jarige oud-deelstaatpremier van het Saarland, binnen de partij dikwijls kortweg AKK genoemd, ligt volgens de officiële peilingen voor. Maar de 62-jarige ex-politicus en zakenadvocaat Friedrich Merz geniet aan de basis grote sympathie. Minister van Gezondheid Jens Spahn is met zijn 38 jaar de jongste kandidaat van de drie. Hij geldt als de geringste kanshebber, maar is een getalenteerde pr-man en tacticus.

In de partij valt over Spahn te beluisteren dat hij vanwege zijn leeftijd nog wel wat kan wachten. Het zou voor hem alleen een testronde zijn, om zijn kansen te peilen en zijn bekendheid te vergroten. In veel opzichten heeft hij vergelijkbare standpunten als zijn concurrent Merz. Hierdoor is Kramp-Karrenbauer in die zin in het voordeel, dat zij de linkervleugel van de partij voor zichzelf alleen heeft. Het wordt dan ook niet uitgesloten dat Spahn zich op het laatste moment terugtrekt uit de race ten gunste van Merz.

Krachtsverhoudingen

De krachtsverhoudingen binnen de partij zijn moeilijk in te schatten. AKK geldt als vertrouweling van Merkel. Diverse partijbonzen hebben dan ook het nodige gedaan om vooral Merz als belangrijkste concurrent in diskrediet te brengen. In Berlijn vertellen journalisten dat door het team van de Saarlandse oud-deelstaatpremier het verhaal de wereld in geholpen is dat de miljonair Merz per helikopter naar optredens zou reizen.

Kramp-Karrenbauer, die sinds haar verkiezing tot secretaris van de federale CDU afgelopen februari intensief door het land gereisd is om de partijbasis te ontmoeten, is een beroepspolitica. Buiten haar loopbaan binnen de partij, heeft ze geen enkele werkervaring. Ze kent het politieke bedrijf en weet aan de juiste touwtjes te trekken. Ook in haar omgeving heerst echter onzekerheid.

Merkel houdt zich er angstvallig buiten

Sinds Ralph Brinkhaus het verrassend won van de Merkel-vertrouweling Volker Kauder in de race om het voorzitterschap van de CDU/CSU-fractie in de Bondsdag, geldt een aanbeveling van de bondskanselier niet meer per se als een vrijkaart, in tegendeel. Zodoende hebben Merkel en haar entourage zich dan ook angstvallig buiten de campagne gehouden.

Het duidelijkst was dit in Noord-Rijnland-Westfalen te zien. 296 van de 1001 afgevaardigden die over het partijvoorzitterschap zullen stemmen, horen bij deze grootste regionale afdeling. Zowel Merz als Spahn zijn afkomstig uit deze deelstaat. Het bestuur van de regionale partijafdeling, onder leiding van Merkel-aanhanger Armin Laschet, heeft echter geen aanbeveling gedaan voor een van de kandidaten.

Nek-aan-nek-race

De drie meest kansrijke kandidaten presenteerden zich op in totaal acht regionale conferenties, waar vooral de goed georganiseerde AKK-aanhang van zich liet horen. Maar onder de afgevaardigden ziet het er naar verluidt anders uit. In NRW zou het een nek-aan-nek-race zijn tussen Merz en AKK, waarbij die eerste een lichte voorsprong zou hebben.

Uit Baden-Württemberg komen geruchten dat zo’n driekwart van de afgevaardigden reeds besloten zou hebben Merz te steunen. En Hessen en Rijnland-Palts zou er nog geen duidelijke voorkeur bestaan. De noordelijke regio-afdelingen, waarvan qua grootte vooral Nedersaksen belangrijk is, zouden meer naar Kramp-Karrenbauer neigen.

In de voormalige DDR, waar de regionale CDU-afdelingen in 2019 zware verkiezingscampagnes te wachten staan, is de stemming verdeeld. Kramp-Karrenbauer doet het goed vanwege haar ervaring in de provincie, maar Merz wordt eerder toevertrouwd kiezers terug te winnen op de AfD.

Merz optimistisch

Merz liet zich onlangs optimistisch uit over zijn kansen om de race om het partijvoorzitterschap te winnen: “Het is niet alleen mijn bedoeling, maar ook mijn vaste overtuiging dat ik de volgende partijvoorzitter wordt.” Na zijn verkiezing zou hij eerst “een uitvoerig en vertrouwelijk gesprek met Angela Merkel voeren.” Ook wil hij alle mensen aanschrijven die in de afgelopen jaren hun lidmaatschap van de CDU hebben opgezegd en ze vragen om terug te keren.

De oud-fractievoorzitter deed tijdens de campagne een poging een spagaat uit te voeren. Enerzijds gaf hij met kritiek op het geldende asielrecht signalen af aan rechtse kiezers, anderzijds zette hij de AfD weg als nationaal-socialisten.

Afrekening

Het immigratiebeleid was het dominante thema in de afgelopen weken. De vrees van het partijestablishment voor een afrekening met Merkel  – en iedereen die haar gesteund heeft, zij zelf dus –  is zo groot, dat zelfs AKK recent enige afstand nam van Merkels beleid. De burgers en ook partijleden hebben het gevoel gehad dat de partij hun zorgen en “terechte angsten” niet serieus nam, aldus Kramp-Karrenbauer. “Dan mag het niet verbazen dat deze mensen omzien naar partijen waarvan ze tenminste de indruk hebben dat die zich er wel mee bezig houden”, zo stelde onder impliciete verwijzing naar de AfD.

In Hamburg zal het er dit weekeinde op aan komen wie de stemming onder de afgevaardigden het beste weet te treffen. Hoewel Kramp-Karrenbauer als favoriet geldt, neemt bij haar aanhangers de vrees toe dat Merz tijdens het congres er nog in zou kunnen slagen de stemming te doen omslaan. Want AKK geldt niet bepaald als een enthousiasmerend spreker. Ook daarin staat ze overigens dicht bij Merkel.

http://www.novini.nl/merkels-opvolger-wacht-een-explosieve-erfenis/

Posted on

Gratis reclame voor conservatieve denkers in een nazomer-Volkskrant

Zo’n typische nazomer-Volkskrant op zaterdag. De katernen zijn samengevoegd, zodat er een dagblad op de mat valt dat niet veel dikker is dan de wekelijkse Huis-aan-Huis. Met dat verschil dat het wekelijks verschijnende informatieblad inhoudelijk vele malen sterker is dat het landelijke dagblad.

In de samengevoegde katernen enkel nietszeggende sfeerreportages, zoals die al enkele decennia in de landelijke kranten zijn te lezen. Van het slag dat altijd begint met “Op de stoffige weg naar nergens zit een schurftige hond. Hij staart naar niets. In de verte zindert de horizon.” Etc, etc. Op de voorpagina twee blikvangers: Fatima Elatik – “Kennelijk ben ik de bitch from hell” – en drie heren onder de kop ‘Het complot tegen Europa’. Het gaat om Thierry Baudet, Paul Cliteur en de Duitse schrijver/uitgever Götz Kubitschek.

Onder de kop ‘Het is een Marokkanenjacht’ mag netwerker (sic) Elatik vier pagina’s lang klagen over het schijnbare onrecht dat de samenleving haar aandoet. Uiteraard niets over haar contacten met radicale moslims, niets over duistere financiële transacties, niets over de torenhoge budgetten die voor haar nutteloze projecten werden uitgetrokken.

In twee pagina’s fileert Peter Giesen het begrip ‘cultuur marxisme’ en moeten Baudet, Cliteur en Sid Lukkassen het ontgelden. Aan het slot een verwijzing naar het interview met Götz Kubitschek. Journalist Sterre Lindhout beschrijft op de typerende wijze – een lange plattelandsweg die voert naar het riddergoed Schnellroda – haar ontmoeting met de Duitse schrijver en uitgever. Lindhout’s leuzen zijn “weg van het modernisme en de multiculturele samenleving”, “ridder van nieuw-rechts” en “natuurlijk, rein en mannelijk”. Kubitschek is een vertegenwoordiger van ‘nieuw-rechts’, maar dat is alleen maar een denkmantel voor (neo)nazi’s, weet Sterre. De ‘plattelandsheer’ is rechts (eng), onderscheidt zich in niets van neo-nazisme (nog enger), heeft zich bewust terugtrokken op het platteland (verdacht), de naam van zijn uitgeverij verwijst naar een reus uit de Griekse mythologie (raar), zijn vrouw schrijft columns over de traditionele rol die vrouwen moeten vervullen (absurd), de schrijver voelt zich verwant met bioboeren (fout, want ‘blut und boden’), zijn kinderen zijn vernoemd naar Noordse of Germaanse sagen (idem).

Een typisch groot Volkskrantverhaal, vol verdachtmakingen en insinuaties. In één zucht worden de partij van Thierry Baudet en de boeken van Sid Lukkassen erbij gehaald. Zie je wel, nazi’s nemen Europa over; de spoken uit het verleden zijn springlevend, probeert de Volkskrant de lezer duidelijk te maken. Wat de redactie niet weet is dat het een mooi staaltje ‘free publicity’ is. Op dezelfde wijze is ondergetekende zijn werdegang van progressief naar conservatief begonnen…

Posted on

AfD-bestuur wil Björn Höcke royeren

Het bestuur van de Alternative für Deutschland heeft besloten de procedure in gang te zetten om Björn Höcke uit de partij te zetten. Höcke, die fractievoorzitter in de landdag van Thüringen is, kwam kort geleden in opspraak door een toespraak in Dresden waarin hij onder andere kritiek uitte op de manier waarop in Duitsland herdacht wordt.

Het federale bestuur van de partij heeft nu met een meerderheid van negen tegen vier besloten om de procedure in gang te zetten om Höcke uit de partij te zetten. Höcke is een van de leiders van de meer nationalistische vleugel van de partij.

Overtrokken reactie

Onder de tegenstanders van het besluit om de Thüringer fractievoorzitter te gaan royeren, zijn echter ook de eerder liberale co-voorzitter prof. dr. Jörg Meuthen, tevens fractievoorzitter in Baden-Würtemberg, en vice-voorzitter dr. Alexander Gauland, tevens fractievoorzitter in Brandenburg. Meuthen en Gauland vinden het besluit een overtrokken reactie op de toespraak en zien geen grond voor royement. Höcke zelf spreekt van een teleurstellend besluit dat de partij veel schade kan berokkenen.

Meuthen gaat er niet van uit dat Höcke uiteindelijk ook daadwerkelijk uit de partij gezet zal worden. Eerst moet de geschillencommissie in Thüringen zich over de zaak buigen, dan is het zo nodig nog mogelijk dat  de federale geschillencommissie de zaak in overweging neemt. En tegen het uiteindelijke besluit kan Höcke nog bezwaar aantekenen. De hele procedure kan gemakkelijk 6 tot 12 maanden duren. Volgens Meuthen ontbreekt het echter aan grond om Höcke te royeren. Hij vindt zijn toespraak weliswaar niet geslaagd, maar geen schending van partijregelingen. Ook Höcke zelf heeft inmiddels toegegeven dat zijn toespraak politiek onverstandig was en gezegd dat hij deze achteraf bezien niet in die vorm uit had moeten spreken.

Of het bestuur er uiteindelijk nu wel of niet in slaagt om Höcke uit de partij te zetten, met de verkiezingen voor de Bondsdag in september aanstaande, kan de zaak de partij ook stemmen gaan kosten.

Richtingenstrijd

Dat het partijbestuur in meerderheid voor uitsluiting van Höcke was, hoewel hij geen partijregels overtreden lijkt te hebben, moet gezien worden tegen de achtergrond van een bredere strijd om controle over de partij. Binnen de partij bestaat een meer pragmatische richting rond co-voorzitter Frauke Petry, tevens fractievoorzitter in de landdag van Saksen, en haar levenspartner Marcus Pretzell, die in het Europees Parlement zit en voorzitter is in Noord-Rijnland-Westfalen, enerzijds, en een meer idealistische stroming rond figuren als Höcke en André Poggenburg, die fractievoorzitter is in de landdag van Saksen-Anhalt.

De idealistische richting is meer gericht op fundamentele oppositie, terwijl de pragmatici eerder bereid zouden zijn tot compromissen om tot een regering toe te treden. Co-voorzitter Meuthen kan niet zonder meer tot een van beide richting gerekend worden, maar is beducht voor een al te dominante rol voor zijn collega Frauke Petry.

Posted on

EU zet deur voor Georgische dievenbendes verder open met visumvrij reizen

De Commissie voor Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE) van het Europees Parlement heeft vorige maand voor het visumvrij reizen voor Georgiërs gestemd en daarmee de weg vrijgemaakt voor een voornemen dat eigenlijk al sinds mei vorig jaar vaststond.

De stap wordt vooral met politieke overwegingen gerechtvaardigd. In Brussel en Straatsburg geldt de opheffing van de visumplicht “als een belangrijk instrument, om de pro-Europese krachten te ondersteunen”.

De reeds langer nagestreefde stap kan echter ook voor de bevolking van voormalige Sovjet-republieken als Georgië of Oekraïne een signaalwerking hebben. Te vrezen is namelijk dat in het bijzonder de bestrijding van inbraak- en diefstalcriminaliteit in de toekomst nog moeilijker zal zijn dan nu al het geval is.

Zo heeft de Beierse minister van Binnenlandse Zaken Joachim Herrmann (CSU) onder verwijzing naar de criminele activiteiten van Georgische bendes in Duitsland zich lange tijd verzet tegen de opheffing van de visumplicht voor burgers van het land in de Zuid-Kaukasus. Hij kon zich daarbij beroepen op een reeds enkele jaren geleden opgestelde analyse van de federale recherche (Bundeskriminalamt, BKA).

In dat rapport had de BKA gegevens samengebracht, waaruit naar voren kwam dat criminelen uit Georgië bewust de lange duur van de Duitse asielprocedures benutten om er systematisch en intensief misdrijven te begaan.

Als om deze bevindingen nog eens te bevestigen, doken slechts enkele dagen na het besluit over de opheffing van de visumplicht voor Georgiërs berichten op over een grote inzet van de federale politie. Zo’n 600 agenten doorzochten daarbij in de deelstaten Saksen en Saksen-Anhalt tientallen objecten en voerden arrestaties uit. Onder de 15 in hechtenis genomen personen bevonden zich tien Georgiërs, die als dievenbende vooral eenmansbedrijven in het vizier gehad zouden hebben.

Lees ook:

Posted on

AfD laat CDU achter zich in Mecklenburg-Voor-Pommeren

De nationaal-conservatieve partij Alternative für Deutschland heeft in de verkiezingen voor de landdag van Mecklenburg-Voor-Pommeren met 20,8 procent van de stemmen de CDU achter zich gelaten.

De partij van bondskanselier Angela Merkel – zelf uit Mecklenburg-Voor-Pommeren afkomstig, die ook in de noordoostelijke deelstaat samen met de SPD regeerde, viel terug van 23 naar 19 procent van de stemmen. De SPD verloor ten opzichte van 2011 zo’n vijf procentpunten, maar de sociaaldemocraten bleven met 30,6 procent wel de grootste partij.

Verlies was er ook voor de Groenen, die door een terugval van zo’n vier procentpunten in de kiezersgunst onder de kiesdrempel vielen. De socialistische partij Die Linke viel zo’n vijf procentpunten terug naar 13,2 procent.

Daarmee kan de SPD in theorie zowel voor een coalitie met de CDU als met Die Linke opteren. Voortzetting van de bestaande coalitie van SPD en CDU  ligt echter voor de hand.

Voor de AfD is het uiteraard een goed resultaat. Na de verkiezingen in Saksen-Anhalt in maart jongstleden, waarbij de AfD met 24,3 procent van de stemmen achter de CDU eindigde, is dit nu de tweede maal dat de AfD de op een na grootste partij wordt. De nationaal-conservatieven zijn hiermee inmiddels in negen van de zestien deelstaatparlementen vertegenwoordigd.

Landelijk staat de AfD er ook relatief goed voor in de peilingen, met scores van tien à vijftien procent strijden de nationaal-conservatieven met de Groenen om de derde plaats. In 2013 bleef de AfD met 4,7% nog net onder de kiesdrempel voor de bondsdag.

Mogelijk geeft het goede resultaat voor de AfD in het noordoosten de partij ook in Berlijn een extra boost, 18 september aanstaande wordt er daar gestemd. De hoofdstad geldt als een links bolwerk, maar ook daar peilt de AfD inmiddels tegen de vijftien procent.

In 2017 wordt er in drie deelstaten gestemd voor de landdagen, in het Saarland, in Sleeswijk-Holstein, maar bovenal in Noord-Rijnland-Westfalen – met een kleine achttien miljoen inwoners de bevolkingsrijkste deelstaat van Duitsland. Uiterlijk op 22 oktober 2017 vinden er dan opnieuw verkiezingen voor de Bondsdag plaats.

Posted on

Merkels asielbeleid levert Europa over aan grillen van Erdogan

Bondskanselier Angela Merkel geraakt inzake de asielcrisis steeds verder in een isolement. Ze weet evenwel van geen wijken en levert Europa daarmee over aan de grillen van de Turkse president Erdogan.

De lijsttrekkers van de CDU in de drie Duitse deelstaten waar in maart gestemd wordt voor de Landdag hebben inmiddels stuk voor stuk publiekelijk afstand genomen van Merkels asielbeleid. Met het oog op de desastreuze peilingen voor de CDU en met de het adem van de AfD in de nek hebben de regionale politici eieren voor hun geld gekozen. Daarbij nemen de Christendemocratische lijsttrekkers standpunten in die kort tevoren door de gevestigde partijen nog als ‘rechts-populistisch’ getypeerd werden. Het kan verkeren.

Hiermee brokkelt ook Merkels laatste bastion af, de steun die ze nog had in haar eigen partij. Nog op het partijcongres in december stelden de afgevaardigden zich 1000 tegen 2 achter de CDU-leider. Nu nemen prominente politici enige afstand.

De bondskanselier houdt niettemin vast aan haar beleid om de Duitse grenzen niet te bewaken. Haar verbetenheid in dezen blijkt ook uit de keuze van haar samenwerkingspartner, die de grensbewaking dan voor zijn rekening moeten nemen: Recep Tayyip Erdogan.

Uitgerekend Erdogan, door bondsdaglid voor Die Linke Sarah Wagenknecht treffend getypeerd als de vleesgeworden vluchtoorzaak. Turkije is in het Midden-Oosten dermate aan het stoken, dat zelfs zijn voornaamste bondgenoot Amerika zich er ongemakkelijk bij voelt. Via Turkije werd IS jarenlang van wapens en personeel voorzien. Toen Syrisch-Koerdische eenheden er bijna in slaagden de bevoorradingslijn van IS te doorsnijden, dreigde Erdogan met oorlog. Momenteel beschiet Turkse artillerie de Syrische Koerden, die naar het zuiden tegen IS oprukken, vanuit het noorden in de rug. Daarmee ondersteunt Turkije effectief de islamisten.

Tegelijkertijd zet Ankara de vluchtelingenstromen als wapen tegen Europa in, een Griekse minister sprak al van een “bombardement met mensen”. Aan de Turkse kust van de Egeïsche Zee heeft zich een omvangrijke mensensmokkelindustrie kunnen ontwikkelen, door de Turkse overheid het door de vingers ziet. Erdogans politiek is niet te overtreffen in valsheid en cynisme. NAVO-lid Turkije legt daarbij een agressiviteit aan de dag die de wereld aan de rand van een groot conflict tussen Rusland en het Atlantische blok kan brengen; Amerikaanse experts simuleren als scenario’s voor een derde wereldoorlog, zo meldt het Duitse dagblad Die Welt.

Maar om het falen van haar beleid maar niet toe te hoeven geven, wil de Duitse bondskanselier het lot van Europa in de handen van deze houwdegen leggen. Geen wonder dat ze zichzelf in de Duitse politiek steeds verder isoleert, zodat eerst de Beierse christendemocraten van de CSU en nu ook eigen partijgenoten afstand van haar nemen. Geen wonder ook dat Duitsland steeds geïsoleerder komt te staan binnen Europa, en eerst de Visegrad-landen en inmiddels ook Oostenrijk en diverse Balkanlanden hun eigen plan trekken. Als deze landen hun inzet goed coördineren kon Merkel het wel eens bijzonder moeilijk krijgen op de aanstaande EU-Turkije-top.

Posted on

De AfD moet weg voor de migratiestromen opnieuw aanzwellen

Naarmate de problemen met de grote aantallen immigranten die Duitse steden te verwerken krijgen toenemen, neemt de steun voor bondskanselier Merkel af en is steeds vaker openlijke en niet mis te verstane kritiek op het regeringsbeleid hoorbaar, ook van politici van haar eigen CDU. De AfD kon door de asielchaos op toenemende steun in de peilingen rekenen. Onbezonnen uitspraken van partijleider Frauke Petry en europarlementariër Beatrix von Storch leidden dan ook tot een groot offensief tegen de immigratie-kritische eurosceptici waarbij alles uit de kast getrokken wordt.

Het maakte geen verschil dat Petry in haar interview met het dagblad Mannheimer Morgen herhaaldelijk benadrukte dat alles gedaan moest worden om te voorkomen dat het zover komt. De partijleider noemde het gebruik van wapens als uiterste middel en daarmee was de jacht geopend. Von Storch bedoelde min of meer hetzelfde en was zo onverstandig een uitspraak in verband met kinderen te doen. Achteraf kwamen de beide AfD-prominenten deels op het uitspraken terug, maar de schade was aangericht.

Voor de gevestigde partijen was het gefundenes Fressen, hoewel Petry en Von Storch spraken over de bestaande wettelijke situatie, stelde CDU-politicus Armin Laschet dat de AfD zich op ongrondwettelijk terrein begaf. SPD-leider Sigmar Gabriël wil dat de partij door de binnenlandse veiligheidsdienst ‘Verfassungsschutz’ in de gaten wordt gehouden. Ook de term extreem-rechts valt weer in verband met de eurosceptici. Het zouden vijanden van de democratie zijn waarop fatsoenlijke burgers niet kunnen stemmen, zo spraken diverse media in qua toonzetting vergelijkbare commentaren.

Het gaat er in de mediacampagne tegen de AfD veel harder aan toe dan in Duitse verkiezingscampagnes tussen de partijen gebruikelijk is. Men lijkt uit op het totaal uitschakelen van de AfD en men deinst voor geen middel terug. Dit valt alleen te begrijpen tegen de achtergrond van de aanstaande verkiezingen voor enkele deelstaatparlementen (landdagen). Zo dreigt voor de sociaaldemocraten het debacle dat ze in Saksen-Anhalt en misschien zelfs in Baden-Württemberg minder stemmen halen dan de AfD.

Zwaarder weegt nog de vrees voor de komende zomer, wanneer de immigratiestromen weer aan zullen zwellen. Het is alleszins denkbaar dat het zover komt dat Duitsland in 2016 nog meer immigranten op krijgt te vangen dan in 2015. De gevestigde partijen maken zich terecht zorgen over de politieke (electorale) gevolgen van een dergelijke migratievloed.

Binnen de regering pleit CSU-leider Horst Seehofer wel voor meer maatregelen om de migratiestroom aan te pakken, maar de SPD is daarin een zeer onwillige partner. Van de EU-top van 18 en 19 februari valt gezien het gebrek aan concrete plannen van premier Rutte en het Nederlandse voorzitterschap ook weinig te verwachten.

Dat er dan een paar AfD-politici ondoordachte uitspraken doen, komt voor het politieke establishment als geroepen. Men doet weliswaar weinig aan het probleem zelf, de gelegenheid om de electorale uitlaatklep voor de vervreemde burger uit te schakelen grijpt men met beide handen aan.

Posted on

Asielchaos geeft AfD boost in peilingen

Volgens recente peilingen kan de eurosceptische en immigratie-kritische partij Alternative für Deutschland (AfD) er op rekenen in maart zetels in de landdagen van Baden-Württemberg, Saksen-Anhalt en Rijnland-Palts te veroveren.

In Rijnland-Palts en Baden-Württemberg, in het zuidwesten van Duitsland, komt de AfD volgens Infratest Dimap op respectievelijk 8 en 10 procent, in Saksen-Anhalt volgens Forschungsgruppe Wahlen op 15 procent.

[contextly_sidebar id=”EFl1ALAk3jM1TzdvUdEvTNIePoniIB4i”]Het boulevardblad Bild bericht daarbij nog over een peiling in Baden-Württemberg in opdracht van de CDU, volgens welke de AfD daar zelfs op 15 procent van de stemmen zou komen. De campagneleider van de CDU in Baden-Württemberg spreekt het bericht van Bild echter tegen, hij zegt van geen peiling te weten.

Het lijkt er op dat de asielchaos de AfD weer wat wind in de zeilen heeft gegeven. De partij bleef bij de Bondsdagverkiezingen in 2013 met 4,7% nog net onder de kiesdrempel. De partij werd vervolgens geplaagd door lang voortwoekerende interne conflicten en richtingenstrijd, ook nadat een deel van de partij onder leiding van oud-voorzitter Bernd Lucke zich afsplitste.

De partij wist intussen echter wel door te dringen tot het Europees Parlement en verschillende deelstaatparlementen, namelijk die van Saksen, Brandenburg, Thüringen, Hamburg en Bremen. Daarbij waren de resultaten vooral in voormalige Oost-Duitse deelstaten goed, terwijl de AfD in West-Duitse deelstaten als Hamburg en Bremen dichter bij de kiesdrempel bleef. In Baden-Württemberg en Rijnland-Palts leken de kansen voor de AfD tot voor kort dan ook gering, maar de asielcrisis geeft de partij de wind in de zeilen.

Naast de verkiezingen die in maart in drie deelstaten plaats vinden, zijn er in september nog verkiezingen voor de landdag van Mecklenburg-Voorpommeren, aan de Oostzeekust, en in het linkse Berlijn. In deze deelstaten peilt de AfD nog rond de kiesdrempel.