Posted on 1 Comment

Joegoslavië-tribunaal spreekt Milosevic vrij van oorlogsmisdaden

Het International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY), in de omgang wel Joegoslavië-tribunaal genoemd, heeft vastgesteld dat de voormalige Servische president Slobodan Milosevic niet verantwoordelijk was voor oorlogsmisdaden die werden gepleegd tijdens de Bosnische oorlog van 1992 tot ’95.

De kamer die de Bosnisch-Servische president Radovan Karadzic wegens oorlogsmisdaden tot 40 jaar gevangenisstraf veroordeelde, concludeerde unaniem dat Slobodan Milosevic geen onderdeel was van een ‘gezamenlijke misdadige onderneming‘ die het tijdens de Bosnische oorlog op Moslims en Kroaten gemunt had.

De uitspraak in de zaak van Karadzic van 24 maart jongstleden stelde dat er geen toereikend bewijs was dat Milosevic betrokken was in het plan om het territorium dat in handen was van Bosnische Serviërs te zuiveren van Moslims en Kroaten.

Hoewel aanvankelijk zowel Karadzic als Milosevic tegen het ontstaan van een onafhankelijk Bosnië waren en de voortzetting van Joegoslavië ten doel hadden, liepen vanaf eind 1991 hun ideeën uiteen. Tegen 1994 konden ze het niet meer eens worden. De kamer stelde echter ook vast dat Milosevic al in maart 1992 Karadzic en de Bosnisch-Servische leiding openlijk beschuldigde van mensenrechtenschendingen en etnische zuivering.

Toen in oktober 1991 het parlement van Bosnië, in afwezigheid van de Bosnisch-Servische afgevaardigden, de onafhankelijkheid uitriep, trok Karadzic de conclusie dat er een Servische Republiek in Bosnië gevormd moest worden, maar Milosevic had daar ernstige bedenkingen bij. Hij wilde niet op een illegale stap reageren met een andere illegale stap. Ook wilde hij de Bosnische Moslims die voor het voortbestaan van Joegoslavië waren niet uitsluiten. De kamer merkt op dat Milosevic zich uitsprak voor de bescherming van alle etniciteiten. Ook was Milosevic boos op de Bosnisch-Servische leiding, dat zij het Vance-Owen-plan verwierpen. Hij begreep hun bedenkingen, maar benadrukte het belang van het beëindigen van de oorlog.

Het is opmerkelijk dat de media nog geen melding hebben gemaakt van de zuivering van Milosevic’ naam door het Joegoslavië-tribunaal. Maar het tribunaal heeft het zelf ook niet actief naar buiten gebracht. Het staat ergens halverwege het 2,5 duizend pagina’s dikke oordeel in de zaak Karadzic. Zonder persbericht dat er op wijst kan het wel even duren voor zoiets opgemerkt wordt.

Milosevic werd ten tijde van het uiteenvallen van Joegoslavië en de oorlogen waarmee dat gepaard ging, door westerse media voorgesteld als een dictatoriale leider en genocide aangewreven. Dat diende als rechtvaardiging voor economische sancties tegen Servië. Die beeldvorming speelde uiteindelijk ook een rol in de rechtvaardiging van de NAVO-bombardementen op Servië in 1999 en de opstelling van het Westen ten aanzien van Kosovo.

Milosevic bracht de laatste vijf jaar van zijn leven in een Haagse cel door, waar hij uiteindelijk stierf aan een hartaanval onder nog altijd niet helemaal opgehelderde omstandigheden. Milosevic vermoedde dat hij vergiftigd werd. Een arts vond inderdaad een stof in zijn bloed, die het effect van zijn hartmedicijnen op kon heffen, maar Milosevic kreeg dit pas maanden later te horen. Intussen werd Milosevic’  gezondheidssituatie wel zonder zijn toestemming met de Amerikaanse ambassade besproken, zo blijkt uit WikiLeaks-documenten. En nu, tien jaar na zijn dood, is hij stilletjes vrijgesproken van de voornaamste zaken waarvoor hij aangeklaagd was.

Bron: slobodan-milosevic.org

Posted on

‘Rusland en Servië altijd aan de zelfde kant’

De Russische president Vladimir Poetin bracht vandaag een bezoek aan Servië. Hij had diverse ontmoetingen met politici en was eregast bij een militaire parade ter herdenking van de bevrijding van Belgrado zeventig jaar geleden.

Na aankomst in Belgrado plaatste Poetin kransen bij het Monument voor de Bevrijders van Belgrado en het Monument voor het Rode Leger en bezocht hij samen met president Tomislav Nikolic de Begraafplaats van de Bevrijders van Belgrado, zo meldt persbureau Tanjoeg. President Poetin had verder ontmoetingen met onder andere premier Aleksandar Vucic. De Russische president werd door Nikolic onderscheiden met de Orde van de Republiek Servië in de eerste graad, de hoogste onderscheiding van de Servische staat.

Het staatsbezoek stond in het teken van concrete samenwerking op diverse vlakken en Poetin werd dan ook vergezeld door zijn minister van Energiezaken, de CEO van gasbedrijf Gazprom, het hoofd van de Russische douane, de minister van Noodsituaties en het hoofd van de immigratiedienst.

De ondertekening van diverse akkoorden op het gebied van militaire technologie, energie en spoortransport stonden op de agenda. Uiteraard zal ook gesproken worden over de South Stream-pijpleiding. Servië schortte de aanleg van de pijpleiding op na druk van de Europese Commissie en nadat Bulgarije om dezelfde reden de constructie al stil had gelegd. De South Stream-pijpleiding beoogt gas vanuit Rusland over de bodem van de Zwarte Zee naar Bulgarije en van daaruit verder Europa in te transporteren. De pijpleiding is al aangeland in Bulgarije, maar de Europese Commissie heeft bezwaren opgeworpen en oefent druk uit op de diverse betrokken EU-lidstaten om de overeenkomst met Gazprom open te breken.

Blijf op de hoogte van nieuws, opinie en achtergronden met een internationale focus: Volg Novini!

Servië streeft naar toetreding tot de EU en heeft reeds diverse hoofdstukken in de toetredingsonderhandelingen geopend. Het land wil echter tegelijk zijn goede relaties met Rusland in stand houden, waarmee het een sterke religieuze, culturele en historische band heeft. Ondanks westerse druk heeft de kandidaat-lidstaat de EU-sancties tegen Rusland dan ook niet overgenomen.

President Nikolic benadrukte tijdens het staatsbezoek dat “Rusland en Servië altijd aan de zelfde kant hebben gestaan”. Hij sprak onder andere zijn waardering uit voor de steun van Rusland inzake de territoriale integriteit van Servië waar het gaat om Kosovo.

Eveneens vandaag eiste premier Vucic excuses van Albanië, nadat tijdens een voetbalwedstrijd tussen Servië en Albanië een drone over het stadion had gevlogen met een kaart van ‘Groter Albanië’. Het zogenaamde ‘Groter Albanië’ omvat delen van Montenegro, Servië, Macedonië en Griekenland. De actie tijdens de kwalificatiewedstrijd voor het Europees Kampioenschap zorgde voor animositeit, waarna de wedstrijd werd afgelast. De premier sprak van een ernstige provocatie. Tot nog toe hebben politici in Tirana en Pristina geen afstand genomen van de actie.

Bij zijn ontmoeting met premier Vucic stelde president Poetin dat de handel tussen Servië en Rusland in de eerste helft van dit jaar is toegenomen en dat er momenteel goede kansen zijn om die handel nog verder te vergroten, waarbij mogelijk krediet verleend kan worden aan Servische agrarische bedrijven.  Vucic suggereerde onder andere dat Rusland meer auto’s uit Servië zou kunnen importeren. In Servië worden met name Fiats geproduceerd.